2K
Articles
32.2K
Citations
3.5
avg. Impact Factor
72
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Shuo Wang 364 414 8,990
Guozhen Fang 180 153 3,624
Tao Wu 171 80 2,129
Wenbo Wang 119 348 7,780
Zhen-Yuan Zhu 104 79 1,408
Yue Xiao 100 80 995
Shujun Wang 97 113 4,243
Xihong Li 96 76 1,496
Wenhang Wang 68 83 1,290
Shuli Man 68 102 1,911
Mingfei Pan 63 46 1,113
Anjun Liu 63 53 1,047
Jifeng Liu 60 42 672
De-Mei Meng 58 47 665
Junping Wang 51 37 564
Yaqing Liu 51 76 1,865
Rui Yang 49 41 833
Chunling Wang 49 42 584
Qingbing Guo 48 63 1,086
Xin-jun Du 48 33 555
Peng Yu 48 107 1,359
Lihua Hou 46 27 196
Cheng Zhong 41 75 2,037
Meng Meng 41 33 517
Qi-Liang Deng 40 78 1,690
Ye Chen 38 85 1,541
Zhongkai Zhou 36 21 263
Tao Wu 36 47 838
Yunping Yao 35 29 231
An-Jun Liu 35 34 446
Juan Yu 34 39 524
Ting Xia 33 24 467
Zhen-Chuan Fan 33 57 937
Yu Zheng 33 36 411
Xiaodong Lin 31 23 375
Shu-hong Li 31 41 752
Hao Wang 31 23 328
Hai-yu Ji 30 30 303
Jia Song 30 29 247
Jian Dong Cui 29 76 2,474
Dai Cheng 28 35 506
Xia Liu 28 45 687
Rui Yang 27 76 1,198
Lihua Hou 26 35 590
Wei Sheng 26 20 377
Qingbin Guo 25 67 1,180
Changmo Li 25 17 227
Rui Liu 24 205 5,119
Zesheng Zhang 24 32 1,176
Huanhuan Liu 24 30 392
Chen Chao 23 20 390
Fuping Lu 23 132 1,192
Min Wang 23 52 725
Bing Liu 23 52 763
Yu Zheng 23 59 1,632
Jun Liang 23 23 311
Mingfei 22 15 197
Jie Zheng 22 25 360
Yurong Wang 22 17 388
Dong-Guang Xiao 21 110 1,386
Yuan-Chao Wang 21 230 6,364
Kui Lu 21 62 1,111
Laifeng Lu 20 24 422
Ai-Jun Hu 20 14 312
Xiang Li 20 14 227
Hui-Ping Liu 19 28 292
Liping 19 13 177
Xiuling Zhang 19 10 173
Dong Liu 19 24 346
Shufen Wu 18 10 147
Fufeng Liu 17 51 587
Jinwei Wang 17 12 121
Fazli Wahid 17 56 1,990
Cui-Ying Zhang 17 58 587
Yanfang Pan 17 13 59
Aiqun Yu 17 13 118
Min Zhang 17 4 39
Lan Chen 17 19 142
Jinjin Yin 17 7 115
Jia Xiaoyu 17 12 160
Guozhong Zhao 17 29 272
Yao Tang 17 43 1,726
Jiang 16 43 871
Xiaojuan Feng 16 3 12
Ting Du 16 16 595
Ruge Cao 16 13 160
Lirong Han 15 12 270
Long 15 16 209
Xu Si 15 32 468
Min Zhang 15 10 105
Dong Wang 15 29 456
Ying Gu 15 17 163
Xiaohong Cao 15 24 494