1.9(top 9%)
Impact Factor
2(top 9%)
extended IF
108(top 3%)
H-Index
6.5K
authors
14.6K
papers
182.2K
citations
2.9K
citing journals
47.2K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Stephen J Pearton 81 2,064 60,210
C Robert Kao 53 194 5,024
Sinn-wen Chen 48 214 4,576
Il-Ho Kim 42 132 1,520
Chi-Yang Yu 39 162 3,010
Thomas R Bieler 39 222 8,238
Deborah Chung 37 361 14,377
Chih-Ming Chen 36 143 2,466
John M Dell 36 184 2,334
Fan Ren 34 545 17,361
Fu Guo 33 85 1,188
Tae-Kyu Lee 33 55 810
Cheng-Yi Liu 32 107 1,442
Seung-Boo Jung 31 338 6,028
Jamie D Phillips 31 157 3,926
Kwang-Lung Lin 31 152 2,538
Nikhilesh Chawla 27 305 9,677
Michael Dudley 26 165 1,617
Lisheng Liu 26 82 974
Y C Chan 26 125 1,578
Mulpuri V Rao 24 114 2,196
Donald T Morelli 24 57 2,393
Hyuck Mo Lee 23 185 6,364
Enrico Bellotti 23 109 2,915
Tung-Han Chuang 22 73 699
Vijay Singh 21 71 804
Tae-Yeon Seong 21 247 4,907
Robert F Davis 21 442 17,890
Ching Ping Wong 21 857 38,332
Albert T Wu 20 66 838
Johan Rothman 20 39 654
steven Denbaars 19 967 46,557
Hongyu Peng 19 59 309
Gravrand Olivier 19 24 288
Roman Grill 19 171 1,836
R N P Choudhary 19 417 5,187
Fu Guo 19 43 3,430
Suzanne E Mohney 18 107 1,618
Yasuhiro Hasegawa 18 54 701
Atef F Qasrawi 18 224 1,370
Chih Chen 18 181 3,363
Chao-hong Wang 18 62 1,171
Xiande Yang 18 83 1,088
Jin-Sang Kim 18 119 2,172
David J Smith 18 673 16,625
Jae Hyeong Park 18 141 1,556
Soon-Mok Choi 18 86 962
Antonio S B Sombra 17 309 4,906
Ryosuke O Suzuki 17 238 4,678
Markus Weyers 17 495 9,086
David J Smith 17 644 19,031
Yongping Lei 17 73 1,259
Madhusudhana Reddy 17 17 135
Eduard Belas 17 134 1,435
Yuzuru Miyazaki 17 152 3,036
Hiroshi Nishikawa 16 194 1,993
Ken Kurosaki 16 403 10,299
Ping 16 322 9,689
Ching-Ting Lee 16 247 3,863
Yee-wen Yen 16 31 238
Tedi Kujofsa 15 36 152
Madan Niraula 15 50 369
G. Jeffrey Snyder 15 577 57,032
Lidong Chen 15 490 31,790
Takashi Komine 15 91 1,084
Koji Miyazaki 14 117 2,146
Jan Franc 14 144 1,807
Tie-Jun Zhu 14 290 14,971
Christophe Candolfi 14 122 2,152
Yi-Shao Lai 14 156 2,680
Wen Lei 14 55 844
Wojciech Gierlotka 14 73 729
Kyoung-Sik Moon 14 150 5,825
Piyush R Das 14 108 1,564
Bite Zhou 14 17 413
Michael G Pecht 14 825 19,776
Bo Duan 14 64 757
Masayuki Murata 14 40 501
Jeong-Won Yoon 13 99 1,838
Christopher M Gourlay 13 123 2,794
Dai Lam Tran 13 90 2,623
Atsushi Yamamoto 13 142 2,747
Antoni Rogalski 13 255 8,693
Choong-Un Kim 13 42 496
Yaniv Gelbstein 13 113 3,926
Chia-Jyi Liu 13 119 1,835
N Singh 13 118 1,517
Kei Hayashi 13 102 1,160
Tran Quang Huy 13 75 1,872
Nancy Giles 13 73 1,617