16.4(top 1%)
Impact Factor
17.1(top 1%)
extended IF
429(top 1%)
H-Index
25K
authors
16.7K
papers
1.4M
citations
7.5K
citing journals
269.4K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Zhong Lin Wang 29,932 2,128 251,561
James M Tour 19,598 526 69,578
Rodney S Ruoff 18,392 537 173,534
Andre E Nel 13,846 172 44,068
Hui-Ming Cheng 13,039 775 103,853
Tian Xia 12,647 190 37,507
Yury Gogotsi 11,387 875 148,755
Zhengzong Sun 11,288 75 16,036
Xiaoyuan Chen 10,036 1,053 90,677
Hua Zhang 9,764 729 106,142
Alexander Sinitskii 9,697 142 17,131
Hua Zhang 9,622 414 91,452
Wencai Ren 9,357 186 31,492
Chuanfang Zhang 9,349 480 107,910
Mauricio Terrones 9,158 696 55,109
Peter Nordlander 9,063 407 62,962
Wei Lu 8,828 29 9,824
Lawrence B Alemany 8,821 38 13,593
Zhong-Shuai Wu 8,793 216 29,553
Feng Li 8,751 269 44,743
Wei Lu 8,684 458 24,046
Jacob M Berlin 8,629 46 10,197
Daniela C Marcano 8,497 19 9,059
Huan Meng 7,710 96 13,689
Chongwu Zhou 7,625 238 32,637
Zhuang Liu 7,560 475 80,520
Zhaoxia Ji 7,514 84 12,110
Yongsheng Chen 7,452 359 53,464
Liangbing Hu 7,405 406 54,186
Jeffrey I Zink 7,383 169 24,779
Peide D Ye 7,304 171 14,215
Lain-Jong Li 7,274 427 50,385
Jonathan N Coleman 7,272 359 71,677
Andras Kis 7,228 120 46,545
Naomi J Halas 7,221 385 79,882
Zhuang Liu 7,178 450 79,599
Mark C Hersam 7,148 516 41,786
Tony F Heinz 7,135 285 63,017
Liming Dai 7,056 691 82,187
Yuxi Xu 7,029 96 19,312
Paul S Weiss 6,739 285 20,532
Han Liu 6,627 24 9,469
Wolfgang J Parak 6,450 438 41,040
Yuliang Zhao 6,377 491 42,273
Gaoquan Shi 6,336 158 28,323
Zhenan Bao 6,226 713 106,044
Shao-Jun Guo 6,126 412 47,320
Jong-Beom Baek 5,972 280 23,169
Luis Liz-Marzán 5,824 561 58,089
Zheng Liu 5,743 467 51,634
Liangti Qu 5,645 339 30,124
Xianfan Xu 5,633 173 13,241
Prashant V Kamat 5,562 392 68,062
Jun Chen 5,502 184 21,522
Zhe Luo 5,392 11 6,043
KianPing Loh 5,331 610 54,168
Adam T Neal 5,311 36 6,880
Yoshio Bando 5,307 949 67,055
Wei Huang 5,235 2,509 109,651
Xiang Wang 5,203 89 9,712
Andrea C Ferrari 5,186 275 95,271
Omid C Farokhzad 5,155 200 52,193
David Tomanek 5,095 229 28,007
Chun-Yi Zhi 5,071 431 35,856
Chunyi Zhi 5,071 355 31,902
Yu-Liang Zhao 5,047 340 30,016
Jun Lou 5,045 347 35,056
Jiaxiang Huang 4,993 200 32,446