36.4K
Articles
809.6K
Citations
2.3
avg. Impact Factor
258
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Susumu Kitagawa 33,948 763 72,702
Ryo Kitaura 15,739 149 19,893
Ken-ichi Otake 15,634 126 28,954
Satoshi Horike 13,138 177 13,283
Yoshiki Chujo 13,082 770 22,758
Jun-ichi Yoshida 11,890 498 20,219
Shin-ichiro Noro 11,571 167 18,190
Isao Tanaka 11,405 351 22,338
Susumu Noda 11,049 186 13,275
Isao Tanaka 10,730 415 19,047
Yoshiaki Nakao 10,542 153 9,312
Mitsuo Sawamoto 8,927 259 17,628
Hiroshi Imahori 8,867 431 24,097
Kazuo Tanaka 7,537 263 8,059
Shu Seki 7,125 513 19,353
Takashi Uemura 7,110 131 6,512
Aiichiro Nagaki 6,929 137 6,588
Tsunenobu Kimoto 6,928 462 11,333
Ryotaro Matsuda 6,661 150 13,815
Itaru Hamachi 6,651 280 13,750
Yasuhiko Tabata 6,435 349 12,502
Fumiyasu Oba 6,305 183 11,006
Makoto Ouchi 6,111 125 5,231
Takashi Asano 5,814 89 7,310
Tsunehiro Tanaka 5,385 185 6,783
Hideo Ohkita 5,221 92 5,072
Tetsuaki Fujihara 5,215 126 5,219
Ryu Abe 5,171 177 14,010
Masanobu Higashi 4,664 68 5,239
Michinori Suginome 4,494 141 6,618
Atsushi Togo 4,347 40 10,766
Kazuki Nakanishi 4,344 353 18,506
Jun Terao 4,123 190 7,682
Atsuo Yamada 4,058 263 20,707
Kentaro K Teramura 3,859 211 11,092
Masaki Shimizu 3,719 154 5,851
Hiromi Yamashita 3,608 364 15,230
Hideki Yorimitsu 3,544 425 13,074
Shigeki Kiyonaka 3,462 90 5,163
Tapas Kumar Maji 3,459 153 6,961
Yasuhiro Morisaki 3,456 112 3,338
Tomokazu Umeyama 3,432 125 6,312
Haruyuki Atomi 3,338 158 5,269
Hiroyuki Asakura 3,242 107 3,510
Masami Kamigaito 3,189 305 18,100
Nobuhiro Yanai 3,183 113 5,893
Hiroaki Benten 3,176 42 2,166
Kohsuke Mori 3,089 267 10,731
Yasushi Tsuji 3,074 120 5,729
Kazunari Akiyoshi 2,996 121 3,689
Hiroshi Nakatsuji 2,991 140 6,402
Hiroshi Kageyama 2,916 91 1,705
Hirotoshi Sakamoto 2,905 32 3,333
Takeshi Abe 2,852 366 11,541
Hajime Suzuki 2,805 39 1,348
Tsuneaki Sakurai 2,790 113 5,122
Fumio Sanda 2,637 166 3,864
Kenji Hirai 2,576 54 2,305
Yasuo Mori 2,568 103 2,385
Akihiro Shimizu 2,501 75 5,221
Toshimichi Ohmura 2,488 63 3,459
Kouichi Ohe 2,455 100 3,064
Ho-Chol Chang 2,415 101 4,526
Tomohiro Higashino 2,406 75 2,315
Osamu Tomita 2,403 39 1,219
Masahiro Ohshima 2,402 115 3,191
Yoji Kobayashi 2,399 88 3,501
Nobuhiro Tsuji 2,397 459 18,314
Munetaka Oyama 2,369 218 6,844
Minoru T Miyahara 2,365 98 2,651
Yoshihiro Matano 2,336 81 2,287
Daiki Umeyama 2,253 23 2,307
Tetsu Ichitsubo 2,210 173 3,466
Yoshiaki Nishibayashi 2,156 295 14,459
Shunsaku Kimura 2,140 185 5,380
Takashi Kitao 2,115 36 1,228
Koji Fujita 2,109 220 4,508
Katsuhisa Tanaka 2,075 134 2,396
Kazuhiro Uemura 2,039 53 3,918
Saburo Hosokawa 2,033 119 2,394
Seiji Suga 2,005 101 3,748
Toshiki Nokami 1,987 127 3,837
Masaaki Ohba 1,957 226 9,370
Seijiro Matsubara 1,957 99 2,028