2.1(top 1%)
Impact Factor
2.9(top 1%)
extended IF
148(top 2%)
H-Index
4.8K
authors
4.1K
papers
135.6K
citations
2.6K
citing journals
34.1K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Michael Shi 5,650 758 45,713
Xuelong Li 4,439 709 33,170
C P Chen 4,418 645 23,643
Shaocheng Tong 3,660 203 19,818
Qing-Long Han 3,653 469 27,126
Yan-Jun Liu 2,439 180 12,008
Jun Zhang 2,425 535 14,094
Dacheng Tao 2,230 667 36,820
C L Philip Chen 2,222 133 8,588
Hongyi Li 2,116 147 12,548
Tingwen Huang 2,095 697 21,457
Ling Shao 2,018 486 17,596
Jinde Cao 2,018 1,813 65,159
Wei He 1,957 297 13,278
Yongming Li 1,832 98 10,082
Yaochu Jin 1,754 417 17,536
Chong Lin 1,677 233 11,805
Daniel W C Ho 1,645 289 18,284
Hua-guang Zhang 1,631 313 13,265
Bing Chen 1,600 226 13,325
Xiaohua Ge 1,506 72 5,569
Hongye Su 1,488 129 6,629
Ligang Wu 1,420 283 17,156
Hui-Jun Gao 1,399 369 29,668
Xian-Ming Zhang 1,389 112 8,689
MengChu Zhou 1,355 919 28,674
Derong Liu 1,322 428 13,652
Kay Chen Tan 1,314 216 5,181
Dawei Gong 1,305 270 12,044
Guang-Hong Yang 1,256 628 16,966
Qingfu Zhang 1,255 223 18,583
Guoliang Wei 1,252 166 5,578
Tieshan Li 1,244 112 4,624
Hak-Keung Lam 1,238 367 10,927
Zhi Liu 1,237 140 4,413
Mengjie Zhang 1,235 464 9,759
Peter X Liu 1,234 437 12,199
Ji Han 1,222 275 11,912
Xiang-Peng Xie 1,197 97 2,755
Gang Feng 1,196 444 18,262
Zhi-Hui Zhan 1,182 158 6,837
Huan-Qing Wang 1,152 143 4,709
Wei-Xing Zheng 1,133 451 15,633
Lu Liu 1,098 170 4,839
Yuliang Cai 1,064 351 10,332
Frank L Lewis 1,057 340 20,609
Ju H. Park 1,057 813 27,294
Qinglai Wei 1,037 109 6,095
Haibo He 1,035 368 15,421
Shen Yin 1,022 297 27,379
Dong Yue 1,006 182 7,868
Witold Pedrycz 1,005 700 18,065
Zheng-Guang Wu 1,001 49 3,886
Chen-Guang Yang 997 316 9,368
Bing Xue 997 249 5,747
Hamid Reza Karimi 991 566 19,725
Yong-ming Li 973 102 9,223
Changyin Sun 962 255 6,739
Tie-Shan Li 951 119 4,887
Jungong Han 951 158 4,290
Zidong Wang 939 528 31,615
Xiaoping Liu 886 132 6,471
Jianbin Qiu 882 132 8,447
Lei Ding 881 40 2,690
Gary G Yen 873 189 5,342
Shuzhi Sam Ge 860 456 19,650
Ding Wang 853 167 5,819
Guanghui Wen 850 270 9,346
Jamie Shotton 819 24 9,452
Hong Lin 818 33 1,980