19.3K
Articles
397K
Citations
3.4
avg. Impact Factor
188
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Chun-Zhong Li 23,149 590 30,689
He Tian 17,797 673 46,385
Hua-Gui Yang 16,007 249 22,670
Hao Jiang 10,607 149 9,183
Yi-Tao Long 9,447 378 14,460
Yihua Zhu 8,660 194 11,695
Dechao Niu 8,419 85 3,646
Honglai Liu 8,334 377 6,060
Yongsheng Li 8,116 165 6,107
Bang-Ce Ye 7,983 262 8,717
Jin-Long Zhang 7,479 270 21,214
Jianshen Shen 6,900 52 4,543
Ming-Yang Xing 5,833 144 9,603
Xuezhi Duan 5,827 149 4,328
Wei-Hong Zhu 5,664 318 20,539
Yuhang Li 5,432 64 3,543
Donghui Long 5,065 144 7,787
Yulin Li 5,055 334 10,667
Xiang 5,047 131 6,771
Yi Yang 5,004 233 10,432
Bin-Cheng Yin 4,865 64 3,284
Xiao-Peng He 4,861 172 5,949
Yanjie Hu 4,573 103 3,785
Xing-Gui Zhou 4,213 338 8,340
Yao-Yu Feng 3,977 192 8,592
Yong-Jian Tang 3,909 128 3,330
Jianlin Shi 3,828 339 35,865
Xuhong Guo 3,694 293 6,071
Shuang Yang 3,601 110 5,752
Ping Shi 3,566 78 2,736
Peijun Hu 3,551 218 13,210
Jiaping Lin 3,521 212 4,427
Jinlou Gu 3,514 97 3,211
Jingyan Zhang 3,487 32 3,521
Peng Fei Liu 3,466 54 4,026
Jie Bao 3,465 140 4,064
Zhi-Qian Guo 3,424 108 9,415
Aiguo Hu 3,420 126 6,977
Pei-Fei Liu 3,398 115 3,391
Dong-Zhi Wei 3,336 228 2,709
Wenming Qiao 3,271 69 3,293
Licheng Ling 3,258 72 2,682
Ling Zhang 3,233 60 1,948
Yi-Lun Ying 3,173 139 3,597
Hai-Feng Wang 3,157 128 5,625
Jie Wang 3,063 27 1,732
Chuanfang Zhang 2,918 480 113,188
Bo Zhang 2,907 29 4,194
Ji-Tong Wang 2,859 73 3,295
Jian-He Xu 2,790 153 2,916
Zhen-Liang Xu 2,637 157 4,003
Shanoliang Lin 2,575 128 2,950
Yuan Yuan 2,572 106 2,921
Xue-Qing Gong 2,568 215 9,688
Bocheng Qiu 2,558 48 4,139
Xiao-Ming Cao 2,557 69 3,799
Hongliang Jiang 2,554 58 3,921
Qiyao Wang 2,514 119 2,401
Min Shi 2,511 479 15,994
Xiao-Hua 2,495 75 3,125
Xuhong Qian 2,399 366 17,498
Jianli Hua 2,318 103 5,449
Min Zhang 2,317 73 2,917
Jing Xu 2,306 51 1,799
Honglin Li 2,292 102 2,083
Da-Hui Qu 2,238 126 5,600
Jinxing Ye 2,235 80 3,471
Qin Liu 2,189 126 2,932
Xinhua Zhong 2,178 199 12,967
Junji Zhang 2,170 56 3,138
Yu Hou 2,162 48 1,539
Qixin Zhuang 2,161 84 2,044
Jian Zhang 2,159 41 1,917
Yongshu Xie 2,154 83 4,245
Meidong Lang 2,115 127 3,516
Yanqin Wang 2,100 202 9,779
Qi Zhang 2,087 55 1,548
Jun Hu 2,081 96 2,695
Chongjun Zhao 2,067 62 2,283
Gengchao Wang 2,032 74 2,666
Chunhua Cai 1,984 64 1,746
Youfu Wang 1,980 25 2,144
Yuzheng Zhao 1,945 57 1,603
Bo-Zhong Mu 1,940 193 3,841
Zhong Xin 1,929 164 3,272
Chenxu Yan 1,925 42 1,380