32.2K
Articles
897.6K
Citations
4.8
avg. Impact Factor
280
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xiaogang Qu 510 377 31,642
Jinsong Ren 490 400 32,608
Chun-Hai Fan 411 731 56,000
Jian-Kang Zhu 343 528 90,928
Luonan Chen 296 203 4,339
Lihua Wang 283 240 12,786
Qi Zhou 237 199 11,674
Bin-Gui Wang 219 216 6,888
Jian-Wu Dai 211 186 6,414
Speakman John 209 600 27,553
Jiayang Li 203 151 15,891
Cheng-Cai Chu 197 179 12,961
Wenqiang Tan 183 99 2,885
Duanqing Pei 183 242 15,201
Caixia Gao 182 112 12,952
Qing-Yuan Sun 181 171 3,562
Jianhai Xiang 178 231 6,421
Guang-Hou Shui 166 201 11,637
Fuhua Li 164 155 3,648
Jiang Li 163 195 9,618
Yingchun Wang 161 92 2,858
Bin Zhou 161 353 18,726
Pengcheng Li 156 110 2,374
Qi Xie 150 149 11,390
Xiao-Ming Li 150 89 2,199
Fuwen Wei 146 134 5,085
Guo-Ping Zhao 145 202 7,448
Li Sun 143 201 5,107
Jinsong Li 141 124 4,822
Yannan Zhao 139 80 2,089
Hongbin ji 139 140 10,772
Jin-Fang Chu 135 78 3,622
Yi-Xun Liu 130 97 1,564
Xiaofeng Cao 128 89 6,940
Yixue Li 122 173 5,607
Jinmao You 120 260 5,363
Song Liu 120 81 1,583
Lin Yuan 119 106 1,436
Sin-Man Lam 119 96 2,334
Zhifeng Xiao 115 69 1,706
Ya-Ping Zhang 115 215 5,060
Mohsen Mazidi 114 155 3,602
Naihe Jing 113 72 1,958
Jian-Min Zhou 113 125 14,633
Na Hu 113 78 2,524
Sheng Yang 112 125 4,909
Jianping Jiang 112 60 508
Honglun Wang 112 75 1,129
Jiye Shi 112 196 9,577
Xueliang Zhu 110 45 1,433
He Xiaofei 109 77 1,833
Jun Dang 109 51 472
Hongmei Wang 108 83 3,066
Huahua Yu 108 122 3,248
Jing Qu 107 87 5,013
Jing Sun 106 86 1,351
Guofan Zhang 105 150 5,361
Zhanyong Guo 104 101 3,100
Fei Gao 103 75 2,160
Gang Pei 102 69 2,200
Zhukuan Cheng 101 64 2,787
Bang-Jing Li 101 84 2,726
Yan Zhou 101 100 2,067
Jing-Dong J Han 100 104 7,969
Zhen-Bo Wang 100 65 933
Fang Pu 100 72 3,932
Xiaopeng Yu 97 53 2,001
Jianwu Dai 97 102 3,623
Shou-Yi Chen 97 97 7,843
Qing Li 95 76 1,399
Rong Zeng 95 72 1,819
Yong-Ping Huang 94 81 1,629
Tao Zeng 93 107 1,484
Ling-Ling Chen 92 99 14,570
Ran Xu 92 89 1,859
Chengshu Wang 92 118 10,512
Yonghong Wang 91 46 5,624
Yong Zhao 91 371 15,968
En-Kui Duan 90 96 3,655
Hong Yu 90 59 3,854
Jin-Song Zhang 89 89 7,163
Jie-Kai Chen 89 77 5,303
Zhen Liu 89 76 5,966
Yi-Hua Zhou 88 60 1,988
Yuling Jiao 88 85 4,340
Xiaojun Zhang 88 61 1,169
Liangxue Lai 88 103 3,605
Xiangzhen Li 88 112 3,446
Cong Liu 87 88 3,857
Shihao Li 86 79 1,630
Qing Huang 86 167 8,484