1.6K(top 0.1%)
papers
54.7K(top 0.1%)
citations
104(top 0.1%)
h-index
175(top 0.1%)
g-index
1.8K
all documents
58.6K
doc citations
5.3K
citing journals

Top Authors (by citations)

#AuthorArticlesCitationsR ARankR CRank
1Evan T Keller785,921174
2Brent K Hollenbeck1093,63711
3Todd M Morgan1113,59311
4David W Johnson33,1768513
5David C Rubinsztein13,122241716
5Virginia Espina13,122126
5Jiaren Sun13,122144
5Camilla Palumbo13,122113651
5Jia Fan13,1227112
5Paula I Moreira13,122133652
5Masanori Izumi13,122121653
5Daotai Nie13,12211
5Gustavo Egea13,12253
5Peter Vandenabeele13,122172675
5Taras Y Nazarko13,122110650
5Barry Ganetzky13,12274
5Paola Matarrese13,122115651
5Nicola L Jones13,122143
5Michael Lee13,12252
5David A Leib13,122117654
5Congcong He13,122116652
5Jeremy C Mottram13,122132654
5Bertrand Joseph13,122127677
5Thomas P Neufeld13,12263
5Saverio Minucci13,122119653
5Theocharis Panaretakis13,122125668
5Zhiping Xie13,122292686
5Jeffrey A Haspel13,12272
5Soraya Soubhi Smaili13,122117652
5Hisashi Ashida13,12282
5Eric Chevet13,122129653
5Manoj B Menon13,122113650
5Leticia A M Carneiro13,12274
5Akio Kihara13,122120652
5Mario P Tschan13,122130650
5Ann Progulske-Fox13,122122
5Saeid Ghavami13,122177655
5Marja Jaattela13,122160676
5Hisashi Harada13,122102
5Svetlana Dokudovskaya13,122113652
5Chengyu Liang13,122118653
5Kozo Tanaka13,12273
5Abraham Acevedo-Arozena13,122296687
5Andreas Mayer13,122111652
5Huu Phuc Nguyen13,122135653
5Albert R La Spada13,122134654
5Satoru Noguchi13,122182
5Francesco Fornai13,122117651
5Soumeya Bekri13,12291
5Yi-Fang Zhao13,12241
5Zhinong Wang13,12231
5Marjolein van Egmond13,122119651
5Trond Lamark13,122116650
5Yonghyun Kim13,122121652
5Åsa B Gustafsson13,122116651
5Stefan E Hardt13,12221
5Santiago Rodriguez de Cordoba13,122139651
5Christian Münz13,122186662
5Nick Talbot13,122121653
5Diane M Ward13,12253
5Marcello D'Amelio13,122115652
5Jean-Pierre Bourquin13,122285
5Lars Tönges13,122143
5Peter Kijun Kim13,122115651
5Takahiro Shintani13,122112651
5Jochen Klucken13,122120650
5Patrick Legembre13,12231
5Sug Hyung Lee13,122153
5Richard Wade-Martins13,122186
5Russel J Reiter13,122856
5Karina R Bortoluci13,12285
5V Ashutosh Rao13,122110650
5Michinaga Ogawa13,12296
5Charles Grose13,122126655
5Mei Wang13,122114652
5Efrat Levy13,12264
5Jose M. Fuentes13,122293686
5Josée N Lavoie13,12261
5Tassula Proikas-Cezanne13,122116650
5Juan Fueyo13,122114650
5José Manuel Leiro Vidal13,12262
5Carlos López-Otín13,122177682
5Rodney J Devenish13,122110650
5Marta Martinez-vicente13,122114652
5Bakhos A Tannous13,122175
5Magdalena Rost-Roszkowska13,122114650
5Sharad Kumar13,122161678
5Marco Tafani13,122116650
5Ida Johanna van der Klei13,122115653
5Tobias B Huber13,122149658
5Wai Haung Yu13,12232
5Stefan W Ryter13,122103
5Małgorzata Gajewska13,122111651
5Matthew L Albert13,122135658
5Salvatore Oddo13,1228776
5Bruce H Reed13,122110650
5Han-Ming Shen13,122149659
5Hagai Abeliovich13,122288685
5Ramon Gonzalez13,12211
5Philippe Gual13,12253
5Yoshiaki Kamada13,122115650
5Simone Engelender13,122121652
5Glenn Randall13,122186
5Xiaoning Bi13,12271
5Wei-Dong Le13,122204
5Alessandro Fanzani13,122114650
5Quan Chen13,122121651
5Sergio Comincini13,122113652
5Brigitte Galliot13,12232
5Jian Feng13,12273
5David Sulzer13,122149655
5Rika Umemiya-Shirafuji13,122112650
5Clelia Miracco13,12282
