36.4K
Articles
809.6K
Citations
2.3
avg. Impact Factor
258
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yoshiki Chujo 496 770 22,758
Tsunenobu Kimoto 318 462 11,333
Shu Seki 268 513 19,353
Kazuo Tanaka 257 263 8,059
Jun-ichi Yoshida 241 498 20,219
Hiroshi Imahori 240 431 24,097
Yasuhiko Tabata 239 349 12,502
Susumu Noda 237 186 13,275
Susumu Kitagawa 233 763 72,702
Mitsuo Sawamoto 219 259 17,628
Isao Tanaka 184 415 19,047
Kazunari Akiyoshi 184 121 3,689
Isao Tanaka 182 351 22,338
Itaru Hamachi 176 280 13,750
Takashi Hikihara 173 204 1,805
Tsunehiro Tanaka 172 185 6,783
Takeshi Abe 159 366 11,541
Sadayoshi Murakami 157 306 5,479
Haruyuki Atomi 156 158 5,269
Yoshiaki Nakao 154 153 9,312
Hiroshi Kageyama 150 91 1,705
Yasuo Mori 149 103 2,385
Hirofumi Sato 144 112 1,648
Satoshi Horike 144 177 13,283
Jiro Matsuo 143 276 4,405
Osamu Tabata 143 233 2,740
Makoto Ouchi 140 125 5,231
Katsuhisa Tanaka 139 134 2,396
Kentaro K Teramura 139 211 11,092
Shinji Nishiwaki 138 127 1,927
Takahiro Shimada 136 168 1,631
Koji Otsuka 135 169 8,410
Aiichiro Nagaki 133 137 6,588
Kazuhiro Izui 129 183 2,474
Nobuhiro Tsuji 128 459 18,314
Ryu Abe 127 177 14,010
Hidetoshi Kotera 127 226 2,360
Seijiro Matsubara 127 99 2,028
Saburo Hosokawa 124 119 2,394
Fumitoshi Matsuno 124 244 1,869
Michinori Suginome 123 141 6,618
Tetsuaki Fujihara 121 126 5,219
Masaki Takaoka 120 153 1,958
Tsuneaki Sakurai 117 113 5,122
Takuya Kubo 117 101 1,321
Yoshihiro Sasaki 114 80 1,838
Tomomichi Hagiwara 111 155 1,016
Koji Fujita 110 220 4,508
Toshiyuki Tsuchiya 109 201 1,533
Jun Kawai 107 92 640
Yasuhiro Morisaki 107 112 3,338
Shunsaku Kimura 107 185 5,380
Minoru T Miyahara 106 98 2,651
Kouichi Ohe 106 100 3,064
Hideo Ohkita 105 92 5,072
Kenji Matsuda 104 203 8,362
Tetsuya Uda 104 122 2,680
Tetsuji Matsuo 100 93 605
Hiroyuki Asakura 100 107 3,510
Hiromi Yamashita 99 364 15,230
Tomokazu Umeyama 99 125 6,312
Jun Suda 99 275 3,557
Eiichiro Matsubara 96 233 4,104
Fumio Sanda 95 166 3,864
Masahiro Ohshima 95 115 3,191
Cedric Tassel 94 78 1,663
Takayuki Yamada 89 160 1,895
Yoichi Kawakami 89 118 3,120
Akitomo Tachibana 88 68 889
Shunsuke Murai 87 92 1,430
Ryuji Yokokawa 87 122 1,117
Akihiro Ito 86 88 1,718
Shizuo Fujita 86 137 5,018
Takashi Asano 84 89 7,310
Kohei Miyazaki 84 124 1,611
Taiji Adachi 83 331 4,692
Yasuhito Gotoh 83 61 133
Takashi Uemura 82 131 6,512
Naoya Nishi 82 114 2,102
Yasushi Tsuji 82 120 5,729
Tomohiro Higashino 81 75 2,315
Kensuke Naka 81 223 3,864
Jun Terao 81 190 7,682
Daisuke Sakamaki 80 72 1,436
Mitsuru Funato 79 113 2,657
Masayuki Gon 79 60 1,390
Masanobu Higashi 78 68 5,239
Kohsuke Mori 78 267 10,731
Munetaka Oyama 77 218 6,844
Kuniaki Murase 77 196 2,587
Takafumi Yamamoto 76 75 1,537
Ryoichi Yamamoto 75 123 2,582