35.3K
Articles
618.7K
Citations
3.9
avg. Impact Factor
208
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Huanfeng Jiang 692 521 20,013
Ya-Hui Qian 427 284 4,513
Ben Zhong Tang 274 1,903 120,855
Wanqing Wu 273 196 7,183
Suqing Wang 260 340 22,185
Mou-ming Zhao 245 368 10,681
Xiu Yin Zhang 243 233 4,255
Peng Wu 241 322 4,806
Min Zhu 240 181 9,251
Xue-qing Qiu 237 343 8,495
Zongtao Li 233 281 4,406
Hao Yu 230 297 13,523
Da-Wen Sun 228 776 38,632
Xuejun Lai 225 141 3,159
Wen Duan 223 168 3,185
Yingwei Li 205 188 14,078
Quan Xue 201 516 9,479
Feiqi Deng 198 224 2,059
Wing W Y Ng 171 116 983
Miaowen Wen 165 196 3,344
C P Chen 165 643 20,886
Limin Leng 163 172 6,529
Wenquan Q Che 160 370 3,495
Guangzhao Zhang 154 165 5,071
Shijun Liao 153 278 10,319
Zhong Li 152 130 5,318
Qing-Xin Chu 151 147 2,830
Ming-Qiang Zhu 150 426 15,353
Yong-Hua Wang 150 157 2,568
Xiong Fu 146 119 3,229
Li Ren 146 172 4,695
Hongqiang Li 142 153 3,277
Chen Juncheng 141 92 1,827
Jianzhi Huang 140 81 1,487
Derong Cao 138 125 3,625
Fang Zeng 138 152 5,981
Xingrong Zeng 137 147 2,895
Renzong Hu 134 105 5,780
Jun Liu 133 235 22,565
Baochun Guo 132 168 8,000
Xinwen Peng 131 112 3,334
Qinghua Wu 130 200 3,629
Jin-Ping Qu 129 132 1,789
Shuizhu Wu 123 97 4,030
Zhiwei 122 123 2,340
Qiang Huang 121 128 3,794
Jinsong Zeng 121 50 710
Jianxiao Li 120 87 1,789
Fu-Chang Chen 120 89 1,187
Liuzhang Ouyang 120 266 10,514
Guangxue Chen 119 71 1,174
Yonghua Wang 116 115 1,929
Ling Chen 115 142 5,167
Dongjie Yang 115 101 2,525
Zhixin Jia 114 95 3,225
Wen-Yong Lou 114 174 4,799
Jian Zhou 111 129 4,189
Shifa Zhu 111 125 3,307
Xiao-Quan Yang 111 137 3,651
Cheng yun Ning 111 124 2,821
Yingjun Wang 110 70 1,541
Zhiguo Xia 110 371 18,606
Hongbin Pu 109 118 5,048
Lingyun Wang 109 111 2,868
Bin Lu 108 101 5,729
Jun-Li Ren 108 111 3,252
Xin-Bo Guo 107 86 1,293
Qing-Xin Chu 107 113 2,912
Jun Wang 107 272 20,391
Jiafu Wan 107 160 8,634
Dong Wang 106 664 70,087
Weng li Deng 106 85 1,288
Xiaoodng Cao 106 87 2,282
Xin-Ping Zhang 106 90 1,019
Xuetao Shi 106 137 3,751
Xiaohui Wang 104 128 4,751
Jiang-Wen Liu 104 125 4,828
Lianwen Jin 104 163 2,825
Xian-min Zhang 101 254 2,858
Chuan-Fu Liu 100 108 2,947
Mingying Peng 99 205 8,474
Li Du 98 65 3,096
Xuliang Lin 97 88 2,371
Guoqiang Han 97 76 1,013
Li-Shi Wang 97 86 1,585
Zhenbo Xu 96 101 2,858
Yuan Liu 96 133 1,641
Linxin Zhong 96 71 2,502
Peng Yu 95 71 1,411
Zhu Liang Yu 93 92 1,821
Fei Ji 93 73 837
Xiaoying Wang 92 119 3,707
Min Zhang 92 67 1,794
Xin-Rui Miao 92 87 1,298
Zhiwen Yu 91 89 1,604