5Maureen E Murphy13,122120657
5Masaaki Komatsu13,122327694
5Walter T Klimecki13,122113651
5Claudio Hetz13,122142671
5Devrim Gozuacik13,122303686
5Masashi Narita13,122120650
5Li Yu13,122138656
5Manolis Fanto13,122111650
5Jose Luis Revuelta13,122117655
5Paolo Bonaldo13,122298685
5Alan Cheng13,122110650
5Young-Chau Liu13,12233
5Marc Germain13,12262
5Elizabeth P Henske13,122129655
5Ales Gregorc13,122132
5Hiroshi Sakagami13,122312
5Yan Lu13,1222616
5Matthew E Gegg13,12273
5Long Zhang13,122125652
5Ivan Đikić13,122161660
5Muriel Priault13,122109650
5J Lindsay Whitton13,122112651
5Nelson Ruiz-Opazo13,12243
5Angelika A Noegel13,122115651
5Safia Costes13,122115651
5Eleonora Candi13,1223443
5Roberto Chiarelli13,122110650
5Wei-Guo Zhu13,122308688
5Wei-Pang Huang13,122114650
5Jeng-Jer Shieh13,122114652
5Toshiyuki Nakagawa13,12232
5Walter Balduini13,122289685
5Christian Behl13,122289685
5Orian S Shirihai13,122135652
5F Javier Oliver13,122113650
5Stefan J Marciniak13,122154
5Massimo De Felici13,12253
5Marco Sandri13,122117650
5Shi-Yu Yang13,12271
5Qian Cai13,122110650
5Raymond Chuen-Chung Chang13,122138657
5Ricardo Escalante13,122286685
5Gabor Juhasz13,122138655
5Guang-Hui Wang13,122118651
5Ashok Kumar13,12282
5Andriy A Sibirny13,122115650
5David N Zacks13,122129652
5Elizete Rizzo13,122109650
5Fulvio Reggiori13,122121653
5Xinglong Wang13,122147
5frank Lafont13,122113650
5Jun-Lin Guan13,122141659
5Zhenyu Yue13,122152655
5Javier A Menendez13,122124651
5Rossella Russo13,122113651
5Jean-Claude Farré13,12222
5Vivek K Unni13,12253
5William Kk Wu13,12282
5Dingzhong Tang13,122119653
5Fen-Biao Gao13,122139
5Ken Inoki13,122116
5Mihai Netea13,122223658
5Simon W Rabkin13,122414
5Eui-Bae Jeung13,122122652
5Christopher Cheng13,122132654
5Miqin Zhang13,122144
5Pedro A Lazo13,122111652
5Kevin Shyong Wei Tan13,122114
5Stefania Meschini13,122110650
5Miriam H Meisler13,122156
5Richard J Youle13,122115
5Liang Xu13,122120651
5Frederic Luciano13,122110650
5Xuejun Wang13,122301687
5Marc Fransen13,12242
5Tim Ambrose13,122165
5Giampietro Viola13,122127652
5Andreas S Reichert13,122123652
5Paul Lingor13,122146651
5Marianne J Cronjé13,12243
5Vincent Galy13,12222
5Rajat Singh13,122117651
5Nicholas T Ktistakis13,1222313
5Gengfu Xiao13,12295
5Lawrence H Boise13,122136652
5Xiang-Bo Wan13,122116650
5Ichizo Nishino13,122234657
5Xu Dong Zhang13,122124650
5Mikel Garcia-Marcos13,12253
5Horng-Dar Wang13,122127653
5John W Wiley13,12263
5Tomotake Kanki13,122293685
5Kinya Otsu13,122147
5Ines Diaz-Laviada13,122111651
5José Antonio Sánchez-Alcázar13,122110651
5Hany Khalil13,1227473
5Tamotsu Yoshimori13,122162665
5Edward A Fisher13,122209
5John K Kim13,12283
5Thomas Raymond Gawriluk13,12253
5Zixu Mao13,12222
5Masaru Harada13,122134652
5Young Ho Koh13,12243
5Mondira Kundu13,122126654
5Cheol-Heui Yun13,122353
5Dieter Willbold13,122118651
5Paul B Fisher13,122133653
5Min Chen13,122119652
5Maciej S Lesniak13,122135
5Giorgio Casari13,122406
5Shi-Yong Sun13,122119652
5Seung-Yong Yoon13,122114651
5Rosa-Ana González Polo13,122110651
5David C Chan13,122128
5Ebru Goncu13,122109650
5Haichao Wang13,122135658
5Ohkmae K Park13,122111652
5Shweta Saran13,122110650
5Jun Ren13,122174654
5Federica Boraldi13,12272
5Janice S Blum13,1228274
5Po-Yuan Ke13,122111651
5Sylviane Muller13,122110650
5Marc Flajolet13,12241
5Behzad Yeganeh13,122113653
5Qing Jiang13,12253
