24K
Articles
713.8K
Citations
2.9
avg. Impact Factor
268
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Takashi Kato 364 473 26,174
Shin-ichi Ohkoshi 355 428 16,183
Eiichi Nakamura 353 499 29,289
Shu̅ Kobayashi 321 357 22,517
Hiroaki Suga 314 213 7,518
Kazuya Yamaguchi 289 239 13,245
kyoko Nozaki 279 348 19,350
Takuzo Aida 274 393 34,217
Masaru Tanokura 259 496 13,756
Hiroshi Nishihara 257 227 6,888
Takehiko Kitamori 250 404 12,765
Makoto Fujita 236 249 29,081
Tatsuya Tsukuda 200 238 15,836
Kazuhito Hashimoto 173 690 62,145
Kenji Mori 171 373 6,091
Tsutomu Suzuki 162 229 14,267
Hiroyuki Noji 158 207 11,926
Teruyuki Nagamune 158 317 6,436
Hiroyuki Isobe 154 199 8,043
Mitsuhiko Shionoya 153 109 5,541
Kosuke Suzuki 153 92 3,334
Kaoru Yamanouchi 145 207 4,708
Sota Sato 135 144 6,432
Ryota Sakamoto 133 116 4,788
Keisuke Goda 132 188 9,672
K Mawatari 132 154 3,944
Takeaki Ozawa 130 87 2,627
Ken-ichi Miyazono 130 116 3,240
Yutaka Matsuo 127 306 9,609
Takuya Miyakawa 126 91 2,762
Koji Harano 116 71 2,157
Shinjiro Takano 112 59 2,452
Kimihiko Hirao 112 375 18,879
Yasuhiro Yamashita 107 59 1,381
Kiyoshi Kita 103 254 7,059
Shohei Tashiro 101 64 1,905
Hiroko Tokoro 101 111 4,972
Koji Nakabayashi 100 84 1,846
Tadao Asami 96 254 17,247
Shinsuke Sando 90 115 3,358
Asuka Namai 85 56 1,697
Yuki Goto 85 80 3,125
Takayuki Katoh 84 55 2,476
Takumi Misaka 84 124 2,979
Shigeki Matsunaga 83 287 17,371
Masafumi Yoshio 81 97 5,078
Tomoyoshi Nozaki 81 183 7,745
Tetsuro Kusamoto 79 81 1,887
Hiroshi Ishikita 78 104 2,584
Hiroyuki Miyamura 78 74 3,583
Kenata Imoto 77 62 1,655
Keishi Senoo 77 135 2,939
Masahiro Kawahara 76 77 600
Yoshinori Yamanoi 76 76 2,255
Ryuichiro Sato 76 59 1,455
Michio Suzuki 74 88 1,919
Kouhei Tsumoto 72 199 4,321
Hiroshi Kumigashira 71 295 6,457
Marie Yoshikiyo 71 47 986
Kazushige Touhara 71 72 4,735
Yasushi Hirose 71 140 3,281
Hayato Tsuji 71 105 3,942
Koji Nagata 70 133 2,302
Tomohiro Yasukawa 69 39 1,132
Kiichirou Koyasu 68 83 2,726
Yasuhiro Iwasawa 66 154 3,350
Toru Fujiwara 65 130 3,682
Akimitsu Okamoto 64 177 5,205
Masanobu Uchiyama 64 116 2,104
Takeshi Yanagida 62 97 2,317
Assoc Prof Keigo Kamata 62 112 6,357
Seiji Yamazoe 62 148 4,041
Laurean Ilies 62 64 4,829
Xiongjie Jin 61 35 778
Hiroyuki Arai 60 65 4,894
Shingo Ito 60 81 3,888
Shigeru Okada 58 117 2,604
Rui Shang 57 79 5,777
Shin-Ichiro Takahashi 55 83 1,626
Keisuke Saito 55 62 1,122
Hiro-O Hamaguchi 55 85 2,093
Yoshimitsu Itoh 55 59 2,572
Mitsuo Tasumi 55 56 2,772
Rikiya Watanabe 55 47 837
Akira Chikamatsu 55 80 1,139
Yutaka Kazoe 54 56 1,196
Taisuke Matsuno 54 43 1,056