12.5(top 1%)
Impact Factor
12.7(top 1%)
extended IF
342(top 1%)
H-Index
10.4K
authors
22.3K
papers
1.3M
citations
9.6K
citing journals
166.9K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Mark van Loosdrecht 233 925 62,787
Zhiguo Yuan 166 477 24,686
Urs von Gunten 114 257 31,597
Han-Qing Yu 88 655 39,522
Bing-Jie Ni 77 392 12,092
Jurg Keller 74 215 26,137
Jiuhui Qu 66 539 26,341
Guanghao Chen 65 131 2,955
Damien J Batstone 65 205 12,804
Tanju Karanfil 57 164 7,349
Thomas A Ternes 56 168 26,518
Eberhard Morgenroth 56 186 7,372
Stefan Wuertz 48 128 6,119
Per Halkjær Nielsen 48 322 24,632
Dionysios D Dionysiou 46 586 44,636
Gregory V Korshin 46 144 5,312
Bruce Jefferson 45 260 13,965
Paul Westerhoff 45 362 31,303
Taku Matsushita 44 121 2,054
Irini Angelidaki 44 441 30,151
Hong-Ying Hu 44 329 10,140
Xiaohu Dai 44 250 6,786
Micheal J Plewa 43 181 11,879
Johannes S Vrouwenvelder 43 159 6,707
Bruce E Logan 42 523 67,688
Nico Boon 42 503 31,743
Ana Deletic 41 222 9,613
Guangming Jiang 40 139 4,705
Simon J Judd 39 155 8,276
Xin Yang 39 120 5,541
Xin Yang 38 129 5,863
Jean-Philippe Croue 38 101 6,642
Karl G Linden 37 200 11,245
Juan Lema 36 317 15,305
Guo-Ping Sheng 36 211 12,528
Qilin Wang 36 185 6,925
Xin Yang 35 181 6,614
Zhimin Qiang 35 165 5,653
Bruce E Rittmann 35 305 20,751
Chii Shang 34 87 5,171
Jin Jiang 34 130 6,678
Korneel Rabaey 34 242 28,043
Tong Zhang 34 243 19,513
Barth F Smets 34 243 9,324
Shane A Snyder 34 265 20,003
T David Waite 33 337 16,157
Michael K Stenstrom 33 229 5,069
Pedro Alvarez 33 352 32,402
Jian-hua Guo 33 157 5,425
Adrian M Oehmen 33 124 6,135
Bingcai Pan 33 266 15,030
Po Keung Wong 32 349 19,584
Makram T Suidan 31 182 8,074
John C Crittenden 31 358 16,597
Peter A Vanrolleghem 30 451 14,203
Zhiqiang Hu 30 98 7,291
Dongbo Wang 30 208 8,586
Yu Liu 30 355 17,990
David C. Stuckey 30 223 9,456
Satoshi Okabe 30 181 10,377
Bruce E Rittmann 30 246 9,791
Guangming Zeng 30 1,191 91,869
Spyros G Pavlostathis 30 253 8,239
Yan Zhou 29 171 5,527
Jules B Van Lier 29 196 7,162
Jin Hur 29 155 4,746
Huijuan Liu 29 355 15,617
Alexandria B Boehm 29 207 9,346
Xiangru Zhang 29 82 5,072
Taicheng An 28 400 15,011
Shuying Wang 28 331 10,277
Juliane Hollender 28 220 14,521
Heng Liang 28 263 8,113
Charles N Haas 28 231 6,847
Wenzheng Yu 28 96 2,523
Wenhai Chu 27 138 3,767
Keshab R Sharma 27 54 2,110
Xiao-yan Li 27 323 12,947
Sixto Malato 27 313 23,850
Di Wu 27 61 1,173
Frederik Hammes 27 80 7,070