30.7K(top 2%)
articles
520.7K(top 2%)
citations
3,843(top 2%)
★★ articles
105(top 3%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
168(top 3%)
H-Index
260(top 4%)
G-Index
3,789
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Chia-Hung Kao 616 589 8,385
Chih-Yang Huang 407 355 6,323
Chih-Hsin Tang 352 276 7,860
Tsai-Chung Li 328 267 5,245
Shih-Wei Lai 293 242 2,911
Wei-Wen Kuo 293 204 4,159
Jing-Gung Chung 230 182 4,668
Min-Jie Wei 220 152 4,655
Yueh-Hsiung Kuo 189 236 3,655
Yang-chang Wu 188 594 14,660
Jai-Sing Yang 170 274 9,416
Hong Shang 165 160 2,306
Cheng-Chieh Lin 164 95 1,252
James C-C Wei 158 335 6,607
Cong Dai 144 92 575
You-Cheng Hseu 134 131 3,768
Guan-Jhong Huang 131 113 2,750
Mien-Chie Hung 124 651 59,406
James Cheng-Chung Wei 122 186 1,284
Yung-Hsiang Chen 121 189 5,021
Calvin Yu-Chian Chen 117 118 3,204
Jui-Ting Hsu 105 83 1,058
Ching-Liang Hsieh 100 122 2,959
Hsien-Yuan Lane 100 79 2,513
Jun Yao 98 63 329
Chung Y Hsu 98 199 9,861
Hsin-Ling Yang 97 82 2,803
Yuan-Man Hsu 97 91 2,090
Kuan-Pin Su 94 147 4,960
Cheng-Yuan Peng 94 103 2,223
Jingbo pi 93 132 7,640
Hung-Rong Yen 92 104 4,867
Shin-Da Lee 92 184 3,115
Bo-Ying Bao 92 110 2,261
Yi-Wen Lin 90 88 1,680
Dah-Yuu Lu 89 65 2,422
Chun-Hao Tsai 89 111 2,574
Chao-Jung Chen 89 96 1,470
Heng-Li Huang 88 93 1,966
Wei Syun Hu 86 55 288
Lin Zhao 85 72 1,130
Fan-Hao Meng 84 58 422
Wen-Chen Tsai 84 73 847
Xue-Song Feng 84 41 377
Tzong-Ming Shieh 83 43 966
Ta-Yuan Chang 83 79 1,418
Wei-Chung Cheng 82 65 1,519
Jin-Cherng Lien 82 52 798
HaoKai Peng 81 226 1,960
En-Hua Wang 79 79 1,482
Poom Kumam 76 758 7,383
Bin Xu 75 49 648
Baoman Li 75 58 1,482
Yi-Hung Chen 74 75 1,085
Martin Pumera 74 867 46,134
Fei-Ting Hsu 73 75 1,049
Qiang Ao 73 127 3,504
Yueh-Sheng Chen 72 77 2,166
Miao He 71 84 1,599
Liu Cao 71 48 1,177
Ruey-Hwang Chou 71 67 1,367
Yu-Wen Chen 71 87 1,163
Wei Liu 71 46 706
Wen-Miin Liang 70 69 2,625
Shibu Marthandam Asokan 70 80 1,055
Wei-Chien Huang 70 77 3,850
Yu-Chi Hou 69 81 2,407
Bing-Fang Hwang 69 95 5,532
Pei-Ling Hsieh 69 57 763
Shafaqat Ali 67 503 19,209
Chi-Jung Chung 65 72 1,622
Kamal Shah 64 420 7,196
Thabet Abdeljawad 63 430 8,550
Chien-Yun Hsiang 63 73 2,345
Feng Guo 63 61 685
Hsiu-Mei Chiang 63 39 835
Chin-Chi Kuo 62 94 2,049
Jie Chen 62 47 887
Min-Hsiung Pan 62 287 12,289
Yun-Ping Lim 62 47 506
Chun-Ying Wu 62 162 6,750
Yuk- Man Leung 61 56 921
Te-Chun Shen 61 98 959
Hari Mohan Srivastava 59 1,121 18,041
Chin-Chuan Hung 59 36 558
Erdal Karapinar 59 469 6,837
Li-Wei Chou 58 79 1,205
Guang-Hui Dong 57 301 6,488
Lih-Jyh Fuh 57 60 1,160
Chung-Yi Li 56 293 5,738
Hijaz Ahmad 56 464 5,522