5Enza Maria Valente13,122193660
5Tessa L Holyoake13,122138
5Brian P Rubin13,1223911
5Gianluca Tettamanti13,122293685
5Evelina Gatti13,122112651
5Jianzhen Xu13,12242
5Toren Finkel13,122237
5Ana Maria Cuervo13,122158660
5Robert S B Clark13,122284
5Yi-Ping Li13,12233
5Lih-Shen Chin13,122115652
5Yoshitaka Isaka13,122392
5Tuck Wah Soong13,122121654
5Javier Diaz-Nido13,122109650
5Stephane Rocchi13,12231
5Leo A Van Grunsven13,122163
5Ronit Pinkas-Kramarski13,122112651
5Juan Segura-Aguilar13,122119650
5Baharia Mograbi13,122110650
5Ken Sato13,122118652
5Mark R Cookson13,12217886
5Kevin M Ryan13,122128654
5Claudia D Spies13,122145650
5Chang Hwa Jung13,122111
5Rosa Puertollano13,122117652
5George Angus Mcquibban13,12244
5Adalberto Merighi13,12222
5Alexander J Whitworth13,122119653
5Helmut Krämer13,122117652
5Wolfdieter Springer13,122122651
5F C Abdalla13,12211
5Peter Stralfors13,12274
5Walter Malorni13,122132669
5Xiao-Feng Zhu13,122117651
5Patrick Brest13,122291686
5Candelaria Gomez-Manzano13,122115650
5Gur P Kaushal13,12231
5Yingyu Chen13,122121653
5Daniel F Schorderet13,122115651
5Simin Mohseni13,122110651
5Rubem Figueiredo Sadok Menna-Barreto13,122118652
5Miquel Vila13,122116650
5Assaf Rudich13,122119650
5Wiep Scheper13,122117650
5Roberta A Gottlieb13,122126654
5Beth Levine13,122153679
5Anna Nogalska13,12211
5Han-Jung Chae13,122133
5Jian Lin13,12283
5Ruth S Slack13,122127653
5Reuben J Shaw13,122118
5Daniela Marazziti13,12242
5Michael Duszenko13,12293
5Munir A Al-Zeer13,12281
5Jae-Ho Cheong13,122346
5Debasish Sinha13,122122650
5Mervyn J Monteiro13,12231
5Yu Sun13,122343
5Yi-Ling Lin13,122238
5Mark R Marten13,12241
5Daolin Tang13,122307708
5Miyuki Sato13,122114651
5Peter Löw13,12272
5Vinay Choubey13,122109650
5Harald A Stenmark13,122127655
5Paul Webster13,12273
5Guillermo Velasco13,122119654
5Thierry Soldati13,1228773
5Michel Roberge13,122115651
5Lajos Laszlo13,12251
5Jianhua Zhang13,122131652
5Yoshihiro Shidoji13,122113650
5Matthias Peter13,122165
5Sharon A Tooze13,122145658
5Jean Jiang13,122257
5Sandra M. Cardoso13,122117651
5Iban Seiliez13,122108650
5Hong-Ming Hu13,122108650
5Joseph J Cullen13,122124
5Boris Zhivotovsky13,122152675
5Caty Casas13,122111651
5Michael I Koukourakis13,122124651
5Junsoo Park13,122112650
5Panu M Jaakkola13,12281
5Simon Carding13,122166
5Maria I Vaccaro13,122123652
5Patrick Auberger13,122294686
5Christian PoÜs13,12262
5John Tower13,12241
5Gary D Grant13,122116651
5Cristiano Simone13,122118652
5Chiara Di Pietro13,12242
5Renaud Legouis13,122114651
5Nancy Y Ip13,122133655
5Maria Condello13,122110650
5Jakub Gołąb13,122239
5Frank A Sinicrope13,122234
5Do-Hyung Kim13,122120653
5Antonio Musaro13,122172
5Sandro Goruppi13,12242
5Chwen-Ming Shih13,122113651
5Gyorgy Szabadkai13,12221
5Laura Berliocchi13,122288685
5Morten Petersen13,122118652
5Tomohiro Kabuta13,122115650
5Jin Wang13,122237
5Wei-Xing Zong13,122135655
5Wen-Xing Ding13,122129653
5Masato Koike13,122135653
5Wan-Wan Lin13,122128653
5Zvulun Elazar13,122128655
5Xi Chen13,12211
5László Fésüs13,122153
5Isabelle Beau13,1227774
5Konstantinos Ritis13,122124653
5Tomasz Motyl13,12252
5Tibor Vellai13,122119651
5Parco M Siu13,122123651
5Lucia Notterpek13,122116651
5Jan B Parys13,122126650
5Naweed I Naqvi13,122113650
5Vojo P Deretić13,122141659
5Guillermo Garcia-Manero13,122977
5Michaël Cerezo13,12211
5Kevin Moreau13,12242
