9.5(top 1%)
Impact Factor
9.8(top 1%)
extended IF
270(top 1%)
H-Index
49.4K
authors
43K
papers
1.6M
citations
6.2K
citing journals
266.2K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Wei Huang 119 2,496 114,876
Peter Müller-Buschbaum 78 589 17,903
Feng Wu 74 310 13,075
Lei Jiang 73 1,262 93,463
Kirk S Schanze 55 374 17,708
Omar K Farha 55 579 68,047
Paul Chu 54 1,857 68,154
Ben Zhong Tang 54 1,897 125,636
Zhong Lin Wang 51 2,135 260,555
C-S Lee 50 990 49,048
Bin Ding 47 328 18,387
Mingxi Yang 47 453 29,344
Ching Ping Wong 46 857 38,332
Paul K Chu 46 1,445 54,942
Hyun Jae Kim 45 276 6,913
Li-Qiang Mai 45 587 43,617
Zhuang Liu 44 449 81,627
Lin Gu 44 1,005 66,470
Renjie Chen 43 293 14,616
Xinglong Wu 42 944 33,717
Xiao-Dong Guo 42 430 50,330
Jeong Ho Cho 42 288 13,170
Tianxi Liu 41 464 22,121
Yanli Zhao 41 520 30,516
Yunhui Huang 41 512 37,583
Jianwu Wang 39 299 13,322
Yusuke Yamauchi 38 1,012 56,934
James M Tour 38 526 70,735
Yun-Feng Lin 38 272 9,035
Chun-Tai Liu 38 502 19,867
Chun-Hai Fan 37 731 56,000
Chang Ming Li 37 925 50,691
Feng Zhou 37 539 22,968
Jun Lu 36 579 51,144
Wei Zhou 35 708 41,523
Cheol Seong Hwang 34 611 27,155
Young-Yong Noh 34 372 16,377
Yiwang Chen 34 554 14,732
Ru-Shi Liu 34 602 27,127
Ying Bai 34 207 8,529
Xiao-Hong Zhang 34 481 18,778
Guozhong Cao 34 518 35,194
Hong Chen 34 166 11,134
Han Young Woo 33 299 9,944
Chuan Wu 33 171 7,378
Shi Xue Dou 33 1,080 54,561
Feiyu Kang 33 831 48,787
Hai-Yan Wang 32 656 23,010
Se Hyun Kim 32 174 4,805
Xinping Ai 31 161 12,744
Kilwon Cho 31 334 15,083
Yuehe Lin 31 563 54,957
Rong Sun 31 289 12,923
Arumugam Manthiram 31 566 57,660
Feng Pan 31 345 12,926
Yu-Liang Cao 31 247 21,718
John R Reynolds 30 282 24,412
Fei Huang 30 385 26,457
Mark C Hersam 30 515 42,971
Han Zhang 30 968 60,386
Jiagang Wu 30 379 13,802
Yong Yang 30 389 16,743
Thomas P Russell 30 963 77,178
Joseph T Hupp 30 660 84,241
Zongping Shao 30 691 40,551
Di Zhang 30 273 7,563
Ruo Yuan 30 604 17,929
Lianhui Wang 30 280 11,840
Hanxi Yang 30 123 10,100
Xiangyang Shi 30 471 22,468
Peiyi Wu 30 337 15,122
Kuo-Chuan Ho 30 462 20,796
Renchao Che 29 241 12,234
Lidong Li 29 124 3,291
Seeram Ramakrishna 29 1,703 99,593
Yang Si 29 198 13,750
Y-L Chueh 29 342 13,872
Juergen Janek 29 462 24,834
Qin Wei 29 576 19,382
Ivan P Parkin 29 806 32,304
Yu-Zhong Wang 29 624 22,589
Katsuhiko Ariga 29 888 47,074