2K
Articles
32.2K
Citations
3.5
avg. Impact Factor
72
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Shuo Wang 7,367 414 8,990
Shujun Wang 4,019 113 4,243
Wenbo Wang 3,830 348 7,780
Guozhen Fang 3,587 153 3,624
Tao Wu 1,984 80 2,129
Xihong Li 1,536 76 1,496
Zhen-Yuan Zhu 1,506 79 1,408
Mingfei Pan 1,347 46 1,113
Wenhang Wang 1,186 83 1,290
Yue Xiao 1,079 80 995
Anjun Liu 918 53 1,047
Tao Wu 894 47 838
Yao Tang 859 43 1,726
Caili Li 838 9 935
Jifeng Liu 827 42 672
Yaqing Liu 798 76 1,865
Xin-jun Du 791 33 555
Junping Wang 769 37 564
Peng Yu 765 107 1,359
Ye Chen 726 85 1,541
Qi-Liang Deng 719 78 1,690
Zesheng Zhang 686 32 1,176
De-Mei Meng 611 47 665
Chen Chao 611 20 390
Yuan-Chao Wang 561 230 6,364
Shuli Man 552 102 1,911
Bingyi Wang 541 15 624
Meng Meng 521 33 517
Chunling Wang 504 42 584
Jian Dong Cui 504 76 2,474
An-Jun Liu 496 34 446
Rui Yang 492 41 833
Wei Sheng 485 20 377
Shu-hong Li 484 41 752
Yurong Wang 461 17 388
Juan Yu 446 39 524
Ting Xia 438 24 467
Rui Liu 418 205 5,119
Rui Yang 381 76 1,198
Xiaodong Lin 370 23 375
Hua Sun 370 62 995
Liuhuilin Liu 369 61 1,400
Zhen-Chuan Fan 368 57 937
Zhongkai Zhou 363 21 263
Hai-Bin Liu 360 7 198
Cheng Zhong 349 75 2,037
Hai-yu Ji 342 30 303
Xiuling Zhang 339 10 173
Yu-Xuan Zang 329 4 179
Lirong Han 326 12 270
Shuang Dong 325 23 790
Weili Li 322 8 348
Yukun Yang 316 33 782
Junping Wang 313 30 598
Juan Yun 313 16 661
Mingfei 313 15 197
Xia Liu 298 45 687
Dai Cheng 293 35 506
Yage Xing 289 46 1,271
Zhongkai Zhou 287 11 197
Hao Wang 285 23 328
Huiqing Sun 284 10 195
Fazli Wahid 283 56 1,990
Qian Li 278 132 1,930
Kun Wang 262 255 7,544
Fei Liu 259 255 3,816
Changmo Li 255 17 227
Kui Lu 253 62 1,111
Qingbing Guo 247 63 1,086
Xu Si 246 32 468
Bing Liu 246 52 763
Zheng Wang 244 82 2,047
Jiankang Deng 243 10 196
Lihua Hou 243 35 590
Lihua Hou 242 27 196
Yu Zheng 241 36 411
Jia Song 240 29 247
Jun Liang 238 23 311
Shufen Wu 235 10 147
Xiang Li 234 14 227
Dong Wang 233 29 456
Teng Yuou 232 21 406
Gaoshuang Hu 227 9 144
Min Wang 224 52 725
Bin Liang 221 32 745
Xu Longhua 221 70 2,000
Xin Meng 219 26 495
Yu Zheng 219 59 1,632
Lu Liu 216 77 1,260
Shaokang Wang 216 32 416
Ai-Jun Hu 212 14 312