5Stefano Gambardella13,122116650
5Seong Who Kim13,122117651
5Claudio Daniel González13,12274
5Conrad C Weihl13,122228
5Sharon M Gorski13,122128713
5George F Gao13,1226711
5Allan Tsung13,122138654
5James E Dowling13,1222912
5Corey Nislow13,1223612
5Bryan H Bellaire13,12251
5Viktor I Korolchuk13,122127652
5Anna Katharina Simon13,1222819
5Henry N Ginsberg13,1224420
5Jeffrey C Rathmell13,1223616
5Fu-Cheng Lin13,122119650
5Björn Stork13,122118650
5Kasper M A Rouschop13,122118650
5Sheng Li13,122121652
5Charles Swanton13,122154657
5Kirill V Rosen13,122118650
5Jae-Young Koh13,1222710
5Christian Sell13,12222
5Mala Shanmugam13,12261
5Yule Liu13,122294685
5Cornelis A M De Haan13,122156
5Krisztina Vellainé Takács13,122110650
5Nadezda Apostolova13,122289685
5Nobuyuki Nukina13,122164
5Suresh C Tyagi13,122126652
5Cathy Tournier13,122110650
5Nadia Zaffaroni13,122125650
5Laura Santambrogio13,122134654
5Jochen Walter13,122124652
5Vojtech Skop13,12241
5Dimitri Krainc13,122147653
5Mohsen Mardi13,12241
5Shazib Pervaiz13,122126669
5Cinthya Sternberg13,12211
5Graham S Taylor13,122118652
5Francis V Chisari13,12274
5Allen Kaasik13,122113650
5Feng Han13,122116650
5Xiaolei Xu13,122115
5Faustino Mollinedo13,12274
5Matthias Gaestel13,122137651
5Cristina Gonzalez-Estevez13,12231
5Guang-Chao Chen13,122121654
5Abdelhaq Rami13,12233
5Changlian Zhu13,122195
5Charleen T Chu13,122139657
5Frank Madeo13,122189680
5Ghasem H Salekdeh13,122344
5Sabine Hilfiker13,122117651
5Agnieszka Sirko13,122113652
5Nektarios Tavernarakis13,122159676
5Ilse Vanhorebeek13,122114650
5Tsung-Hsien Chuang13,122122652
5Greet Ha Van Den Berghe13,122140653
5Dave Bridges13,122124652
5Joseph A Hill13,122131653
5Onya Opota13,12291
5Heinrich Taegtmeyer13,122287
5Kah-Leong Lim13,122137658
5Godefridus J Peters13,122131650
5Madeleine Durbeej Hjalt13,12241
5Patrice Codogno13,122146661
5Ciro Isidoro13,122130651
5Ben Loos13,122163
5Edward A Fon13,122133652
5Carlos S Subauste13,122116652
5Stefano Schiaffino13,12274
5Francesco Cecconi13,122164678
5Ramnik J Xavier13,1229248
5James Harris13,122119650
5William Ka-Kei Wu13,122338687
5Marc Poirot13,122286685
5Michisuke Yuzaki13,122176
5Ravi K Amaravadi13,1223317
5Stéphen Manon13,12252
5J Paul Taylor13,122160661
5Bingwei Lu13,122157
5Hitoshi Nakatogawa13,122114650
5Carmine Settembre13,122115652
5Khosrow Adeli13,122328686
5Ken Cadwell13,122135658
5Daniel J Ledbetter13,12211
5Javier Alegre-Abarrategui13,12274
5Geert Bultynck13,122129650
5Oliver Kepp13,122402716
5Susmita Kaushik13,122120652
5Thomas F F Meyer13,12282
5Jason E Gestwicki13,122146655
5Beata Sikorska13,122123651
5Karen E Duff13,122148
5Frederic Gros13,122287685
5Mizushima Noboru13,122320697
5Katherine R Parzych13,122108650
5Donna Denton13,12211
5Thirumala-Devi Kanneganti13,122311689
5Anumantha G Kanthasamy13,122129654
5John P Aris13,12264
5John H Kehrl13,122115654
5George Perry13,1228822
5Duncan R Smith13,122132651
5Marlene Dreux13,12221
5Ana Coto-Montes13,122116651
5Filomena Fiorito13,122115651
5Peter Vandenabeele13,122181679
5Julio A Aguirre-Ghiso13,122157
5Ye-Guang Chen13,122128655
5Franco Fortunato13,122108650
5Michael Scharl13,122134653
5Sharon L Mckenna13,122113650
5Jean Celli13,12253
5Weei-Chin Lin13,12282
5Jon D Lane13,122114650
5Malene Hansen13,122133655
5Stefanie Pöggeler13,122116650
5Divaker Choubey13,122114650
