Citation of paper, Large reversible capacity of high quality graphene sheets as an anode material for lithium-ion batteries

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Suqing Wang2534022,91612.1
120
Weishen Yang736518,3645.3
Xuefeng Zhu71305,5556
Dandan Cai7259757
Hong-Fa Xiang61064,6577.8
Yong Wang516513,80413.7
Tapas Kuila516711,4679.2
Amartya Mukhopadhyay5752,2324.6
Reza Ansari565415,1414.4
Hua Kun Liu599757,3097.6
Nam Hoon Kim530121,39713.1
Shi Xue Dou4108054,56110.1
40
Nicola Pinna425114,9467.1
Jusef Hassoun418616,0829.7
Hui-Ming Cheng4775106,13818.4
Dale A C Brownson4614,79910.9
Xi-Fei Li430815,58010.6
Linfei Lai4626,92815.6
Hui Xia418412,57011.7
Craig Banks454328,0106.5
Fang Liu4587873.1
Yun Chan Kang463219,8465
Shu-Ping Huang31146,4078.1
Yu Xin Zhang335717,37810.7
Yong-Fan Zhang31424,2927.1
Zai-Ping Guo352533,86713.2
Zhong-Shuai Wu321430,31723.7
Jim Yang Lee334732,6378.6
Jin-hoi Kim32658,8985.4
Neeraj Sharma31595,2525.2
Sanja Erakovic Pantovic3226254
Gang Wu333332,92921
Xing-Bin Yan325014,33210.3
Farjana J Sonia3173114.3
Shuangqiang Chen3755,69013.5
Xuefeng Qian322610,0875
M Venkatashamy Reddy327016,6317.4
Elaheh Goharshadi31474,1424.9
Soo-Jin Park3102333,0654.6
Meilin Liu366450,64511.4
Veronica Barone3635,8928.1
Jinkui Feng324512,20614.1
Hai Duong3953,3196
Ana Jankovic3197367.6
Wei Lin3711,6857
Hyun-Chan Kim33588,3992.4
Xin Zhou3301,2687.6
Marco Agostini3993,2305.2

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Electrochimica Acta656.7★★
Journal of Materials Chemistry A3813★★
Journal of Power Sources328.9★★
Journal of Alloys and Compounds275.7★★
RSC Advances273.7★★
ACS Applied Materials & Interfaces239.5★★
Carbon2010.4★★
Nanoscale177.7★★
Chemical Engineering Journal1514.7★★
Ceramics International145.1★★
Applied Surface Science146.7★★
Physical Chemistry Chemical Physics133.6★★
Journal of Physical Chemistry C113.8★★
ChemElectroChem94.3★★
Scientific Reports94.9★★
Journal of Materials Science84.3★★
Nano Energy817.1★★
Journal of Solid State Electrochemistry82.6★★
ACS Nano816.7★★
Journal of the Electrochemical Society83.9★★
Nanotechnology73.4★★
Advanced Materials Research60.5
Materials Letters63.3★★
Energy Storage Materials619.4
Advanced Energy Materials621.8★★
Materials Chemistry and Physics64.4★★
Ionics52.7★★
New Journal of Chemistry53.6★★
Materials Research Bulletin55.1★★
Industrial & Engineering Chemistry Research53.9★★
Chemistry - A European Journal54.8★★
Carbon Nanostructures40.6
International Journal of Energy Research44.5★★
ChemSusChem48.3★★
Nanoscale Research Letters45★★
Journal of Nanoparticle Research42.3★★
ChemistrySelect41.8
Journal of Physical Chemistry Letters46.4
Journal of Materials Science: Materials in Electronics42.1★★
Journal of Materials Chemistry4
Nano Letters411.5★★
Advanced Materials424★★★
Progress in Natural Science: Materials International33.6★★
Advanced Materials Interfaces34.6★★
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers35.3★★
Energy and Environmental Science335.4★★
Chemical Society Reviews358.5★★
International Journal of Nanomedicine37.3★★
Electrochemistry Communications35.1★★
Chemical Reviews368.1★★