3.1(top 5%)
Impact Factor
3.4(top 5%)
extended IF
62(top 6%)
H-Index
1.8K
authors
2.3K
papers
13.7K
citations
1.8K
citing journals
10.1K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Siwei Zhang 520 67 16,544
Mengzhao Wang 296 104 1,259
You-Lin Qiao 295 477 18,470
Wan-Qing Chen 264 99 16,963
Xiaoyan Si 243 43 326
Qinghua Zhou 239 126 1,127
Hanping Wang 234 51 677
Kyoichi Kaira 170 246 4,274
Maomao Cao 163 19 326
Yue Li 151 57 620
Lian Duan 148 41 314
Xiaoxiao Guo 148 36 312
Wenjie Jiao 142 22 411
Peng Song 140 17 196
Minglei Zhuo 125 54 1,396
Min Liu 124 144 3,584
Jian Fang 121 42 504
Yi-Long Wu 115 475 45,860
Ou Yamaguchi 113 31 541
Jia Liu 112 61 981
Di Wu 111 23 245
Xiaotong Zhang 110 48 259
Ning Wu 107 58 885
Yong Song 102 206 4,499