3.6(top 4%)
Impact Factor
3.6(top 4%)
extended IF
236(top 1%)
H-Index
24.9K
authors
81.1K
papers
1.3M
citations
5.1K
citing journals
140.8K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Alois Fürstner 5,011 469 46,460
Frank Glorius 4,737 506 54,377
Matthias Beller 4,390 647 57,662
Lutz Ackermann 4,033 649 54,655
Holger Braunschweig 3,961 765 27,894
François Diederich 3,875 674 47,278
Susumu Kitagawa 3,322 759 74,073
J Fraser Stoddart 3,241 1,273 107,376
Guy Bertrand 3,228 417 32,971
Xiong Wen Lou 3,129 427 98,453
Xinchen Wang 2,967 389 72,572
Benjamin List 2,881 291 34,145
Dieter Enders 2,867 569 34,402
Jin-Quan Yu 2,858 326 48,567
Dietmar Stalke 2,769 745 27,279
Herbert Waldmann 2,761 754 34,966
A Stephen K Hashmi 2,717 533 38,541
Paul Knochel 2,711 832 40,564
Armido Studer 2,651 456 25,760
Magnus Rueping 2,617 389 28,506
Helmut Schwarz 2,595 1,054 37,739
Atsuhiro Osuka 2,578 934 37,530
Dieter Seebach 2,535 470 34,677
Xinliang Feng 2,459 685 75,552
Carsten Bolm 2,352 646 39,237
Achim Müller 2,272 377 23,353
Valery V Fokin 2,178 125 32,167
Barry M Trost 2,102 1,034 80,914
Paolo Melchiorre 2,087 181 15,562
Frank Rominger 2,085 705 24,171
Frank Würthner 2,073 632 45,202
Nicolai Cramer 2,029 183 13,763
Xiong Wen David Lou 2,019 415 100,183
Younan Xia 2,012 678 131,480
Bruno Donnadieu 1,982 291 18,117
Gerhard 1,957 252 15,760
Christian Serre 1,932 393 61,819
Shi Zhang Qiao 1,905 530 87,157
Jieping Zhu 1,869 447 20,845
John F Hartwig 1,795 497 70,018
David Milstein 1,769 418 37,298
Ryo Kitaura 1,765 149 20,195
Eric N Jacobsen 1,703 266 44,411
Manfred Scheer 1,650 505 12,193
Da Huo 1,603 467 77,411
Yi Xie 1,600 714 67,982
Hartmuth C Kolb 1,588 68 26,179
Shu-Li You 1,568 352 22,693
Krzysztof Radacki 1,561 307 10,960
Herbert Mayr 1,556 468 18,542
Shin-ichiro Noro 1,541 166 18,423
Douglas Stephan 1,513 590 36,429
Liming Dai 1,512 686 83,792
Shu-Hong Yu 1,512 805 75,546
Yadong Li 1,503 433 56,955
Walter Leitner 1,499 452 22,611
Kyriacos C Nicolaou 1,480 751 57,740
Wolfgang Wernsdorfer 1,465 654 55,847
Ingo Krossing 1,449 377 13,815
Yujiro Hayashi 1,436 175 11,099
Wen-Jing Xiao 1,433 249 18,134
Lee Cronin 1,427 516 28,179
David A Leigh 1,404 329 28,961
Ken-ichi Otake 1,399 126 29,676
Gernot Frenking 1,392 300 21,503
Robert Grubbs 1,387 750 79,516
Jun Chen 1,378 605 67,447
Andreas Hirsch 1,366 665 34,797
Aiwen Lei 1,362 474 29,901
Mietek Jaroniec 1,362 880 94,508
Xiao Chen 1,354 14 8,233
Yadong Yin 1,350 430 60,055
Hao-Bin Wu 1,338 159 31,570
Siegfried R Waldvogel 1,336 310 11,581
Dong-Hui Wang 1,310 35 9,386
Makoto Fujita 1,308 249 29,081
Lukas J Goossen 1,303 225 17,040
Martin Oestreich 1,301 387 13,573
Mark Lautens 1,289 381 26,996