5Cong-Zhao Zhou13,122105
5Nicola Brunetti-Pierri13,122154654
5Chihiro Sasakawa13,122117653
5Victor E Dosenko13,122118652
5Ho Jeong Kwon13,122245
5Annie Joubert13,122118651
5Jeffrey W Harper13,122152660
5Michelangelo Campanella13,122296704
5Jun-Ying Miao13,12282
5Carol A Mercer13,12252
5Ai Yamamoto13,122114650
5Jayanta Debnath13,122140661
5Erwin Knecht13,122115650
5Michelle Przedborski13,122219
5Serge Mostowy13,122124650
5Steven K Backues13,1227674
5Patrick J Hussey13,12282
5Yotaro Izumi13,122111651
5Nadine Camougrand13,12211
5Yung-Feng Liao13,122103
5Anders H Lund13,122297686
5Alvin Lee13,122112
5Meera Nanjundan13,122108650
5Sergio Paulo Bydlowski13,12241
5John J Lemasters13,122143672
5Marcela Votruba13,12273
5Ying-Jan Wang13,122145652
5James B Hurley13,12293
5Javier Calvo-Garrido13,12273
5Ching-Chow Chen13,122103
5Binfeng Lu13,122117650
5Akiko Iwasaki13,1222313
5Daniel J Klionsky13,122342709
5Andrew J Halayko13,122141655
5Guy S Salvesen13,122197
5Russ Chess-Williams13,12262
5Lucienne Juillerat-Jeanneret13,12282
5Vladimir Kirkin13,122112651
5Vladimir S Trajković13,122120651
5Midori Umekawa13,122109650
5Julien P Puyal13,122116652
5Vitaliy O Kaminskyy13,122110650
5Chao-Yu Miao13,122111650
5Bradly G Wouters13,122346
5Hesham M Al-Younes13,12211
5Adi Kimchi13,122134669
5Henri Batoko13,122289686
5James Ou13,122114652
5Sagar Lonial13,122162658
5Anne Régnier-Vigouroux13,12211
5Keisuke Miyazawa13,122119651
5Shigeomi Shimizu13,122120652
5Mathias Faure13,122108650
5Luca Scorrano13,1224450
5Seamus J Martin13,122143675
5Qun-Ying Lei13,122125653
5Xiao-Ming Yin13,122124653
5Mitsunori Fukuda13,122320690
5Goran Petrovski13,122143651
5Paul S Brookes13,122129653
5Hiroyuki Ishida13,122111650
5Derek P Narendra13,122118653
5Roza Kucharczyk13,12262
5Peter V Bozhkov13,122298687
5Dong-Hyung cho13,122133654
5Angelo Poletti13,122127653
5Alex Almasan13,122295686
5Ivana Novak13,122135
5Wei Yuan Yang13,122110650
5Harm H Kampinga13,122134654
5Philippe Marambaud13,122111650
5You-Wen He13,122121655
5Kay F Macleod13,122120653
5Ida Perrotta13,122112650
5Maria Teresa Viscomi13,122116651
5Hassan Chaachouay13,122109650
5Tor-Erik Rusten13,122118652
5Carine Michiels13,122114650
5Christian Behrends13,122311687
5Igor B Roninson13,122113
5Mario Di Gioacchino13,12292
5Philippe Gailly13,122110650
5Robert Clarke13,122133652
5Guido Kroemer13,122425717
5H-U Simon13,122191681
5Jorge Moscat13,122126
5Jörn Dengjel13,122246
5Sovan Sarkar13,122116651
5Emil Rudolf13,122111650
5Li-Xin Wei13,122207
5David A Hood13,122112651
5Carole Kretz-Remy13,122286685
5Wafik S El-Deiry13,122160676
5Scott M Welford13,122102
5Zhen Lu13,12293
5Karin Przyklenk13,12261
5Michael L Ginger13,122227
5Yong-Keun Jung13,122118652
5Shengwen Calvin Li13,122114650
5Leonidas C Platanias13,122132651
5Bassam Janji13,122112650
5Diane C Fingar13,12244
5Issidora S Papassideri13,122117650
5Yasuyoshi Sakai13,122142
5William T Jackson13,122112651
5Davide Malagoli13,12271
5Teresa G Zoladek13,122108650
5Byung-Wan Lee13,122377
5Thomas Grunt13,12262
5Subramaniam Ganesh13,12241
5David A Sinclair13,1223913
5Fabrizio Condorelli13,12271
5Ioannis Mitroulis13,122196
5Eeva-Liisa Eskelinen13,122144658
5Lin Zhang13,122131654
5Eva C Vaquero13,12222
5Spencer B Gibson13,122121655
5Maria Diaz-Meco13,122128654
5Richard D Vierstra13,122124652
5Bethann A Mclaughlin13,12294
5Ioannis P Nezis13,122117651
