3.9(top 4%)
Impact Factor
4.1(top 4%)
extended IF
283(top 1%)
H-Index
9.9K
authors
33.2K
papers
1.2M
citations
6.4K
citing journals
140.6K
citing authors

Most cited authors in 2012

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Petra Pötschke 764 323 20,341
Suying Wei 604 182 13,412
Zhanhu Guo 604 924 57,715
Xi Zhang 486 47 3,659
Takayuki Kurokawa 480 194 13,649
Jian Ping Gong 480 423 24,762
Neel Haldolaarachchige 458 68 4,941
Nancy R Sottos 351 267 26,749
Xinfeng Wu 342 43 1,278
Jinhong Yu 342 154 5,134
Xingyi Huang 342 154 11,994
Zhiping Luo 264 252 8,919
Jeffrey Moore 262 482 46,662
Henghua Jin 262 6 777
Scott R White 262 162 16,412
Emel Yilgor 229 98 5,201
Iskender Yilgor 229 112 6,416
Beate Krause 228 94 3,542
Mingqiang Zhang 215 28 958
Hongwei Bai 213 225 9,538
Hongbo Gu 199 80 5,511
Lu Shao 199 156 9,286
René Androsch 192 133 4,647
Peerapan Dittanet 191 29 664
Min Zhi Rong 182 130 4,861
Regine Boldt 182 58 1,561
Wen-Hua Sun 176 604 21,927
Carl Redshaw 176 411 12,591
Marco Sangermano 175 322 7,186
Massimo Messori 174 163 3,647
Gert Heinrich 168 254 11,918
Katharina Landfester 164 767 36,657
Daniel Klinger 164 39 1,497
Javier Sacristan 162 19 596
Carmen Mijangos 162 152 4,881
Jon Maiz 162 35 929
Jaime Martin 162 65 2,008
Jiang Li 156 70 1,574
Jiabin Shen 156 51 1,407
Gerrit Peters 155 153 5,768
Evgeny Zhuravlev 151 65 2,629
Qiang Fu 151 280 11,218
Shaorui Yang 151 9 288
Christoph Schick 151 428 16,453
Philippe Dubois 150 695 39,247
Benny D Freeman 146 426 34,142
Huige Wei 146 65 4,273
Henry A Colorado 146 116 2,521
Véronique J Michaud 145 176 4,878
Yu-Zhong Wang 142 624 22,589
Seunghwa Yang 140 38 1,413
Aslihan Argun 137 8 521
Deniz Ceylan Tuncaboylu 137 25 1,584
Oguz Okay 137 204 9,181
Melahat Sahin 137 7 406
Hossein Fashandi 134 47 652
Mohammad Karimi 134 85 1,470
Guoming Liu 134 94 2,488
Yongri Liang 133 69 2,004
Angels Serra 132 230 4,075
Ming-Bo Yang 129 301 9,620
Wei Yang 129 200 7,724
Elza Bontempi 128 273 6,207
Maurizio Toselli 128 69 1,449
Alessandra Gianoncelli 128 67 1,532
Lei Tao 123 191 13,761
Yan Ji 123 66 4,648
Xiaoyong Zhang 123 410 22,868
Changkui Fu 123 67 2,942
Haiqing Hu 121 27 553
Jacques Lalevée 121 418 14,702
Yi Pang 118 109 4,171
Timothy E Long 116 308 12,403
Daniela Mileva 115 26 1,066
Chaoyang Wang 115 186 7,099
Luca Valentini M Valentini 114 96 2,898
Paola Fabbri 114 82 2,220