16.4(top 1%)
Impact Factor
17.1(top 1%)
extended IF
429(top 1%)
H-Index
25K
authors
16.7K
papers
1.4M
citations
7.5K
citing journals
269.4K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhong Lin Wang 256 2,128 251,561
Paul S Weiss 187 285 20,532
James M Tour 98 526 69,578
Jamie H Warner 85 337 14,183
Xiaoyuan Chen 78 1,053 90,677
Andre E Nel 73 172 44,068
Lei Jiang 70 1,263 90,024
Andrew Wee 68 714 23,470
Wolfgang J Parak 67 438 41,040
Nicholas A Kotov 64 463 50,983
Mark C Hersam 64 516 41,786
Peter Nordlander 62 407 62,962
Yury Gogotsi 61 875 148,755
Tian Xia 60 190 37,507
Rodney S Ruoff 60 537 173,534
Sergei V. Kalinin 58 790 31,992
Chongwu Zhou 56 238 32,637
Kenji Watanabe 56 1,502 88,940
Ben Zhong Tang 56 1,902 121,238
Hui-Ming Cheng 56 775 103,853
Mauricio Terrones 54 696 55,109
Cherie R Kagan 50 120 10,501
Luis Liz-Marzán 50 561 58,089
Takashi Taniguchi 50 1,449 86,356
Andrey L Rogach 49 514 43,756
Zhongfan Liu 47 711 44,009
Young Hee Lee 47 295 20,914
Christopher B Murray 47 239 25,699
Chad A Mirkin 46 973 123,029
Lain-Jong Li 45 427 50,385
Frank Caruso 43 627 58,767
Flemming Besenbacher 42 411 31,852
Ali Javey 42 309 43,825
Yuliang Zhao 42 491 42,273
Xing-Jie Liang 42 264 15,273
Zhaoxia Ji 41 84 12,110
Martin Pumera 40 867 44,754
Paul A Mulvaney 39 297 38,941
Dong Wang 39 664 70,282
Zheng Liu 39 467 51,634
Yoshio Bando 39 949 67,055
Chuanfang Zhang 38 480 107,910
Naomi J Halas 37 385 79,882
KianPing Loh 37 610 54,168
Mark H Rummeli 37 307 15,305
Stefan A Maier 37 509 43,492
Zhenan Bao 37 713 106,044
Lian-Mao Peng 36 615 30,560
Edward H Sargent 36 680 78,319
Paula T Hammond 36 335 30,298
Warren W C Chan 36 144 37,665
Ali Khademhosseini 35 753 72,071
Boris I Yakobson 35 392 39,445
Dmitri Golberg 35 752 52,164
Xiang Wang 35 89 9,712
Yu-Liang Zhao 35 340 30,016
Liberato Manna 35 425 41,627
Jillian M Buriak 34 170 11,379
Stephen Jesse 34 336 13,674
Huan Meng 34 96 13,689
Sergei V Kalinin 33 263 13,226
Hua Zhang 33 729 106,142
Chunying Chen 33 458 29,893
Zhuang Liu 33 475 80,520
Reginald M Penner 33 171 13,140
Vincent Meunier 33 296 18,770
Kazu Suenaga 33 383 27,293
Vincent M Rotello 33 389 34,605
Maksym Kovalenko 33 330 35,146
Liangbing Hu 32 406 54,186
Andrea C Ferrari 32 275 95,271
Qihua Xiong 32 278 20,371
Chun-Yi Zhi 32 431 35,856
Tan Weihong 32 890 62,594
Thomas P Russell 31 969 76,003
Chunyi Zhi 31 355 31,902
Wei Huang 31 2,509 109,651
Zdenek Sofer 31 505 17,182
A Paul Alivisatos 31 460 120,931
Il-Doo Kim 30 208 7,610
Andrew T S Wee 30 123 4,562