5Karin Thevissen13,122255
5Rui Kang13,122114652
5Laurent Le Cam13,122113653
5Long-Ping Wen13,122142651
5Ted R Hupp13,122153
5Paul Hofman13,122154653
5David A Gewirtz13,1222710
5Regine Schneider-Stock13,122102
5Diane E Merry13,12254
5Michel A Duchosal13,122113650
5Hong-Gang Wang13,122130654
5Jason S King13,122111651
5Marisol Soengas13,12294
5Cindy K Miranti13,12252
5Ivana Novak13,12252
5Felix Randow13,122115652
5Robert Layfield13,122118652
5Jinming Gao13,122164
5Takeshi Tsubata13,122153
5Christopher R Mcmaster13,122214
5Christiaan L Leeuwenburgh13,122164656
5Seungmin Hwang13,122129656
5Philippe Pierre13,122122653
5Ricardo Sanchez-Prieto13,122109650
5Jung Jin Hwang13,122120651
5Zhi-Jun Sun13,122163
5Serena Carra13,122123653
5Andrei L Gartel13,12263
5Olga V Voitsekhovskaja13,122288685
5Gilbert Di Paolo13,1221810
5Scott O Zeitlin13,122156
5Simon Wilkinson13,122111652
5Laura Lossi13,12211
5Minnie M Sarwal13,122133654
5Patrizia M Agostinis13,122321706
5Leonardo H Travassos13,122288687
5Nathalie M Mazure13,12251
5Tomoyoshi Nozaki13,122174
5Adrian L Harris13,122164655
5Andrea Ballabio13,122337690
5Yoshitaka Takano13,12292
5Terje Johansen13,122141655
5Anna Mart Engelbrecht13,122119650
5Ian G Ganley13,122112650
5Francesca Demarchi13,12211
5Ludwig Eichinger13,122121653
5Eric H Baehrecke13,122113114
5May Christine V Malicdan13,122102
5Benjamin Dehay13,122114650
5Swapan K Ray13,122137653
5Pierre Golstein13,1222041
5Ameeta Kelekar13,12253
5Juan Iovanna13,122128651
5Sébastien Besteiro13,122290686
5Lea M Delbridge13,122110650
5Kun Liang Guan13,122150658
5Paolo Paganetti13,122119655
5Stefan Olsson13,122114651
5Heesun Cheong13,122116651
5Aviva M Tolkovsky13,12242
5Guillermo MariÑo GarcÍa13,122115652
5Gregory A Taylor13,122125654
5Wim Martinet13,122119651
5Haruo Kanno13,122136650
5Herbert Zeh, Iii13,1223312
5Ben Chi Bun Ko13,122106
5Howard S Fox13,1223311
5Michael P Lisanti13,122149653
5Ludger Klein13,12264
5Zheng-Hong Qin13,122114650
5Xiongwei Zhu13,122366
5Qi-Li Feng13,12264
5Leyuan Liu13,122111650
5Hyunjung Lim13,122122656
5William A Weiss13,122418
5Canhua Huang13,122128651
5Gerald M Mcinerney13,122120652
5Irfan Rahman13,122296
5Miguel Navarro13,12284
5Yongqiang Chen13,12253
5Jae-sung Kim13,12283
5Irmgard Paris13,12232
5N Tony Eissa13,122115653
5Ralph A Nixon13,122125653
5Tai-Ho Hung13,122132
5Nicholas W Lukacs13,122143655
5Cécile Vindis13,122112650
5Péter Lőw13,12242
5Joan S Steffan13,122122654
5Jan Gunst13,122305686
5Daniel E Johnson13,122146
5Michele S Swanson13,122114652
5Kai Kaarniranta13,122159652
5Monika Cahová13,122114650
5Yaichiro Kotake13,12251
5Linda F Van Dyk13,12283
5Fernando Macian13,122115650
5Sean T Sweeney13,122112651
5Nathalie Andrieu-Abadie13,122109650
5Bärbel Rohrer13,122119651
5Federica Sotgia13,122120651
5Goran Petrovski13,122142651
5Gökhan S Hotamışlıgil13,122139
5Mauro Piacentini13,122161679
5Fan Wang13,12282
5Daniela Strobbe13,122137674
5Michael Overholtzer13,1221741
5Patricia Boya13,122304703
5Antonio Piras13,12231
5Anthony M J Sanchez13,122110650
5Catherine M Mcdermott13,12242
5Joseph J Y Sung13,122233662
5Ying-Jang Wang13,122246
5Ting-Fen Tsai13,122168
5Rodrigo Franco13,122121650
5Ausra Sasnauskiene13,12272
5Rafael Linden13,122291686
5Karl Munger13,12287
5Myung-Shik Lee13,122160661
5Michael J Clague13,122114650
5Ming Jiang13,12252
5Maria Carmela Roccheri13,122109650
