2.3(top 8%)
Impact Factor
2.6(top 8%)
extended IF
79(top 5%)
H-Index
2.1K
authors
7.9K
papers
74.5K
citations
3.4K
citing journals
17.8K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Didier Dubois 1,602 117 12,540
Henri Prade 1,575 337 17,259
James Lam 1,233 497 25,394
Jian-qiang Wang 558 242 9,758
Jinde Cao 481 1,813 65,159
Hong-Yu Zhang 473 97 4,858
Guang-Hong Yang 436 628 16,966
Xiao-hong Chen 421 36 1,722
Shengyuan Xu 416 247 10,568
Ge Song 415 360 14,389
Sarah K Spurgeon 383 202 4,893
Hamid Reza Karimi 379 566 19,725
Shen Yin 379 297 27,379
Hesham K Alfares 371 50 1,292
Hongjian Liu 371 58 1,134
Guisheng Zhai 360 75 1,979
Shib Sana 331 169 4,738
Juan-juan Peng 326 34 1,611
Quanmin Zhu 323 103 1,687
Randal W Beard 323 84 5,918
David W Casbeer 323 107 1,562
Zidong Wang 321 528 31,615
Guang-Ren Duan 314 298 5,529
Leonid Fridman 313 456 11,260
Lin Tie 306 33 655
Hoang Pham 305 151 4,327
Zongyu Zuo 302 109 4,804
Long Wang 275 548 20,323
Mohsen Razzaghi 268 211 3,859
Kripasindhu Chaudhuri 266 56 1,680
Yingmin Jia 263 204 6,241
Ronald R Yager 262 407 26,546
Krassimir T Atanassov 262 212 13,888
Gabriella Pasi 262 118 1,968
Guo-Ping Liu 260 395 12,625
Hua-liang Wei 254 124 2,666
Ruifeng Ding 238 423 18,394
Bin Jiang 238 318 6,866
Jun Zhao 235 329 7,417
Jun Hu 219 118 3,771
Ligang Wu 214 283 17,156
Zheng-rong Xiang 212 243 4,761
Dongya Zhao 211 34 616
Bibhas Chandra Giri 208 141 4,022
Shey-Huei Sheu 208 99 1,874
Jinling Liang 206 191 6,797
Irma Chacón 198 1,035 24,923
Guohe Huang 198 1,036 24,975
Yuanqing Xia 189 410 12,000
Guoguang Wen 186 62 1,414
Mohamed Darouach 186 118 3,909
sakthivel Rathinasamy 184 430 9,501
Yongguang Yu 182 144 2,929
Derui Ding 182 142 6,253
Thierry Floquet 181 67 2,147
Fuad E Alsaadi 179 875 24,659
Ata Allah Taleizadeh 177 166 4,693
A K Jalan 173 5 204
Qing-Long Han 168 469 27,126
Magdi Sadek Mahmoud 165 428 6,097
Syed Ali 162 161 2,727
Changchun Hua 161 324 6,820
Yurong Liu 161 216 12,630
Arie Levant 160 88 11,106
Yugang Niu 159 155 3,868
Zhi Liu 158 198 2,665
Michael Shi 157 758 45,713
Jorge A Dávila 156 87 1,943
Pedro L D Peres 154 218 4,699
Hieu M Trinh 154 212 4,018
Michael Basin 153 208 4,414
Jie Chen 153 52 2,132
Wei-Xing Zheng 152 451 15,633
Jun Shen 148 90 2,214
Hui Ming Wee 148 169 4,801
Saleh Mobayen 147 187 3,850
Yu-Ping Tian 147 72 2,424
Daniel W C Ho 147 289 18,284
G Feng 146 41 2,902