Citation of paper, Origin and elimination of photocurrent hysteresis by fullerene passivation in CH3NH3PbI3 planar heterojunction solar cells

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Jinsong Huang4824548,77436.3
Alex Jen3076958,3979.9
Henry J Snaith24444112,23035.8
Jingjing Chang182456,0276.5
Hin-Lap Yip1827127,33519.6
Zonglong Zhu1713610,34120.6
Yi-Bing Cheng1653528,2417.9
Qingfeng Dong168415,87527.8
Haotong Wei13689,01927.3
Wallace C H Choy1227212,5897
Yong-li Gao1243118,5885.9
Yang Bai1212311,41920.7
110
Wei Chen11797,63520.2
Yabing Qi1118311,82716.2
Baomin Xu111364,1077.3
Minchao Qin11813,72914.8
Mohamad K Nazeeruddin11737118,60518.6
Yiwang Chen1055513,8305.5
Juan Luis Delgado10863,5304.2
Lianzhou Wang1056832,02210.5
Anita W Y Ho-Baillie1015716,09920.2
Liyuan Han1032521,62910.8
Wu-Qiang Wu10803,94212.8
Yanfa Yan947331,75110.8
Kai Wang9613,74013.8
Deying Luo9502,79617.4
Peter N Rudd9182,10642.8
Michael Saliba913927,04535.3
Hong-Zheng Chen930115,91512
Hong Zhang9543,55414
Wei Zhang99312,36324.9
Xinhui Lu939718,61816.5
Tsutomu Miyasaka923334,68417.2
Yinhua Zhou91618,2419.6
Juan Bisquert841844,66810.6
Shujuan Huang81878,0378.3
Shaohang Wu83193911.7
Nam-Gyu Park834448,50020.2
Yue Hu81304,4769.8
Wong, Kam Sing81326,77611.8
Shuang Yang81105,35312.1
Yan Shen81898,3407.6
Juan-Pablo Correa-Baena810020,80844.2
Antonio Abate817532,76233
Zonghao Liu7584,16919.7
Jing Wei7261,40311.8
Shashank Priya738013,8576.3
Chih-Yu Chang7652,8435.9
Xu Jianbin745819,2916.6

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of Materials Chemistry A13012.8★★
ACS Applied Materials & Interfaces1169.4★★
Advanced Energy Materials9721.6★★
Advanced Materials8423.6★★★
Nano Energy7616.9★★
Solar Rrl647
Advanced Functional Materials6315.4★★
Organic Electronics523.5★★
Journal of Physical Chemistry C523.7★★
Energy and Environmental Science4435★★
Journal of Physical Chemistry Letters436.3
Journal of Materials Chemistry C417★★
ACS Energy Letters3919.7
ACS Applied Energy Materials376
Solar Energy356.7★★
Nanoscale327.5★★
Solar Energy Materials and Solar Cells296.3★★
Journal of Power Sources278.8★★
RSC Advances243.6★★
Small2010.8★★
Journal of the American Chemical Society2016★★
Chemistry of Materials199.5★★
Nature Communications1916.9
Electrochimica Acta186.7★★
Advanced Science1713.2
Advanced Materials Interfaces174.5★★
Chemical Engineering Journal1714.6★★
Physical Chemistry Chemical Physics173.5★★
ChemSusChem168.2★★
Applied Physics Letters153.3★★
Nature Energy1461.8
Materials Today Energy136.9
Journal of Energy Chemistry1311.9★★
Scientific Reports134.7★★
Science China Chemistry127.8★★
ACS Nano1216.4★★
Chemical Communications125.7★★
Journal of Applied Physics122.4★★
Sustainable Energy and Fuels115.8★★
Advanced Electronic Materials116
Nano Letters1111.3★★
Journal Physics D: Applied Physics112.9★★
Journal of Alloys and Compounds115.6★★
Small Methods1012.6
Joule1027.5
Nano Research109.9★★
ACS Photonics96.1
Applied Surface Science96.6★★
Angewandte Chemie - International Edition916.1★★
Angewandte Chemie93.5★★