5Valérie Pierrefite-Carle13,122110650
5Ira A Tabas13,122184
5Gail V W Johnson13,122126652
5Kaoru Takegawa13,122173
5Mee Len Chye13,122147
5Jose Luis Crespo13,122109650
5Henri Bernardi13,12211
5Craig B Thompson13,1223013
5Takeshi Noda13,122299688
5Georg Ramm13,12261
5Young Ho Koh13,122152
5Isabelle Dugail13,122112650
5Alberto Jiménez13,122113651
5Paul A M Michels13,122257
5Melanie J Mcconnell13,12251
5Toshihiko Suzuki13,122145
5Elena Gonzalez-Rey13,12271
5Kohki Yoshimoto13,12284
5Michael T Lotze13,122141656
5Bingren Hu13,12231
5Mathias Gautel13,122135
5Suhendan Ekmekcioglu13,12241
5Glen E Palmer13,12241
5Faqiang Li13,122112651
5Mei Wang13,12261
5Anil K Sood13,122190661
5Sergio Lavandero13,122130652
5Rejko KrÜger13,122181654
5Aimee L Edinger13,122117653
5Amy A Kiger13,12233
5Carl G Feng13,122142
5Chanhee Kang13,122110651
5Zahra Zakeri13,122135674
5Chiou-Feng Lin13,122131651
5Chien-An A Hu13,12241
5Gian Maria Fimia13,122314707
5Frederic Bost13,12231
5Richard C Wang13,122115652
5Zu-Hang Sheng13,12253
5Robert C Bast13,122328686
5Lian Li13,122115652
5Pu Xia13,12281
5Bertrand Mollereau13,122288685
5Anne Simonsen13,122148660
5Koji Okamoto13,122115650
5Srinivasa M Srinivasula13,12243
5Hiroyasu Nakano13,122137653
5Pamela J Mclean13,122115
5Gang-min Hur13,122133655
5Kiichi Nakahira13,122144
5Mojgan Djavaheri-Mergny13,122111651
5Piero Marchetti13,1224911
5Guo-Qiang Chen13,122129655
5Aimable Nahimana13,12251
5Hermann M Schätzl13,122118650
5Anil Prasad13,12211
5Chun-Nam Lok13,12284
5David M Sabatini13,122135659
5Xuejun Jiang13,12297
5Dalibor Mijaljica13,122109650
5Audrey Esclatine13,12262
5Seong-Woon Yu13,12251
5Toya Ohashi13,122102
5Claudio Schneider13,12232
5Kyu Lim13,122119651
5Kun-Liang Guan13,122155660
5Jacques Landry13,12222
5Per O Seglen13,122110651
5Meiyan Jin13,122109650
5Peter K Kim13,122151652
5Alicia Meléndez13,122122653
5Jiefei Geng13,122112652
5Thomas Farkas13,122111650
5John J Shacka13,122115651
5Rati Fotedar13,12222
5George R Jackson13,122123
5Meng-Chao Yao13,122111650
5Bo Lu13,122114650
5Martha M Monick13,122112651
5Ke Wang13,12222
5Brinda Ravikumar13,12254
5Kim A Heidenreich13,12262
5Maria Markaki13,12222
5Zhifen Yang13,122110650
5Kai Mao13,122111651
5Anastasis Stephanou13,122102
5Yoon-A Kang13,12264
5Anna S Gukovskaya13,12273
5Jakub Golab13,12288
5Isei Tanida13,122115651
833Khurshid R Ghani842,23411
834Yair Lotan162,167128
835Felix Y Feng362,104612
836Ted A Skolarus792,05811
837Martin G Sanda252,00915
838Kenneth J Pienta191,914614
839Rohit Mehra341,892310
840Shahrokh F Shariat131,6884322
841Daniel E Spratt411,67736
842Jay D Raman161,59283
843Arul M Chinnaiyan191,511826
844Francesco Soria151,3563923
845Vitaly Margulis91,340163
846Timothy L Hall411,32524
847Adam S Kibel81,3003025
848Eric E Klein191,29449
849William C Jackson261,27822
850John M Hollingsworth571,26111
851Robert S Svatek71,24861
852Kathleen A Cooney111,136525
853Mark A Rubin131,116937
854Anne P Cameron511,10011
855Surena F Matin41,055153
856Simpa S Salami291,04811
857Matthew Cooperberg181,04186
858Eiji Kikuchi31,036292
859Christopher G Wood61,020125
860J Quentin Clemens, Msci401,01011
861Paul L Nguyen1499777
862James M Dupree4398211
863Atreya Dash1493121
864Brandon A Mahal1290863
865Eric A Klein690164
866Michael W Kattan4892169
866Stephanie Daignault989211
868Richard K Lee484752
