3.4(top 5%)
Impact Factor
3.6(top 5%)
extended IF
144(top 2%)
H-Index
4.6K
authors
8K
papers
203.2K
citations
3.6K
citing journals
43.3K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Mohsen Shahinpoor 3,262 33 4,604
Kwang J Kim 2,992 259 9,066
Weihua Li 2,633 455 13,024
Seung Bok Choi 2,569 694 10,938
Gangbing Song 2,556 297 7,526
Henry A Sodano 2,325 122 7,908
Qingzhao Kong 2,086 216 6,088
Steven R Anton 2,026 23 2,380
Alper ErtÜrk 1,972 206 11,410
Daniel J Inman 1,820 314 19,196
Quan Wang 1,723 262 11,657
Jin-Song Leng 1,628 277 10,843
Yilung Mo 1,546 208 3,504
Norman M Wereley 1,543 292 7,179
Wei-Hsin Liao 1,474 271 7,062
Fabrizio Scarpa 1,462 414 12,705
Shad J Roundy 1,419 79 6,722
Yanju Liu 1,247 235 10,075
Haiping Du 1,171 258 6,507
Hyun-Chan Kim 1,124 358 8,399
Yi-Chung Shu 1,028 47 2,156
Dimitris C Lagoudas 1,003 284 10,487
Rune Brincker 967 23 1,241
Ryan L Harne 926 106 2,168
Alison B Flatau 837 155 4,128
Jinlian Hu 836 258 8,227
Kon-Well Wang 828 56 2,191
Haibao Lu 813 125 3,725
Yaowen Yang 802 136 4,659
Michael Friswell 791 533 17,081
Liwu Liu 783 85 2,846
Yancheng Li 764 92 1,602
Hoon Sohn 752 201 6,467
Martin L Dunn 752 188 15,610
H. Jerry Qi 732 171 12,427
Senentxu Lanceros-mendez 724 725 20,816
Inpil Kang 718 7 753
Donglu Shi 714 277 9,361
Guoqiang Li 713 213 8,620
Guoqiang Li 713 249 10,670
Wei Min Huang 712 226 9,359
Jianchun Li 711 131 3,109
Di Chen 687 53 2,745
Huaxia Deng 687 89 1,835
Richard S Trask 686 67 4,048
Maurizio Porfiri 684 364 9,307
Zhongqing Su 678 192 5,923
Amr Baz 662 167 4,276
Srinivasan Gopalakrishnan 659 221 5,392
Abdessattar Abdelkefi 656 260 6,224
Jung-Hwan Oh 640 203 7,417
Hong-nan Li 634 174 5,082
Qi Ge 631 72 5,783
Deborah Chung 617 361 14,377
Gursel Alici 598 323 8,494
Jae-Hung Han 594 188 3,366
Geoffrey M Spinks 583 304 18,732
Lin-Sheng Huo 576 92 1,733
Salvatore Graziani 567 127 2,082
Qibing Pei 555 281 24,679
Herbert R Shea 552 193 8,982
Samuel Rosset 539 94 3,277
Stefan Seelecke 538 172 2,704
Chiman Kwan 534 222 3,798
Xiaoliang Zhao 534 9 664
Chee-Kiong Soh 531 76 2,337
Stephane Evoy 528 89 3,871
Lin Ye 510 377 14,258
Kenneth J Loh 508 109 2,140
Federico Carpi 507 150 4,646
Gael Sebald 505 108 2,742
Constantinos Soutis 501 347 11,272
Wen-Jong Wu 500 84 1,250
Andrew J Fleming 498 180 4,045
Laurent Pilon 483 194 6,758
Shenfang Yuan 480 78 1,674