6.2(top 2%)
Impact Factor
6.6(top 2%)
extended IF
85(top 4%)
H-Index
1.5K
authors
5.9K
papers
65.8K
citations
5.8K
citing journals
34.3K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Norio Ozaki 48 616 18,392
Kyioto Kasai 43 426 14,422
Toshi A Furukawa 38 656 21,877
Tadafumi Kato 31 389 18,075
Shigenobu Kanba 31 227 9,865
Ryota Hashimoto 29 356 14,432
Kazuyuki Nakagome 19 134 3,085
Takahiro A Kato 18 272 7,305
Jin Narumoto 17 122 2,192
Hiroshi Kunugi 17 270 7,425
Shinsuke Koike 16 125 1,987
Yoji Hirano 16 55 924
Cheng-Fang Yen 16 267 7,758
Hiroyuki Uchida 15 297 5,485
Branko Aleksic 15 141 4,728
Masaru Tateno 15 65 1,341
Yuichiro Watanabe 15 93 1,963
Toshiya Inada 14 203 4,779
Alan R Teo 14 68 2,002
Hidenori Yamasue 13 155 5,995
Nakao Iwata 13 287 8,582
Toshiaki Onitsuka 13 80 2,351
Hiroaki Tomita 13 105 2,383
Won-Myong Bahk 13 154 2,685
Kiyotaka Nemoto 13 132 3,935
Shih-Jen Tsai, 蔡世仁 13 564 12,303
Nobumasa Kato 12 123 3,854
Naoki Hayashi 12 36 396
Kunihiro Iwamoto 12 53 794
Hiroaki Hori 12 129 3,165
Toshihiko Matsumoto 12 39 348
Kazutaka Ohi 11 157 4,358
Ju-Yu Yen 11 87 7,092
Daisuke Nishi 11 118 1,868
Takahiro Nemoto 11 55 736
Tomiki Sumiyoshi 10 93 1,941
Yen-Kuang Yang 10 166 1,982
Norman Sartorius 10 187 7,016
Masakazu Washio 9 136 3,473
Jun Soo Kwon 9 391 13,817
Mitsuyuki Nakao 9 70 595
Po-See Chen 9 195 3,882
Takeshi Inoue 9 197 4,022
Norito Kawakami 9 293 24,758
Naoki Hashimoto 9 39 544
Yuichi Inoue 8 192 4,313
Itaru Kushima 8 16 47
Sosei Yamaguchi 8 50 822
Tiao-Lai Huang 8 60 1,944
Shuntaro Ando 8 72 655
Yoshikazu Takaesu 8 48 567
Sandeep Grover 8 605 7,040
Yutaro Suzuki 8 20 117
Shahin Akhondzadeh 8 330 9,106
Motohiro Okada 8 172 4,098
Hidenaga Yamamori 8 39 687
Jun Egawa 8 26 245
Koichi Hirata 8 159 1,966
Kenichiro Miura 8 54 467
Chiaki Kawanishi 8 27 351
Tomoyuki Miyamoto 8 51 1,451
Kazuya Iwamoto 8 57 2,279
Masaru Mimura 8 76 1,534
Jun-ichi Iga 7 90 1,727
Yukiko Kano 7 42 422
Shih-Ku Lin 7 46 723
Atsuo Nakagawa 7 73 2,416
Yasuto Kunii 7 63 700
Tsuo-Hung Lan 7 108 1,982
Kenichi Meguro 7 135 5,239
Jun Shigemura 7 53 1,546
Kazuhiko Fukuda 7 19 193
Miho Ota 7 131 2,416
Takashi Kanbayashi 7 59 928
Tae-Youn Jun 7 41 486
Yutaka J Matsuoka 7 136 3,260
Yukika Nishimura 6 46 1,200
Yasumasa Okamoto 6 86 1,563
Tetsuaki Arai 6 64 749
Bilal Ustundag 6 101 3,406
Hikaru Hori 6 118 1,879
Shuu-Jiun Wang 6 375 12,656
Masanari Itokawa 6 54 827
Kang Sim 6 243 7,842
Mitsuhiro Sado 6 25 282
Takefumi Suzuki 6 109 2,643
Naohisa Tsujino 6 28 332
Yoshiharu Kim 6 46 442
Dan J Stein 6 1,421 71,192
Masahiko Kimura 6 42 657