400
papers
73,618
citations
81
journals
49
co-authors
79
citing journals
23,324
citing authors
25.4
LAIF

Journals

Small62236
Advanced Materials3827.2527
Nanoscale28
ACS Nano27
Angewandte Chemie2713.5550
Langmuir153.8333
Nano Letters1411.6488
Journal of the American Chemical Society1414.3612
Journal of Physical Chemistry C13
Energy & Environmental Science12
Chemical Society Reviews1041.2513
ACS Applied Materials & Interfaces10
Chemical Communications95.5333
Journal of Materials Chemistry80.0301
Advanced Energy Materials7
Nature Communications5
Chemistry44.7242
Journal of Materials Chemistry A4
Advanced Functional Materials4
Chemistry4
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Co-Authors

Hai Li649614,57718.6
Chaoliang Tan639313,92628.8
Zongyou Yin6211817,71518.8
Zhanxi Fan50638,48222.7
BO CHEN38716,66320.9
zhiyuan zeng365611,01724.1
Qiyuan He348111,32622.4
Xiehong Cao32426,96524.0
Gang Lu31658,62316.0
Wei Huang2864832,1976.4
Hong Jin Fan2522026,32518.1
Huey Hoon Hng2121814,9387.5
Jixin Zhu201339,43411.3
Xiaozhu Zhou18243,92215.3
Peng Chen1719619,64113.9
Yun 161056,12211.6
Xue-Jun Wu15294,64434.6
Qingyu Yan1521314,30613.9
Can Xue14807,17511.5
Cao Guan14857,98120.7
Co-AuthorJoin PapersCo-Author's PapersCo-Author's CitationsCo-Author's IF

Where Cited?

Small10,748236
ACS Nano8,022
Advanced Materials7,23227.2527
Chemical Society Reviews7,02541.2513
Nature Chemistry6,649
Angewandte Chemie5,40213.5550
Energy & Environmental Science3,769
Nano Letters3,76811.6488
Journal of the American Chemical Society2,29814.3612
Nanoscale1,955
Chemical Reviews1,91853.9700
Journal of Physical Chemistry C1,689
Advanced Energy Materials1,034
Journal of Materials Chemistry1,0110.0301
Accounts of Chemical Research94520.9395
Nature Communications861
Chemical Science856
Langmuir8043.8333
ACS Applied Materials & Interfaces598
Molecular therapy5648.3174
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Who Cited?

Chaoliang Tan8189313,92628.8
Zongyou Yin57211817,71518.8
Hai Li4819614,57718.6
Qiyuan He4758111,32622.4
Xiehong Cao376426,96524.0
Zhanxi Fan361638,48222.7
BO CHEN344716,66320.9
Gang Lu326658,62316.0
Lain-Jong Li32235037,99115.3
Wei Huang30964832,1976.4
Qingyu Yan28421314,30613.9
zhiyuan zeng2685611,01724.1
Jixin Zhu2221339,43411.3
Xue-Jun Wu220294,64434.6
Peng Chen21619619,64113.9
Hong Jin Fan21422026,32518.1
Huey Hoon Hng20921814,9387.5
Xianhong Rui185969,01015.0
Abdullah Asiri1821,61654,8137.2
Han Zhang17335825,54215.4
Citing AuthorCited PapersCiting Author's PapersCiting Author's CitationsCiting Author's IF