35.3K
Articles
618.7K
Citations
3.9
avg. Impact Factor
208
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Suqing Wang 24,404 340 22,185
Huanfeng Jiang 21,370 521 20,013
Min Zhu 13,477 181 9,251
Yingwei Li 12,269 188 14,078
Hao Yu 10,412 297 13,523
Wanqing Wu 9,707 196 7,183
Ben Zhong Tang 9,542 1,903 120,855
Renzong Hu 8,801 105 5,780
Liang-Xin Ding 7,808 39 4,328
Da-Wen Sun 7,562 776 38,632
Limin Leng 6,491 172 6,529
Xue-qing Qiu 6,445 343 8,495
Liuzhang Ouyang 6,346 266 10,514
Shijun Liao 6,334 278 10,319
Yanying Wei 5,913 68 3,384
Bin Lu 5,900 101 5,729
Jun Liu 5,893 235 22,565
Liming Fang 5,838 42 3,332
Feng Peng 5,610 331 14,233
Jiafu Wan 5,472 160 8,634
Baochun Guo 5,463 168 8,000
Ming-Qiang Zhu 5,451 426 15,353
Fang Zeng 5,389 152 5,981
Dong Wang 5,380 664 70,087
Jiang-Wen Liu 5,242 125 4,828
Xuejun Lai 4,949 141 3,159
Shuizhu Wu 4,837 97 4,030
Zhong Li 4,763 130 5,318
Li-Ming Fang 4,520 44 3,224
Ya-Hui Qian 4,455 284 4,513
Lei Zhang 4,399 133 13,826
Xinwen Peng 4,296 112 3,334
Guangzhao Zhang 3,995 165 5,071
Kui Shen 3,946 41 3,467
Li Du 3,923 65 3,096
Lichun Yang 3,862 49 2,978
Hongbin Pu 3,833 118 5,048
Linxin Zhong 3,819 71 2,502
Mou-ming Zhao 3,807 368 10,681
Derong Cao 3,748 125 3,625
Hin-Lap Yip 3,647 271 27,219
Jun Wang 3,646 272 20,391
Li Ren 3,579 172 4,695
Zhenghai Tang 3,449 56 2,439
Hongqiang Li 3,418 153 3,277
Wen Duan 3,397 168 3,185
Mingying Peng 3,361 205 8,474
Xiu Yin Zhang 3,354 233 4,255
Junying Chen 3,334 27 2,805
Yuanfu Deng 3,311 110 4,695
Yonghai Cao 3,215 107 5,381
Xiong Fu 3,099 119 3,229
Lan Liu 3,068 48 1,976
Xiaodong Tang 3,056 45 1,949
Xiaodong Chen 3,034 21 2,199
Xiang-Fang Peng 2,994 130 3,931
Hao-Yang Mi 2,978 141 4,947
Gao-Feng Chen 2,885 24 3,797
Ning Li 2,806 87 3,295
Liyu Chen 2,805 48 2,807
Zhixin Jia 2,774 95 3,225
Changmin 2,726 62 2,668
Huawen Huang 2,721 180 5,751
Jun-Li Ren 2,717 111 3,252
Xijun Xu 2,715 64 2,128
Chuan-Fu Liu 2,711 108 2,947
Jianzhi Huang 2,703 81 1,487
Jian Xue 2,702 27 1,698
Xingrong Zeng 2,701 147 2,895
Jing Xiao 2,685 71 4,378
Zhiguo Xia 2,663 371 18,606
Libo Li 2,651 131 5,640
Libo Li 2,605 72 3,396
Qiang Huang 2,599 128 3,794
Dongjie Yang 2,594 101 2,525
Zhiwei Qiao 2,586 126 4,022
Jianxiao Li 2,555 87 1,789
Xuetao Shi 2,550 137 3,751
Wei Zeng 2,520 53 1,820
Wei-De Zhang 2,503 100 4,964
Zongtao Li 2,488 281 4,406
Yingjun Wang 2,460 70 1,541
Chaorong Qi 2,446 60 1,837
Lingyun Wang 2,421 111 2,868
Jun-Hu Cheng 2,400 105 4,445
Zhijun Li 2,391 217 6,974
Qing-Xin Chu 2,388 113 2,912
Wen-Yong Lou 2,345 174 4,799