4.8(top 3%)
Impact Factor
5.1(top 3%)
extended IF
121(top 3%)
H-Index
4.7K
authors
9.2K
papers
185.1K
citations
3.5K
citing journals
32.5K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Jose Tenreiro Machado 65 779 14,904
Ju H. Park 60 812 26,695
Pengjian Shang 50 199 2,799
Wenjun Liu 44 401 10,413
Jinde Cao 43 1,823 63,663
Li-Qun Chen 41 369 7,290
Qin Zhou 40 328 9,793
Wei Zhang 40 343 6,639
Anjan Biswas 39 578 15,223
Alexander F Vakakis 38 397 11,952
Jan Awrejcewicz 38 664 4,703
Ahmed A Shabana 36 126 3,770
Chao-Qing Dai 34 204 5,454
Hiroshi Yabuno 31 101 949
Cong-Cong Hu 31 215 3,041
Xingyuan Wang 31 152 3,796
Dumitru Baleanu 30 1,292 32,851
YangQuan Chen 27 880 22,331
Oleg Gendelman 27 184 4,749
Abdessattar Abdelkefi 27 260 6,054
Richard H Rand 26 195 4,361
Abdul Majid Wazwaz 26 528 17,645
Hu Ding 25 184 3,163
Wei Xu 25 243 2,870
Milivoj R Belic 25 513 10,932
Jin Wei Yang 25 122 3,411
Ruifeng Ding 24 424 18,123
Muhammad Hajj 24 149 2,879
Haiyan Hu 24 168 3,679
Giuseppe Rega 24 172 3,900
Qin-Sheng Bi 23 121 1,262
Chen Guanrong 23 1,385 65,632
Given Names Deactivated Family Name Deactivated 23 156 5,412
Angelo Luongo 23 153 3,706
Jun 22 255 7,184
Choon K Ahn 22 384 7,888
Gabor Stepan 22 273 6,965
Euaggelos E Zotos 22 125 1,050
Xiaofeng Liao 21 333 9,456
Jaume Llibre 21 985 9,539
Zengqiang Chen 21 256 3,308
Walter Lacarbonara 20 178 3,251
Wim T Van Horssen 20 71 871
Sajad Jafari 20 321 8,390
Bo-cheng Bao 20 183 5,409
Balakumar Balachandran 19 104 3,480
Stefano Lenci 19 264 3,942
Sm Lee 19 233 6,814
Lin Wang 19 155 5,181
Steven Shaw 18 159 6,136
Jian Xu 18 828 24,084
Fazal M Mahomed 18 215 3,506
Marius-F Danca 18 89 1,189
Miguel A F Sanjuán 17 284 4,617
Guoyuan Qi 16 93 1,826
Lansun Chen 16 85 1,195
Mohammad Mirzazadeh 16 112 4,557
Jian Xu 16 86 899
Dumitru Mihalache 16 309 8,514
Denggui Fan 16 78 1,106
Abdul Hamid Kara 16 197 2,987
Xingjian Jing 16 195 5,445
Saleh Mobayen 15 188 3,603
Mohammad Aghababa 15 68 1,975
Davood Younesian 15 125 1,669
Sotirios Natsiavas 15 78 1,691
Marian Wiercigroch 15 196 4,466
Qiang Tian 15 54 1,909
P Balasubramaniam 15 283 6,169
D Jürgen Kurths 15 965 52,286
Tariq Shah 15 90 1,965
Anil K Bajaj 15 69 1,234
Zhi Liu 15 140 4,275
Simon A Neild 15 221 3,885
Mo Chen 14 97 3,272
Huajiang Ouyang 14 260 4,853
Alejandro J Rodríguez-Luis 14 92 1,046
G Rezazadeh; Gh Rezazadeh 14 244 4,422
Zaihua Wang 14 85 1,443
Anindya Chatterjee 14 79 1,883
Sung-Jin Yoo 14 119 2,954
Viet-Thanh Pham 14 219 4,898
Jinchen Ji 14 143 2,196
sakthivel Rathinasamy 14 435 9,276
Di-Hua Sun 14 61 988
Yong Xu 14 177 2,822