32.2K
Articles
897.6K
Citations
4.8
avg. Impact Factor
280
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Chun-Hai Fan 33,421 734 54,519
Xiaogang Qu 31,605 377 30,464
Jinsong Ren 29,818 400 31,525
Jian-Kang Zhu 22,293 529 89,760
Caixia Gao 20,063 112 12,495
Jiayang Li 17,842 151 15,586
Ling-Ling Chen 14,935 99 14,116
Cheng-Cai Chu 12,889 182 12,675
Qi Zhou 12,709 200 11,428
Yang Bai 12,422 34 8,276
Lihua Wang 12,221 240 12,298
Yanpeng Wang 10,677 28 6,673
Dingzhong Tang 9,950 85 14,852
Yong-Xin Liu 9,934 33 5,213
Yonghong Wang 8,996 46 5,515
Li Yang 8,723 74 9,242
Sheng Li 7,917 89 8,631
Yi Zhang 7,655 20 5,090
Qi Xie 7,048 149 11,239
Zhen Liu 6,675 76 5,791
Jian-Min Zhou 6,623 125 14,366
Duanqing Pei 6,566 243 15,041
Jiang Li 6,396 196 9,229
Shou-Yi Chen 6,361 97 7,728
Shiping Song 6,309 79 7,182
Hong Yu 6,299 59 3,737
Quan Chen 6,276 98 12,119
Xiangbing Meng 6,269 44 3,987
Hongbin ji 6,039 141 10,651
Jianping Ding 6,009 63 4,163
Huawei Zhang 5,989 32 3,592
Jin-Fang Chu 5,983 78 3,527
Xiaolei Zuo 5,938 130 7,458
Enguo Ju 5,860 73 4,545
Bin-Gui Wang 5,801 216 6,711
Xiu-Jie Wang 5,787 62 8,447
Speakman John 5,615 605 27,224
Xiaofeng Cao 5,575 89 6,842
Xiangdong Fu 5,560 47 4,737
Di Li 5,318 110 11,181
Zhaowei Chen 5,312 94 5,405
Luonan Chen 5,312 204 4,215
Hao Pei 5,269 111 7,299
Jin-Song Zhang 5,158 89 7,057
Yixue Li 5,121 174 5,495
Yuan Zong 5,100 16 2,554
Zhenzhen Wang 5,039 31 2,908
Jing Qu 5,032 87 4,834
Heng Zhang 4,989 63 3,755
Qing Huang 4,984 168 8,170
Youhui Lin 4,950 77 4,879
Fang Pu 4,935 72 3,848
Guo-Ping Zhao 4,857 203 7,262
Yanyan Huang 4,805 66 3,610
Li Wu 4,795 157 7,878
Yufang Shi 4,705 182 19,494
Zhen Liang 4,561 19 3,356
En-Kui Duan 4,546 96 3,562
Jianru Zuo 4,546 70 6,449
Jiye Shi 4,521 200 9,223
Xiangjiang Zhan 4,516 30 2,746
Jian-Wu Dai 4,492 186 6,169
Ling Tian 4,491 29 4,596
Zhixi Tian 4,447 63 6,859
Bin Hu 4,395 47 4,348
Zheng Li 4,325 10 2,988
Rui Huang 4,274 76 4,634
Min Lv 4,230 23 3,552
Jinsong Li 4,139 124 4,707
Hanjun Sun 4,138 30 3,796
Chuanyou Li 4,134 62 5,235
Daowen Wang 4,121 73 2,541
Yingchun Wang 4,097 93 2,767
Linchuan Liu 4,085 20 2,718
Qing-Yuan Sun 3,982 172 3,469
Sheng Yang 3,974 125 4,784
Catherine Cl Wong 3,953 56 3,011
Yang Zhao 3,950 82 5,444
Peng Liu 3,934 7 2,595
Yunhai Li 3,933 51 3,442
Qingyu Tang 3,909 6 2,019
Fuwen Wei 3,800 134 4,983
Lihuang Zhu 3,798 107 6,873