13.3K
Articles
259.1K
Citations
2.3
avg. Impact Factor
162
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yasuhito Tanaka 14,628 450 16,023
Toshi A Furukawa 8,427 656 21,877
Takashi Ishida 4,716 135 5,561
Akimichi Morita 4,514 221 6,127
Takahiro Yasui 2,975 261 3,676
Itaru Naitoh 2,836 118 1,884
Kazunobu Sawamoto 2,606 143 8,836
Shinsuke Iida 2,208 129 4,262
Shinji Saitoh 2,159 226 5,428
Shinkan Tokudome 1,831 156 5,200
Mayumi Sugiura-Ogasawara 1,782 74 1,656
Hikaru Hashitani 1,731 74 1,641
Junichiro Hayano 1,725 174 4,357
Atsushi Okada 1,626 101 1,714
Tatsuo Akechi 1,623 121 3,360
Mitsuru Futakuchi 1,586 97 2,993
Hiroko Yamashita 1,550 134 4,262
Shigeru Kusumoto 1,540 57 1,436
Satoru Takahashi 1,524 63 1,333
Shugo Suzuki 1,520 108 1,903
Fuat Kurbanov 1,426 41 2,203
Katsuyuki Miyabe 1,402 75 1,577
Takahiro Nakazawa 1,203 23 1,458
Kentaro Mizuno 1,148 156 1,455
Yuta Shibamoto 1,143 65 845
Yuichiro Ogura 1,133 47 4,044
Makoto Nakanishi 1,125 50 1,459
Hiroyuki Niida 1,102 44 3,197
Yuki Hirota 1,086 30 1,937
Hiroshi Inagaki 1,074 60 2,197
Kiyofumi Asai 1,054 142 3,422
Yoichi Matsuo 1,050 60 1,857
Yasuhito Tanaka 1,047 228 2,878
Hidekatsu Fukuta 1,044 67 1,501
Aya Naiki-Ito 1,035 53 900
Fumiharu Ohka 1,017 50 1,775
Hiromi Kataoka 988 80 1,573
Naoko Kaneko 957 35 1,321
Akiyoshi Uemura 949 63 2,808
Takaya Shimura 892 76 928
Hiroyasu Akatsu 868 150 5,265
Sadao Suzuki 866 50 714
Tsutomu Yasukawa 848 59 934
Hiromitsu Iwata 847 71 1,208
Kazumi Taguchi 828 73 886
Yuji Yamaguchi 825 51 3,185
Motohiko Suzuki 738 40 642
Hideki Hida 730 40 1,186
Taku Naiki 726 91 751
Michio Fukuda 708 36 698
Midori Shimada 673 25 599
Motoo Nakagawa 606 47 396
Tomonori Sugiura 595 58 787
Atsuya Nishiyama 594 22 883
Cha-Gyun Jung 589 34 768
Emi Nishida 583 35 555
Michihiro Kamijima 579 50 1,056
Taio Naniwa 563 47 534
Masato Sawada 555 28 594
Masanori Isogawa 554 52 3,729
Yuki Ito 547 76 1,663
Takeshi Ebara 539 104 549
Nobuhiro Suzumori 535 47 448
Kenichi Imai 514 40 1,029
Motoki Nakamura 514 52 485
Shinya Ugawa 506 20 376
Masaki Ri 502 32 354
Yoshio Hirano 489 45 2,196
Yoshikazu Johmura 481 24 451
Keita Sakurai 470 69 612
Jiachi 470 16 571
Makoto Michikawa 453 36 1,633
Masa-Aki Shibata 450 101 2,877
Shuzo Hamamoto 440 32 293
Ryoichi Nakanishi 435 100 1,436
Yutaka Kondo 430 11 497
Yutaka Negishi 429 27 354
Keiko Shinjo 421 9 442
Ryosuke Ando 421 38 280
Retsu Mitsui 416 37 794
Nobuyasu Yoshimoto 411 31 678
Takaomi Sanda 406 84 5,300
Sayuri Yamazaki 394 24 6,747
Takehiro Uemura 387 8 341
Jun Mizutani 377 51 664
Hiroshi Kato 367 36 215
Munenori Yoshida 346 9 294
Kei Ohashi 341 18 277
Noriyasu Kawai 341 30 298
Takako Inoue 340 24 322
Mamotu Tanaka 335 14 309
Yasuki Hori 334 28 202
Takashi Ueda 333 12 414
Mohamed Abdelgied 329 11 189
Hiroyuki Tsuda 327 41 1,034
Akifumi Miyakawa 319 14 338