78.5K
Articles
2.1M
Citations
4
avg. Impact Factor
379
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Lin Gu 1,167 1,007 62,653
Li-Rong Zheng 711 792 31,772
Qinghua Zhang 628 539 20,187
Qun Ouyang 529 588 19,291
H B Zhu 528 455 14,178
L Y Shan 528 511 16,747
Shixuan Du 468 316 10,523
Yi Fang 462 587 18,331
Li Rong Zheng 460 353 27,512
Da Xu 447 517 16,726
Konstantin Zhukov 441 433 13,409
J Barreiro Guimarães Da Costa 427 632 28,438
Kui Liu 424 188 5,732
Feng Zhou 405 539 22,176
Lixiang Wang 404 301 9,927
Liquan Chen 369 274 24,934
Jianhui Hou 366 429 54,121
Shan Jin 358 577 20,455
Hong Li 353 477 41,312
Wei-Qun Shi 352 320 9,000
Weida Hu 344 285 12,579
Wen-Hong Wang 333 270 10,990
Wei Lu 331 444 23,578
Jin Zhang 327 474 22,120
Yu-Ping Sun 322 252 4,511
Xiu Feng Han 309 253 4,467
Weimin Liu 308 250 6,749
Aiqin Wang 307 734 45,412
Sheng Meng 306 285 11,520
Tianjun Zhou 306 370 16,578
Junji Cao 303 711 33,863
Jun Xu 298 287 11,049
Jirong Sun 295 232 5,146
Xiaoshuang Chen 295 197 6,381
Wen Chen 289 296 7,135
Zhijun Liang 286 519 16,778
Liyong Yuan 279 208 6,894
Ning Zhao 275 324 10,305
Huan Ren 273 258 8,483
Guangyu Zhang 270 120 6,730
Yong-Sheng Hu 268 172 20,043
John G. Watson 259 801 39,267
H J Cheng 243 412 10,891
Claudia Bertella 233 237 13,008
Hong-Jun Gao 227 181 8,275
An-Min Zheng 224 263 9,224
Yuesi Wang 222 324 12,576
Guozhong Wang 220 183 7,004
Weiping Cai 219 254 12,746
Shengbo Zhang 218 176 7,229
Xuanhong Lou 218 445 15,605
Yu-Liang Zhao 217 340 29,767
Kui-Juan Jin 216 165 3,159
Feng Lu 215 201 3,003
Zifa Wang 215 347 11,122
Yuliang Zhao 213 491 41,945
Juan Antonio Garcia Pascual 211 213 3,777
Xuebin Zhu 211 209 2,979
Yele Sun 207 381 21,063
Huijun Zhao 207 563 36,869
Mohamad Kassem Ayoub 204 268 6,172
Hong Ding 204 277 18,434
Feng Deng 201 217 8,040
Zhifang Chai 201 376 21,295
Heng Fan 198 297 6,883
Lihua Wang 196 240 12,173
Xia Sun 195 221 7,639
Cong Peng 194 183 5,156
Chun-Hai Fan 192 734 54,154
ZhiGuang Guo 189 327 11,958
Fangjun Lu 188 262 9,165
Yanping Huang 188 251 3,576
Changqing Jin 187 158 3,050
Huijun Wang 186 202 5,139
Javier Llorente Merino 186 290 7,148
Maili Liu 186 238 4,455
Xing-Zhong Cao 183 355 9,488
Jia-ou Wang 179 170 3,795
Wenhai Song 178 145 2,385
Juncai Dong 177 128 14,158
Qi-Hua Wang 177 176 3,809
H-M Weng 177 187 18,490
Xuejie Huang 176 179 14,290
Dongmei Cui 176 173 6,072
Hongdeng Qiu 173 171 4,405
Jun-Hao Chu 172 307 5,249
Liang Yan 172 210 24,360
Xuedong Bai 169 105 4,095
Bo Hu 169 153 3,595
Weichen Tao 169 136 4,952
Junjie Li 165 84 1,621
Chang-Zhi Gu 164 136 3,006