55.3K(top 1%)
articles
984.5K(top 1%)
citations
14,709(top 1%)
★★ articles
329(top 1%)
★★★ articles
3.3(top 10%)
Avg IF
250(top 2%)
H-Index
377(top 2%)
G-Index
4,191
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Jinlong Gong 30,549 384 28,051
Zhi-Jian Zhao 24,195 136 12,503
Cheng Zhong 22,336 147 8,042
Quan-Hong Yang 19,444 293 24,077
Jinhua Ye 18,471 657 50,815
Bin Zhang 18,058 208 13,576
Zhongyi Jiang 17,295 397 17,817
Wenbin Hu 13,470 159 8,522
Tuo Wang 12,910 117 9,264
Xi-Wen Du 12,673 289 12,987
Naiqin Zhao 11,248 199 9,297
Shi Zhang Qiao 10,799 531 84,101
Yi-Da Deng 10,690 130 7,828
Wenguang Liu 9,701 175 10,101
Zhenduo Cui 9,673 112 5,016
Wenping Hu 9,427 691 28,645
Yan-Mei Shi 9,275 44 5,193
Xiao-Peng Han 8,801 180 10,925
Ji-Jun Zou 8,315 266 12,707
Renliang Huang 8,151 218 5,122
Sheng-Li Zhu 7,722 356 8,908
Zhao-Yang Li 7,586 173 5,350
Lun Pan 7,365 207 11,341
Xinbin 7,184 194 9,144
Xiaobin Fan 7,168 146 7,616
Shui-Lin Wu 6,777 217 9,741
Ying-Jin Yuan 6,728 236 5,672
En-Zuo Liu 6,679 210 9,011
Chun-Nian He 6,674 143 5,700
Yifu Yu 6,645 113 8,433
Zeyu Li 6,605 113 3,576
Yf Zheng 6,594 819 36,561
Hong Wu 6,507 250 10,628
Chun-Sheng Shi 6,347 204 7,904
Wei Zhou 6,040 92 5,590
Jiaguang Han 6,034 152 5,618
Yunhua Xu 5,912 81 9,152
Fei Zhang 5,731 151 6,833
Chunnian He 5,676 102 6,094
Qingfa Wang 5,670 118 5,230
Xiwen Du 5,593 48 3,414
Xiaoxia Chang 5,572 55 3,985
Sheng-ping Wang 5,491 135 7,028
Jian-zhong Cui 5,470 89 2,774
Rongxin Su 5,371 299 6,158
Quan Zou 5,349 316 10,910
Yan-Qin Liang 5,304 151 4,085
Tao Ling 5,282 69 3,809
Shuwei Liang 5,214 123 6,746
Chang-jun Liu 5,193 214 11,329
Yulan Chen 5,120 244 11,250
Wei Qi 5,088 252 5,093
Yan Sun 4,941 420 8,709
Jiayan Luo 4,908 89 6,305
Michael D Guiver 4,897 269 19,493
Wenbo Mi 4,877 222 4,572
Peng Zhang 4,819 46 5,640
Shuxin Ouyang 4,800 59 7,227
Zhimin He 4,624 206 3,586
Ying Tao 4,602 40 2,843
Xueli 4,582 40 5,853
Xiang-Gao Li 4,543 126 3,426
Wei Wang 4,450 74 7,900
Ang Li 4,419 47 2,796
Shangcong Han 4,384 159 3,950
Wei Wang 4,366 159 16,839
Yakai Feng 4,352 182 4,320
Wei Feng 4,296 137 4,896
Jin Chang 4,242 137 3,079
Xiao-dong Zhang 4,234 116 6,909
Jinli Zhang 4,136 256 5,999
Weili Zhang 4,093 298 14,302
Yunfei Du 4,087 170 4,736
Zjuwwgfz 3,993 54 3,803
Yiyu Feng 3,993 106 4,590
Leyi Wei 3,985 85 4,095
Lili Han 3,939 60 5,002
Lei Zhang 3,854 81 7,641
Jiafu Shi 3,724 115 4,054
Peixun Xiong 3,697 58 3,002
Yinyu Zhang 3,678 17 1,907
Xiaoyan Yuan 3,621 155 5,545