25.9K
Articles
834.8K
Citations
3.3
avg. Impact Factor
283
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Atsuhiro Osuka 707 934 37,530
Yoshiki Chujo 504 768 23,217
Hiroshi Kitagawa 480 480 17,947
Hideki Yorimitsu 361 421 13,406
Keiji Maruoka 309 285 13,851
Masahiro Murakami 283 399 17,067
Susumu Kitagawa 264 759 74,073
Kazuo Tanaka 251 263 8,285
Mitsuo Sawamoto 242 259 17,947
Jun-ichi Yoshida 234 497 20,685
Takayuki Tanaka 220 138 3,227
Kazuki Nakanishi 212 353 18,898
Itaru Hamachi 190 278 14,071
Kazuyoshi Kanamori 187 188 6,335
Taichi Kano 187 130 4,616
Takahiro Sasamori 186 376 10,730
Kazunari Akiyoshi 178 121 3,850
Yoshiaki Nakao 157 153 9,553
Haruyuki Atomi 154 158 5,389
Satoshi Horike 149 176 13,657
Tomoya Miura 147 124 5,562
Makoto Ouchi 146 125 5,407
Yasuo Mori 146 103 2,471
Shigeyoshi Sakaki 145 183 5,569
Katsuhisa Tanaka 142 134 2,459
Kazuyoshi Yoshimura 140 124 2,169
Aiichiro Nagaki 135 137 6,760
Hideki Yamochi 129 206 4,330
Seijiro Matsubara 127 99 2,099
Michinori Suginome 127 141 6,811
Shunsaku Kimura 124 185 5,425
Takahiro Nishimura 123 125 6,592
Hiroshi Sugiyama 119 55 642
Tetsuaki Fujihara 117 125 5,378
Kohei Kusada 116 61 1,449
Yoshihiro Sasaki 115 80 1,935
Ryo Shintani 115 109 6,585
Kenji Matsuda 113 203 8,563
Takuya Hashimoto 113 78 5,197
Koji Fujita 112 220 4,599
Kunio Miki 110 77 1,258
Hiroshi Kageyama 110 92 1,812
Hideki Matsuoka 108 88 1,786
Toshikazu Takigawa 107 86 1,300
Kouichi Ohe 105 100 3,180
Yasuhiro Morisaki 105 112 3,431
Hideo Ohkita 104 92 5,245
Naoki Ishida 103 81 3,040
Daiki Shimizu 102 50 736
Naoya Nishi 102 114 2,175
Mitsuhiko Maesato 99 117 2,601
Akihiro Otsuka 99 92 1,600
Masayuki Endo 98 203 6,617
Naoki Aratani 97 253 11,760
Takashi Uemura 96 128 6,723
Fumio Sanda 95 166 3,928
Kazuo Akagi 95 121 4,127
Yoshitaka Tanimura 92 144 6,775
Shigeyoshi Sakaki Or S Sakaki 92 226 8,665
Shunsuke Murai 89 91 1,487
Keisuke Nogi 88 63 1,752
Toshinori Suzuki 87 105 3,424
Ryu Abe 87 175 14,397
Tamio Hayashi 86 154 12,942
Yukihiro Yoshida 84 90 2,387
Tetsuo Sakka 82 196 3,829
Kazuya Otsubo 81 52 2,573
Kiyotaka Miura 81 63 1,212
Kensuke Naka 81 223 3,986
Jun Terao 79 189 7,872
Yasushi Tsuji 77 119 5,895
Takashi Ooi 77 271 12,379
Masami Kamigaito 76 302 18,480
Hiroshi Nakatsuji 75 140 6,498
Munetaka Oyama 74 220 7,001
Kim Hyeon-Deuk 74 47 1,025
Takuya Kurahashi 72 100 3,122
Koji Otsuka 71 177 8,665
Soyoung Park 71 55 1,577
Tasuku Honjo 71 273 53,540
Yuuya Nagata 71 75 2,428
Masayuki Gon 69 60 1,456
Shigeki Kiyonaka 69 90 5,269
Tatsuya Tsukuda 68 238 15,836
Koji Miki 68 41 1,217
Kiyonori Takegoshi 67 155 4,187
Shin-ichi Sawada 67 46 1,382
Mikihito Takenaka 66 166 3,817
Toshimichi Ohmura 66 61 3,537
Jun-ichi Horinaka 66 50 315
Hirotaka Mori 66 48 1,113