600
papers
83,706
citations
113
journals
88
co-authors
110
citing journals
25,655
citing authors
16.3
LAIF

Journals

Carbon709.4279
ACS Nano39
Applied Physics Letters294.2442
Advanced Materials2827.2527
Journal of Physical Chemistry C19
Chemical Communications185.5333
Nature Communications16
Energy Storage Materials15
Journal of Materials Research142.9148
Journal of Physical Chemistry B143.0392
Advanced Functional Materials14
Journal of Materials Chemistry A13
Journal of Materials Chemistry130.0301
Nanoscale12
Energy & Environmental Science12
Nanotechnology123.7203
Journal of the American Chemical Society1114.3612
Chemical Physics Letters112.3235
Journal of Alloys and Compounds105.3172
International Journal of Hydrogen Energy95.7215
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Co-Authors

Given Names Deactivated Family Name Deactivated9850954,3799.0
Gang Liu8812721,86620.0
Gaoqing (Max) Lu8339351,42711.4
Zhi-Gang Chen4422814,1259.8
ping wang411194,8964.2
Da-Wei Wang3810716,86118.4
Lianzhou Wang3741922,3709.9
Chenghua Sun3715712,3299.3
Zhong-Shuai Wu245421,19746.2
Songfeng Pei212210,32450.8
Libo Gao20349,37928.4
Xiangdong Yao1818610,91310.4
Jin-Cheng Li17259159.8
Jin Zou1762723,5394.8
Zhenhua Sun16745,16314.2
Daiming Tang15817,14812.4
Feng LI14431,1819.9
Sean Smith1230717,0816.1
Shisheng LI12271,3777.9
Zhao Zhi-Gang11813,4547.8
Co-AuthorJoin PapersCo-Author's PapersCo-Author's CitationsCo-Author's IF

Where Cited?

ACS Nano10,948
Carbon8,9199.4279
Advanced Materials8,22027.2527
Advanced Functional Materials4,173
Journal of the American Chemical Society3,95214.3612
Angewandte Chemie3,11213.5550
Nature Materials3,06424.5483
Nature3,03315.01226
Energy & Environmental Science2,679
Nature Communications2,346
Chemical Communications2,3195.5333
Chemistry of Materials2,2559.0375
Journal of Materials Chemistry2,1830.0301
Nano energy2,026
Applied Physics Letters1,7874.2442
Science1,38313.11186
Journal of Physical Chemistry C1,348
Advanced Energy Materials1,284
Small1,221236
Journal of Materials Chemistry A1,151
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Who Cited?

Lianzhou Wang54341922,3709.9
Gang Liu46212721,86620.0
Qiang Zhang45935640,98023.6
Given Names Deactivated Family Name Deactivated43350954,3799.0
Gaoqing (Max) Lu38339351,42711.4
Jia-Qi Huang31614719,81926.0
Wei Lv24013610,44614.6
Chenghua Sun23615712,3299.3
Huagui Yang23316117,63113.3
Zhi-Gang Chen23322814,1259.8
Da-Wei Wang21710716,86118.4
jieshan Qiu19749221,5538.2
Huijun Zhao19347426,6909.7
Hongjie Peng1746010,24235.0
Guoxiu Wang16751733,79210.5
Hua Kun Liu16584743,7896.2
Jiaguo Yu16230149,05626.7
Feng LI161431,1819.9
Zhenhua Sun160745,16314.2
Zhong-Shuai Wu1545421,19746.2
Citing AuthorCited PapersCiting Author's PapersCiting Author's CitationsCiting Author's IF