12.5(top 1%)
Impact Factor
12.7(top 1%)
extended IF
342(top 1%)
H-Index
10.4K
authors
22.3K
papers
1.3M
citations
9.6K
citing journals
166.9K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Mark van Loosdrecht 20,938 925 62,787
Urs von Gunten 12,535 257 31,597
Zhiguo Yuan 10,380 477 24,686
Thomas A Ternes 10,129 168 26,518
Jurg Keller 7,600 215 26,137
Pedro Alvarez 7,193 352 32,402
Han-Qing Yu 7,121 655 39,522
Paul Westerhoff 5,230 362 31,303
Qilin Li 5,033 118 11,492
Per Halkjær Nielsen 4,944 322 24,632
Christopher W K Chow 4,655 162 9,066
Bruce E Logan 4,602 523 67,688
Gary Amy 4,565 133 13,574
Jörg E Drewes 4,367 199 11,928
Juan Lema 4,251 317 15,305
Irini Angelidaki 4,218 441 30,151
Shane A Snyder 4,199 265 20,003
Christopher Paul Saint 4,183 105 9,302
Guangming Zeng 4,132 1,191 91,869
Bing-Jie Ni 4,117 392 12,092
Jiuhui Qu 4,027 539 26,341
Christa S Mcardell 3,951 54 9,734
David C. Stuckey 3,919 223 9,456
Eberhard Morgenroth 3,883 186 7,372
Barbara Kasprzyk-Hordern 3,778 109 12,485
Bruce Jefferson 3,732 260 13,965
Bo Jin 3,726 119 8,848
Meng Nan Chong 3,703 72 6,378
Damien J Batstone 3,660 205 12,804
Bruce E Rittmann 3,584 305 20,751
Karl G Linden 3,567 200 11,245
Despo Fatta-Kassinos 3,555 165 17,019
Damiá Barceló 3,484 619 41,224
Irene M C Lo 3,365 133 8,112
Tanju Karanfil 3,241 164 7,349
Zhiqiang Hu 3,238 98 7,291
Fangang Meng 3,209 130 7,281
Nico Boon 3,196 503 31,743
Francisco Omil 3,151 74 6,198
Santiago Esplugas 3,132 169 10,248
Ana Agüera 3,048 158 11,317
Xiao-yan Li 3,027 323 12,947
Guo-Ping Sheng 2,954 211 12,528
Johannes S Vrouwenvelder 2,914 159 6,707
Sixto Malato 2,893 313 23,850
John C Crittenden 2,883 358 16,597
Andy Baker 2,827 274 15,817
Satoshi Okabe 2,819 181 10,377
Frederik Hammes 2,803 80 7,070
Qilin Wang 2,787 185 6,925
Adrian M Oehmen 2,777 124 6,135
Dionysios D Dionysiou 2,761 586 44,636
Xin Yang 2,756 120 5,541
Célia Manaia Manaia 2,744 155 9,709
Marta Carballa 2,719 87 6,844
Xin Yang 2,719 129 5,863
Xin Yang 2,718 181 6,614
Chin Pao Huang 2,682 305 14,616
Dongye Zhao 2,666 176 10,287
Ana Deletic 2,638 222 9,613
Gregory V Korshin 2,626 144 5,312
Chii Shang 2,619 87 5,171
Stuart J Khan 2,603 172 7,725
Mike S M Jetten 2,600 450 43,594
Paul A Lant 2,598 132 7,450
Gang Yu 2,489 334 17,188
Luigi Rizzo 2,479 105 7,855
Luz E De Bashan 2,474 68 7,407
Shaily Mahendra 2,471 82 7,813
Tong Zhang 2,470 243 19,513
Philippe Moulin 2,460 112 7,062
Jeyong Yoon 2,449 196 13,248
Jean-Philippe Croue 2,430 101 6,642
Stefan Wuertz 2,382 128 6,119
Mira Petrovic 2,358 249 20,014
Benny D Freeman 2,349 426 34,142
Harald 2,315 157 7,321
Alan J Guwy 2,311 124 7,785
Richard M Stuetz 2,300 147 5,903