13.3K
Articles
259.1K
Citations
2.3
avg. Impact Factor
162
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yasuhito Tanaka 453 450 16,023
Takahiro Yasui 321 261 3,676
Akimichi Morita 266 221 6,127
Shinji Saitoh 234 226 5,428
Itaru Naitoh 200 118 1,884
Shinsuke Iida 155 129 4,262
Tatsuo Akechi 134 121 3,360
Kentaro Mizuno 134 156 1,455
Junichiro Hayano 125 174 4,357
Taku Naiki 123 91 751
Atsushi Okada 117 101 1,714
Takashi Ishida 110 135 5,561
Takeshi Ebara 105 104 549
Hikaru Hashitani 102 74 1,641
Takaya Shimura 99 76 928
Katsuyuki Miyabe 98 75 1,577
Toshi A Furukawa 97 656 21,877
Mayumi Sugiura-Ogasawara 96 74 1,656
Hiromi Kataoka 93 80 1,573
Shigeru Kusumoto 93 57 1,436
Satoru Takahashi 93 63 1,333
Kazumi Taguchi 92 73 886
Shugo Suzuki 92 108 1,903
Sadao Suzuki 84 50 714
Kazunobu Sawamoto 81 143 8,836
Hiroyasu Akatsu 80 150 5,265
Hidekatsu Fukuta 77 67 1,501
Yuta Shibamoto 77 65 845
Aya Naiki-Ito 75 53 900
Hiroshi Inagaki 74 60 2,197
Nobuhiro Suzumori 73 47 448
Motoo Nakagawa 73 47 396
Yasuhito Tanaka 73 228 2,878
Tomonori Sugiura 70 58 787
Kiyofumi Asai 69 142 3,422
Motoki Nakamura 69 52 485
Taio Naniwa 68 47 534
Ryoichi Nakanishi 65 100 1,436
Hiroshi Kato 63 36 215
Yoshihiro Seo 63 139 2,539
Tsutomu Yasukawa 62 59 934
Yuki Ito 62 76 1,663
Mitsuru Futakuchi 60 97 2,993
Kazunori Kimura 58 45 278
Yuji Hotta 57 36 210
Yoichi Matsuo 57 60 1,857
Shuzo Hamamoto 56 32 293
Michihiro Kamijima 55 50 1,056
Tomoya Kataoka 55 38 266
Yasuki Hori 54 28 202
Ryosuke Ando 52 38 280
Takashi Saito 52 139 5,729
Hirotsugu Ohkubo 51 37 290
Emi Nishida 51 35 555
Shinkan Tokudome 50 156 5,200
Masashi Shimohira 49 28 198
Retsu Mitsui 49 37 794
Keita Sakurai 48 69 612
Masaki Ri 47 32 354
Akiyoshi Uemura 45 63 2,808
Yoshihiro Kanemitsu 44 52 724
Noriyasu Kawai 44 30 298
Tatsuya Kawai 44 38 710
Susumu Ohya 42 153 3,644
Takako Inoue 41 24 322
Toshiki Etani 41 28 185
Makoto Nakanishi 38 50 1,459
Katsuhiro Okuda 38 20 118
Hiroyuki Kato 38 23 203
Yutaka Negishi 37 27 354
Yoshio Hirano 37 45 2,196
Masaaki Minami 36 26 200
Hiromitsu Iwata 36 71 1,208
Hiroko Yamashita 36 134 4,262
Takayuki Hamano 34 171 4,497
Yuto Uchida 34 49 1,094
Makoto Michikawa 34 36 1,633
Masanori Isogawa 34 52 3,729
Yuko Waguri-Nagaya 34 30 243
Michio Fukuda 34 36 698
Naoko Kaneko 32 35 1,321
Takashi Nagai 32 23 75
Tsuyoshi Ito 32 30 333
Yuichiro Ogura 32 47 4,044
Michihiro Yoshida 31 10 45
Miki Watanabe 30 14 260
Osuke Iwata 30 41 585
Tsutomu Mizoshita 30 28 396
Emi Yuda 30 57 328
Masaki Ogawa 30 20 168
Taro Matsuki 29 12 52
Hideki Hida 29 40 1,186
Cha-Gyun Jung 29 34 768
Tadashi Sakane 29 20 149
Masato Sawada 29 28 594
Gen Kuroyanagi 28 26 163
Shingo Murakami 28 61 1,527