19.3K
Articles
397K
Citations
3.4
avg. Impact Factor
188
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Chun-Zhong Li 431 590 30,689
Honglai Liu 431 377 6,060
He Tian 415 673 46,385
Dong-Zhi Wei 341 228 2,709
Hua-Gui Yang 294 249 22,670
Xuhong Guo 287 293 6,071
Yi-Tao Long 281 378 14,460
Yulin Li 258 334 10,667
Bang-Ce Ye 238 262 8,717
Jiaping Lin 235 212 4,427
Yongsheng Li 221 165 6,107
Xuezhi Duan 210 149 4,328
Dechao Niu 201 85 3,646
Xing-Gui Zhou 201 338 8,340
Wei-Hong Zhu 188 318 20,539
Jian-He Xu 187 153 2,916
Ju Chu 171 131 1,710
Hao Jiang 169 149 9,183
Xiao-Peng He 165 172 5,949
Min Shi 161 479 15,994
Yong-Jian Tang 150 128 3,330
Yihua Zhu 146 194 11,695
Xu Wang 142 277 2,181
Zhong Xin 142 164 3,272
Shanoliang Lin 142 128 2,950
Jie Bao 141 140 4,064
Bo-Zhong Mu 140 193 3,841
Zuoxiang Zeng 140 70 503
Wen-Song Tan 140 88 878
Ling Zhao 138 221 4,060
Zhe Deng 138 92 860
Qiyao Wang 135 119 2,401
Aiguo Hu 129 126 6,977
Jin-Long Zhang 129 270 21,214
Jinlou Gu 127 97 3,211
Shuangliang Zhao 123 149 2,286
Xiang 120 131 6,771
Ping Shi 114 78 2,736
Meidong Lang 114 127 3,516
Zhen-Liang Xu 113 157 4,003
Xue-Qing Gong 112 215 9,688
Qin Liu 112 126 2,932
Yi Yang 111 233 10,432
Yi-Lun Ying 110 139 3,597
Yuan Yuan 110 106 2,921
Donghui Long 108 144 7,787
Da-Hui Qu 107 126 5,600
Liquan Wang 106 71 1,311
Shuang Yang 104 110 5,752
Runhui Liu 103 66 1,930
Ji Yang 101 100 1,672
Yu Jin 100 57 831
Sheng Dai 98 657 25,909
Xuhong Qian 98 366 17,498
Yao-Yu Feng 97 192 8,592
Zhi-Qian Guo 97 108 9,415
Qixin Zhuang 96 84 2,044
Yanjie Hu 96 103 3,785
Kuangfei Lin 95 157 3,626
Huai-Cheng Yan 94 196 5,231
Peijun Hu 94 218 13,210
Weihong Guo 93 87 1,235
Peng Fei Liu 92 54 4,026
Boyu Qin 92 85 1,270
Hai-Feng Wang 90 128 5,625
Jianwen Liu 90 70 1,469
Zhen Liu 89 121 1,701
Bin-Cheng Yin 89 64 3,284
Weibing Zhang 89 90 1,855
Yufang Xu 86 118 3,448
Chifei 86 81 1,025
Honglin Li 85 102 2,083
Yan Zhou 85 57 801
Licheng Ling 85 72 2,682
Huiqun Yu 85 78 428
Chunhua Cai 84 64 1,746
Menghao Cai 84 64 924
Li-Mei Cao 82 82 1,295
Hui-Lei Yu 82 60 889
Shi-Ai Xu 81 136 2,317
Ming-Yang Xing 81 144 9,603
Yu Hou 81 48 1,539
Jiajian Wang 80 95 1,529
Qiang Hua 79 61 1,105
Cheng Lian 79 88 2,131
Qi Zhang 79 55 1,548
Ling Zhang 79 60 1,948
Yongshu Xie 79 83 4,245
Yisheng Xu 79 66 2,050
Farong Huang 79 129 1,412
Yuhang Li 78 64 3,543
Jinxing Ye 78 80 3,471