869Amar U Kishan1084485
870Danny Rabah384372
871Gary D Smith1383123
872Tracey L Krupski683031
873Scott E Eggener981786
874Steven J Jacobsen678911
875Quoc-Dien Trinh10778135
876John L Gore1477058
877Marcus L Quek876242
877Ahmad Shabsigh776211
879Zachary S Zumsteg975033
880Christopher J Weight474833
881Patrick Sulem173812862
881Jean-Baptiste Cazier17383289
881Andrei Manolescu17381712
881Henrik Grönberg1738183160
881Fredrik Wiklund173812160
881Daniel F Gudbjartsson1738206157
881Unnur Thorsteinsdottir1738367345
881Kari Stefansson1738572546
881Laufey T Amundadottir17387226
881Carole Ober173811023
881Adam Baker173889
881Thorarinn Blondal173888
881Daniel Gudbjartsson1738943
894Chandy Ellimoottil4273611
895John Stoffel4973311
896Daniela Wittman4372811
897Glenn M Preminger771877
898Yi Lu971453
899Edward M Schaeffer1271265
900Rajal B Shah969348
901James E Montie4368711
902Dipen J Parekh566865
903Ian M Thompson Jr665545
904Vivek Venkatramani465032
904Isildinha M Reis465043
906Jill A Macoska1364811
907David C Smith10641515
908Misop Han2639121
909Nachiketh Soodana-Prakash363863
910Gopal N Gupta3612675
910Eila Skinner261223
912Henrik Rönnberg260622
912Elinor K Karlsson2606416
914Holly E Hartman560122
915Payal D Soni659822
916Matthew D Barber258696
917Dana A Ohl2457911
918Patrick C Walsh25761716
919Mark L Gonzalgo3575105
920Alan W Partin15743421
921Seth A Strope1857311
922Hung-Jui Tan1056144
923James W Catto75591018
924Edward C Norton1054045
925J Richard Landis1053425
926Laurel L Northouse552146
927Matthew J Schipper852053
928Nallasivam Palanisamy MPhil5506915
929Morgan Roupret65024735
930Stephen J Freedland5501289
931Yuanyuan Qiao549722
932Lauren P Wallner1548121
933Göran Andersson1474182
933Olle Kämpe1474293
933Åke A Hedhammar1474135
933Leif Andersson14743326
933Claire M Wade14741526
938David F Penson64731515
939Jens Sønksen1346911
940Giacomo Novara64582418
941Jens Sønksen645522
942Jeffrey Fowlkes15451412
943Florian R Schroeck2344613
943Mikkel Fode1044632
946Mani Menon644198
947Joseph N Macaluso243911
948Simon P Kim2434164
949Linda Brubaker74141316
950H Henry Lai941252
951Zhen Xu840144
952Brian R Lane1339814
953saravana mohan Dhanasekaran23961024
953Xuhong Cao23961022
953Sethuramasundaram Pitchiaya239643
957Neil B Desai639253
958Lindsey A Herrel3039111
959Sven Perner13884546
960Laila A Gharzai338433
961Heang-Ping Chan738344
961Kenny H Cha738323
961Alberto Briganti43837943
964Peter R Carroll18378320
964Susan Halabi33781418
966Karl J Kreder837527
967Michael J Zelefsky23731313
968Sebastian Berg5366139
969Stephen A Boorjian63621216
970Christopher J Kane33603521
971Daniel W Lin16359245
971Jeffrey J Tosoian2935915
973Sooryanarayana Varambally33491116
974Christopher L Amling3347115
975Epifanio Bagarinao434141
976Russell S Taichman734027
977Arnulf Stenzl5339613
978Martha K Terris2337105
978William J Aronson2337118
980Evanguelos Xylinas53332820
981Jesse D Sammon Do433296
982Howard Sandler333074
983Bernard H Bochner33281620
984Christopher Filson1532615
985Jeanny B Aragon-Ching1324112
985Mandi L Pratt-Chapman132446
985Michael A Hoyt1324115
989Anthony J Schaeffer331748
990Shuang G Zhao731169
991Ashish M Kamat53082019
992Hunter Wessells1930722
994Bruce L Jacobs1830333
995Peter Busch Østergren530111
996Mark S Litwin530047
997Christian Fuglesang S Jensen1229811
999Urs E Studer229747
999Ravi K Samala529722