5.1(top 2%)
Impact Factor
6.2(top 2%)
extended IF
316(top 1%)
H-Index
4.5K
authors
19.2K
papers
729K
citations
8.7K
citing journals
75.4K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Brian D O Anderson 97 694 17,089
Miroslav Krstic 96 766 20,387
Lihua Xie 70 683 21,933
Romeo Ortega 60 454 15,306
Karl Henrik Johansson 57 528 13,605
Zhong-Ping Jiang 52 407 16,059
Tryphon T Georgiou 52 199 3,646
Ian Petersen 50 484 10,146
Jie Huang 50 234 6,933
Michael Shi 49 778 42,698
Changyun Wen 48 452 13,638
Zongli Lin 48 389 12,231
Alessandro Astolfi 46 253 6,099
Tongwen Chen 45 380 16,864
Ling Shi 44 189 4,880
Dragan Nesic 43 168 7,198
Jie Chen 41 90 2,033
Zidong Wang 40 528 30,021
Emilia Fridman 40 335 12,227
Leonid Fridman 39 464 10,173
Andrew R Teel 39 141 4,862
Yeng Chai Soh 39 326 7,854
Wei Ren 39 275 25,851
Florian Brunner 38 227 2,638
Christos Cassandras 38 294 4,474
Richard H Middleton 38 226 5,308
Hong Yiguang 38 202 9,080
Francesco Bullo 38 243 13,265
Wei-Xing Zheng 37 453 14,443
Chen Guanrong 37 1,385 63,167
James Lam 35 498 24,402
W P M H Heemels 34 337 10,446
Frank Allgöwer 34 543 9,753
George J Pappas 34 405 13,289
Ming Cao 34 262 6,209
Daniel E Quevedo 33 238 5,720
Wei Lin 33 114 4,325
Gang Feng 33 443 17,064
Ratnesh 33 184 2,538
Vijay Gupta 32 171 2,786
Guang-Hong Yang 32 628 15,656
Vladimír Kučera 32 112 1,769
David Angeli 31 154 5,624
Graziano Chesi 31 140 2,835
Ge Song 30 360 13,230
Denis Efimov 29 351 4,552
Minyue Fu 29 266 6,387
Alessandro Giua 29 235 3,962
Xinghuo Yu 29 654 22,431
Ufuk Topcu 29 213 3,571
Jorge Cortes 28 248 8,646
Stéphane Lafortune 28 198 3,808
Christophe Prieur 28 138 1,765
Angelia Nedich 27 162 7,553
Daizhan Cheng 27 222 8,817
Tamer Basar 27 259 5,509
Huanshui Zhang 26 232 2,890
Lu Liu 26 169 4,335
Zhiyong Chen 26 153 2,817
Franco Blanchini 26 224 5,612
Mario Sznaier 26 119 1,285
Ali Jadbabaie 26 123 4,179
宝珠 郭 26 277 6,030
Christoforos N Hadjicostis 25 188 2,953
Daniel W C Ho 25 290 17,357
Qing-Long Han 25 482 24,793
Carlos de Souza 25 122 6,401
Lennart Ljung 25 252 13,402
Feng Lin 24 134 2,550
Warren E Dixon 24 243 5,669
Mohamed Darouach 23 118 3,631
Yilin Mo 23 83 3,295
Antonis Papachristodoulou 23 188 2,823
José C Geromel 23 151 6,410
George Yin Yin 23 431 6,895
Long Wang 22 548 19,099
Alberto Bemporad 22 143 8,372
Antonio Loría 22 141 3,217
Dimos V Dimarogonas 22 153 4,536
Shinji Hara 22 203 3,795
Guoqiang Hu 22 186 4,824
Thomas Parisini 22 145 1,823
Pramod P Khargonekar 22 187 9,139
Jacquelien M A Scherpen 21 139 1,844
Iven M Y Mareels 21 293 5,930
Zheng-tao Ding 21 212 3,635
Riccardo Marino 21 89 3,138
Paulo Tabuada 21 158 8,487
Kexin Guo 21 327 8,788