25.9K
Articles
834.8K
Citations
3.3
avg. Impact Factor
283
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Susumu Kitagawa 37,742 759 74,073
Atsuhiro Osuka 20,779 934 37,530
Ken-ichi Otake 18,051 126 29,676
Tasuku Honjo 16,521 273 53,540
Ryo Kitaura 16,214 149 20,195
Satoshi Horike 14,456 176 13,657
Yoshiki Chujo 13,596 768 23,217
Masahiro Murakami 12,222 399 17,067
Jun-ichi Yoshida 12,153 497 20,685
Keiji Maruoka 11,935 285 13,851
Shin-ichiro Noro 11,605 166 18,423
Hiroshi Kitagawa 11,511 480 17,947
Yoshiaki Nakao 11,102 153 9,553
Hideki Yorimitsu 9,980 421 13,406
Tamio Hayashi 9,870 154 12,942
Mitsuo Sawamoto 9,762 259 17,947
Ryo Shintani 9,715 109 6,585
Kazuki Nakanishi 9,167 353 18,898
Takuya Hashimoto 8,866 78 5,197
Takashi Uemura 8,030 128 6,723
Kazuo Tanaka 7,885 263 8,285
Takahiro Nishimura 7,661 125 6,592
Ryotaro Matsuda 7,512 147 14,079
Tomoya Miura 7,322 124 5,562
Itaru Hamachi 7,179 278 14,071
Taku Okazaki 7,179 69 18,302
Takashi Ooi 7,105 271 12,379
Aiichiro Nagaki 7,087 137 6,760
Taichi Kano 6,826 130 4,616
Yukihiko Sugimoto 6,592 190 18,505
Makoto Ouchi 6,497 125 5,407
Kazuyoshi Kanamori 5,743 188 6,335
Hideo Ohkita 5,246 92 5,245
Takayuki Tanaka 5,239 138 3,227
Tetsuaki Fujihara 5,002 125 5,378
Naoki Aratani 4,619 253 11,760
Michinori Suginome 4,612 141 6,811
Shigekatzu Nagata 4,156 333 68,835
Naoki Ishida 3,953 81 3,040
Jun Terao 3,886 189 7,872
Teppei Yamada 3,863 110 6,603
Masaki Shimizu 3,859 154 5,940
Shigeyoshi Sakaki 3,858 183 5,569
Yasuyoshi Sakai 3,698 150 8,525
Shohei Saito 3,653 95 5,879
Kazuo Akagi 3,573 121 4,127
Masami Kamigaito 3,562 302 18,480
Yasuhiro Morisaki 3,495 112 3,431
Shinichi Komaba 3,488 262 26,397
Tapas Kumar Maji 3,469 153 7,205
Shigeyoshi Sakaki Or S Sakaki 3,408 226 8,665
Shigeki Kiyonaka 3,401 90 5,269
Masamichi Muramatsu 3,386 110 12,578
Haruyuki Atomi 3,343 158 5,389
Hiroaki Benten 3,203 42 2,225
Kazuhiro Okamoto 3,203 55 2,823
Nobuhiro Yanai 3,198 113 6,141
Yasuo Mori 3,154 103 2,471
Seiji Shirakawa 3,080 95 4,451
Eiji Shirakawa 3,063 118 5,313
白川誠司, Seiji Shirakawa 3,045 77 4,113
Ryu Abe 3,005 175 14,397
Takahiro Sasamori 2,979 376 10,730
Kazunari Akiyoshi 2,960 121 3,850
Hirotoshi Sakamoto 2,913 32 3,389
Yoshitaka Tanimura 2,877 144 6,775
Yasushi Tsuji 2,830 119 5,895
Hiroshi Nakatsuji 2,813 140 6,498
Fumio Sanda 2,649 166 3,928
Kenji Hirai 2,607 54 2,385
Yuh Hijikata 2,589 92 3,768
Kazuya Otsubo 2,588 52 2,573
Akihiro Shimizu 2,573 75 5,329
Kei Kubota 2,562 95 10,771
Shunsaku Kimura 2,562 185 5,425
Masaaki Sadakiyo 2,552 51 3,660
Yoshiaki Nishibayashi 2,551 294 14,945
Ho-Chol Chang 2,522 101 4,597
Masanobu Higashi 2,515 68 5,435
Toshimichi Ohmura 2,495 61 3,537
Daiki Umeyama 2,489 23 2,367
Hiroshi Shinokubo 2,453 380 12,554
Katsuhisa Tanaka 2,446 134 2,459
Koji Fujita 2,429 220 4,599
Kouichi Ohe 2,406 100 3,180
Kohei Kusada 2,374 61 1,449