3.9K
Articles
56K
Citations
3.5
avg. Impact Factor
83
h-index

Most cited authors in 2021

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Lai Wei 177 58 1,555
Bin Zou 156 17 315
Yizhi Liu 126 177 3,168
Fei Li 106 219 11,733
Chuan-Le Xiao 87 55 2,225
Jin Yuan 82 103 1,341
Haotian Lin 79 159 2,188
Wenru Su 79 78 2,581
Mingguang He 75 346 10,231
Miner Yuan 70 14 205
Chang He 65 29 872
Peter Carmeliet 60 694 105,989
Chenjin Jin 54 48 287
Hongwei Wang 49 19 530
Yanqiao Huang 48 35 239
Yingfeng Zheng 48 47 3,624
Shanshan Yu 47 28 673
Wei Wang 43 117 1,705
Xiaoling Liang 41 44 540
Lin Lu 38 88 793
Zhenzhen Liu 37 91 1,178
Xiuxing Liu 36 19 694
Ian G Morgan 36 178 9,825
Xuri Li 35 63 4,210
Xialin Liu 34 39 1,011
Zhaohao Huang 34 16 216
Huasheng Yang 33 37 309
Zhi Xie 32 51 2,478
Xiaohang Wu 31 67 1,206
Lu Shi 29 3 21
Zhongwen Li 29 20 139
Guangming Jin 29 42 167
Lanqin Zhao 28 26 190
Qingjiong Zhang 28 190 4,147
Wenmin Sun 28 47 531
Jia-Ru Wei 26 4 33
Xiaofeng Lin 26 24 352
Dan Liang 25 39 745
Wei Chi 25 40 900
Fang Duan 25 35 869
Lixia Luo 25 59 765
Ziqi Yang 24 5 26
Wei Xiao 24 38 448
Zhichong Wang 24 33 456
Yao Yang 24 22 106
Yixin Hu 23 6 32
Ling Jin 23 56 375
Runping Duan 22 6 19
Daniel S W Ting 22 109 5,241
Nathan Congdon 22 133 4,340
Xiaoyan Ding 22 54 703
Yin Hu 22 28 206
Hui Chen 22 46 636
Rong Lu 22 20 185
Ting Zhang 21 26 164
Shi-qi Ling 21 23 199
Kai Gao 20 19 157
Xi Chen 20 3 19
Xiaoliang Gan 20 26 380
Xing Liu 20 54 363
Xiao Yang 20 27 242
Weirong Chen 20 75 1,151
Minjie Zou 20 11 94
Huangxuan Shen 20 30 410
Xiaoran Wang 19 21 220
Hong Ouyang 19 38 2,928
Zhouyue Li 19 23 163
Jing Zhuang 19 36 411
Xiao Wang 18 21 1,147
Wenjia Cai 18 8 1,830
Chongde Long 18 16 118
Keming Yu 18 35 305
Bingsheng Lou 18 17 94
Shuilian Chen 18 8 32
Jingxuan Pan 18 46 1,352
Shou-Bi Wang 18 13 112
Xiulan Zhang 17 37 517
Zhaohuai Li 17 9 66
Xiujuan Zhao 17 27 159
Minbin Yu 17 46 559
Yunhe Song 17 13 29
Fengbin Lin 17 9 23
Rongxin Chen 17 24 123
Tian Zhou 16 11 316
Dongmei Cui 16 18 297
Panfeng Wang 16 36 394
Zhuoting Zhu 16 24 168
Jong Kyong Kim 16 9 1,183
Chunsik Lee 16 33 1,016
Zhen Mao 15 7 17
Lijun Zhou 15 20 97
Mengqing Xiang 15 60 2,290
Jianbing Li 15 10 29
Jianqiang Lin 15 8 68
Liu Sheng 15 14 239