9.5(top 1%)
Impact Factor
9.8(top 1%)
extended IF
270(top 1%)
H-Index
49.4K
authors
43K
papers
1.6M
citations
6.2K
citing journals
266.2K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Wei Huang 4,738 2,496 114,876
Feng Wu 3,583 310 13,075
Ching Ping Wong 3,070 857 38,332
Paul Chu 2,958 1,857 68,154
Mao-Sheng Cao 2,957 297 24,738
Xiaowei Li 2,933 111 9,874
Yury Gogotsi 2,759 869 154,585
Lingxin Chen 2,713 442 27,861
Zhong-Zhen Yu 2,690 282 24,072
Li-Qiang Mai 2,652 587 43,617
Tianxi Liu 2,597 464 22,121
Zhuang Liu 2,532 449 81,627
Lei Jiang 2,505 1,262 93,463
Jun Lu 2,485 579 51,144
Rong Sun 2,461 289 12,923
James M Tour 2,440 526 70,735
Paul K Chu 2,435 1,445 54,942
Bin Ding 2,365 328 18,387
Lin Gu 2,365 1,005 66,470
Chuanfang Zhang 2,318 480 113,188
Ben Zhong Tang 2,298 1,897 125,636
Zhanhu Guo 2,268 924 57,715
Xiangyang Shi 2,262 471 22,468
Zhong Lin Wang 2,231 2,135 260,555
Renjie Chen 2,196 293 14,616
Mingwu Shen 2,186 288 16,547
Chun-Tai Liu 2,184 502 19,867
Hongwei Duan 2,175 155 14,260
Guangbin Ji 2,170 146 12,642
Moses O Tade 2,164 567 33,219
Ting Yu 2,142 256 24,217
Mary Ann B Meador 2,141 79 4,433
Lai-fei Cheng 2,107 300 11,409
Zhigang Xie 2,104 284 17,305
C-S Lee 2,085 990 49,048
Ping Xu 2,055 232 14,983
Juergen Janek 2,036 462 24,834
Yichun Liu 2,034 558 28,393
Jürgen Janek 2,032 317 21,808
Shaobin Wang 2,021 595 49,847
Xiao-Dong Guo 2,004 430 50,330
Baibiao Huang 1,987 723 35,954
Yuehe Lin 1,962 563 54,957
Zhongyi Jiang 1,922 397 18,564
Ying Dai 1,904 511 28,921
Hongqi Sun 1,888 290 23,215
Chun-Hai Fan 1,861 731 56,000
Xuping Sun 1,857 601 56,603
Jiaguo Yu 1,847 792 123,902
Jong-Heun Lee 1,843 351 19,216
Yf Zheng 1,841 825 39,466
Yang Si 1,836 198 13,750
Biao Zhao 1,830 121 6,704
Shi Xue Dou 1,821 1,080 54,561
Hongcai Gao 1,821 62 6,058
Peiyi Wu 1,788 337 15,122
Yunchen Du 1,783 146 9,551
Xijiang Han 1,777 117 9,775
Abdullah M. Asiri 1,770 1,935 79,856
Fei Xiao 1,748 102 6,655
Dan Du 1,741 330 22,689
Xiaowei Yin 1,730 99 8,306
Min Zheng 1,730 77 6,500
Yanli Zhao 1,723 520 30,516
Jang-Kyo Kim 1,720 400 30,123
Taihong Wang 1,719 332 28,857
Zai-Cheng Sun 1,703 151 11,029
Xing-Bin Yan 1,700 250 14,332
Xinliang Li 1,698 88 6,829
Mingxi Yang 1,693 453 29,344
Ying Bai 1,679 207 8,529
Guozhong Cao 1,667 518 35,194
Qin Kuang 1,651 138 11,682
Zhuang Liu 1,650 475 82,813
Menachem Elimelech 1,640 515 87,475
Han Zhang 1,635 968 60,386
Biao Zhao 1,633 64 4,924
Chuan Wu 1,628 171 7,378