24K
Articles
713.8K
Citations
2.9
avg. Impact Factor
268
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Takuzo Aida 22,092 393 34,217
Eiichi Nakamura 19,712 499 29,289
Kazuhito Hashimoto 16,714 690 62,145
Makoto Fujita 16,392 249 29,081
Takashi Kato 14,588 473 26,174
Kazuya Yamaguchi 11,573 239 13,245
Shin-ichi Ohkoshi 10,828 428 16,183
Shu̅ Kobayashi 10,824 357 22,517
kyoko Nozaki 9,524 348 19,350
Hiroshi Nishihara 8,627 227 6,888
Kimihiko Hirao 8,325 375 18,879
Makoto Miyagishi 7,931 114 14,337
Takehiko Kitamori 7,571 404 12,765
Hiroaki Suga 7,063 213 7,518
Tsutomu Suzuki 6,885 229 14,267
Ryota Sakamoto 6,640 116 4,788
Philippe Buhlmann 5,572 154 11,681
Hiroyuki Isobe 5,456 199 8,043
Mitsuhiko Shionoya 5,434 109 5,541
Yutaka Matsuo 5,354 306 9,609
Takao Tsuneda 5,313 87 7,019
Tatsuya Tsukuda 5,280 238 15,836
Laurean Ilies 4,836 64 4,829
Tadao Asami 4,831 254 17,247
Michito Yoshizawa 4,672 163 12,109
Sota Sato 4,540 144 6,432
Kosuke Suzuki 4,218 92 3,334
Eric Bakker 4,074 344 19,723
Takanori Fukushima 4,055 199 13,283
Rui Shang 4,023 79 5,777
Assoc Prof Keigo Kamata 3,994 112 6,357
Kazushi Kinbara 3,955 129 6,233
Masaru Tanokura 3,943 496 13,756
Yoshimitsu Sagara 3,609 54 4,654
Kou Okuro 3,544 29 2,453
Keisuke Goda 3,539 188 9,672
Masafumi Yoshio 3,525 97 5,078
Hiroko Tokoro 3,505 111 4,972
Koji Nakano 3,393 72 3,677
Shingo Ito 3,388 81 3,888
Shinjiro Takano 3,372 59 2,452
Hayato Tsuji 3,335 105 3,942
Kazuhide Kamiya 3,327 69 3,813
Masaharu Nakamura 3,164 154 7,883
Hiroyuki Arai 3,156 65 4,894
K Mawatari 3,131 154 3,944
Takeaki Ozawa 3,063 87 2,627
Koji Harano 3,039 71 2,157
Hiroyuki Noji 2,924 207 11,926
Makoto Yamashita 2,882 157 6,998
Keisuke Tajima 2,875 140 7,960
Naohiko Yoshikai 2,866 175 10,870
Kazunari Domen 2,861 570 71,835
Seiji Yamazoe 2,857 148 4,041
Hiroyuki Miyamura 2,783 74 3,583
Akihide Hibara 2,753 120 4,223
Takashi Murase 2,658 62 2,831
Takeo Suzuki 2,652 50 3,986
Takayuki Katoh 2,616 55 2,476
Mitsuo Tasumi 2,603 56 2,772
Motomichi Matsuzaki 2,588 38 3,090
Teruyuki Nagamune 2,571 317 6,436
Tetsuya Kambe 2,544 39 1,754
Shuichi Hiraoka 2,517 114 3,030
Ken-ichi Miyazono 2,487 116 3,240
Yuki Goto 2,476 80 3,125
Kaoru Yamanouchi 2,420 207 4,708
Yoshimitsu Itoh 2,419 59 2,572
Yong Zhao 2,411 157 5,253
Shuji Nakanishi 2,390 160 4,887
Ryuhei Nakamura 2,365 118 7,851
Asuka Namai 2,365 56 1,697
Takuya Miyakawa 2,346 91 2,762
Yoshihisa Ohko 2,327 35 4,119
Masumi Yamada 2,323 61 2,758
Shohei Tashiro 2,293 64 1,905
Tetsuro Kusamoto 2,250 81 1,887
Daishi Fujita 2,236 17 1,605
Kazushige Touhara 2,231 72 4,735
Kiyoshi Kita 2,205 254 7,059
Moritoshi Sato 2,202 97 4,487
Yasuhiro Yamashita 2,197 59 1,381
Koji Nakabayashi 2,144 84 1,846