5.2(top 2%)
Impact Factor
5.4(top 2%)
extended IF
241(top 1%)
H-Index
9K
authors
36.2K
papers
1M
citations
4.9K
citing journals
98K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Terence G Langdon 13,750 1,024 58,507
Ruslan Z Valiev 7,167 857 44,210
Zenji Horita 6,698 336 21,741
Dierk Raabe 4,870 1,048 55,686
Yuntian T Zhu 4,400 400 32,708
Rajiv S. Mishra 4,058 581 22,334
Hyoung Seop Kim 3,848 745 15,825
Daolun Chen 3,793 354 11,336
Mingyi Zheng 3,400 181 6,800
K Hono 3,398 936 37,531
Mitsuo Niinomi 3,367 365 12,974
Matthew Barnett 3,341 119 9,025
Juergen H Eckert 3,296 1,250 42,500
Hidetoshi Fujii 3,195 430 10,089
Mr Barnett 3,187 71 8,318
Shigeharu Kamado 2,946 216 9,756
Akihisa Inoue 2,888 920 48,104
Enrique J Lavernia 2,863 591 25,019
Chong Soo Lee 2,666 290 8,066
Rustam Kaibyshev 2,592 186 8,077
Robert O. Ritchie 2,451 748 53,861
Gunther Eggeler 2,403 443 18,029
John Jonas 2,360 341 17,678
Shuichi Miyazaki 2,294 313 14,653
Jian Lu 2,227 562 23,314
Anthony D Rollett 2,224 377 12,803
Abdolreza Simchi 2,203 267 10,448
Marc A Meyers 2,198 417 28,538
Vladimir Stolyarov 2,158 116 4,397
Bs S Murty 2,136 397 12,894
Xiaoqin Zeng 2,068 280 7,715
Wenjiang Ding 2,019 282 9,111
Nicole Ellen Stanford 2,011 122 6,077
Rdk Misra 1,971 124 8,919
Yong-Cheng Lin 1,963 200 10,786
Mohammad Reza Toroghinejad 1,957 136 3,710
Kyung-Tae Park 1,892 76 3,874
Soon H Hong 1,889 201 9,424
Jose Maria Cabrera Marrero 1,884 218 4,128
Manoj Gupta 1,850 809 17,375
Dirk Ponge 1,814 133 9,368
Kaliat Ramesh 1,755 284 12,078
Irene Beyerlein 1,725 314 15,068
Phil Withers 1,720 703 24,411
Nobuhiro Tsuji 1,713 459 18,756
Megumi Kawasaki 1,710 211 5,718
Lai Chang Zhang 1,693 320 13,337
Nack J Kim 1,596 236 7,626
Oleg N Senkov 1,545 209 18,274
Xin Lin 1,540 539 11,262
Qing Liu 1,517 166 4,801
Soo-Jin Park 1,511 1,029 32,288
W J Kim 1,482 212 7,103
Yasumasa Chino 1,464 185 5,975
Philip B Prangnell 1,449 148 9,299
Karl Kainer 1,440 374 12,248
Qiuming Wei 1,429 118 5,525
Koichi Tsuchiya 1,427 238 5,244
Xiao-Zhou Liao 1,424 291 16,637
Jer-Ren Yang 1,424 220 5,514
Talal Al-Samman 1,423 67 4,202
Hj Maier 1,420 152 7,449
Oscar A Ruano 1,416 193 5,904
Yong Zhang 1,408 349 20,410
Hamed Mirzadeh 1,407 194 5,140
Xiao-Jun Wang 1,396 111 3,810
Kaveh Edalati 1,394 177 5,879
Andrey Belyakov 1,382 223 5,924
Roohollah Jamaati 1,378 140 2,807
İbrahİm Karaman 1,370 377 12,482
Mathias Göken 1,349 290 9,288
David C Dunand 1,334 359 15,131
Yonghao Zhao 1,312 184 11,869
Qudong Wang 1,309 133 3,283
Mohammad Jahazi 1,306 189 5,352
Khiam Aik Khor 1,301 205 11,644
Guohua Wu 1,286 181 3,807
Konda Gokuldoss Prashanth 1,285 177 6,445
Chain T Liu 1,284 499 29,841
Patrice Peyre 1,238 105 5,396
Sumantra Mandal 1,238 98 3,378
Xiaoxu Huang 1,234 202 10,164
Marion Bechtold 1,225 10 2,139
Hiroyuki Kokawa 1,218 275 9,756
Hee Young Kim 1,209 141 5,944
C Suryanarayana 1,205 116 12,689
Nikhilesh Chawla 1,186 305 9,608
Gennady A Salishchev 1,178 137 5,199