10.1(top 1%)
Impact Factor
10.4(top 1%)
extended IF
289(top 1%)
H-Index
36.2K
authors
54K
papers
1.4M
citations
14.4K
citing journals
294.2K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Damiá Barceló 7,102 623 40,590
Derek C G Muir 5,627 599 37,382
Daniel C.W. Tsang 5,466 787 37,681
Wenshan Guo 5,025 448 20,802
Roy Harrison 4,729 693 36,990
Huu Hao Ngo 4,592 400 15,770
Xavier Querol 4,437 742 41,215
Michael T Meyer 4,436 112 19,803
Edward T Furlong 4,216 140 17,074
Kevin V Thomas 3,886 271 15,026
Guangming Zeng 3,870 1,191 89,584
Thomas A Ternes 3,772 168 26,297
Long D. Nghiem 3,732 492 25,264
Helen P Jarvie 3,542 140 8,138
Clemens Reimann 3,433 135 8,524
Junji Cao 3,349 711 34,062
Yong Sik Ok 3,238 714 44,478
Mohammad Boshir Ahmed 3,210 65 6,338
Paola Verlicchi 3,200 48 4,051
Mira Petrovic 3,200 256 19,790
Daniel Cw Tsang 3,132 295 17,435
Samuel Asumadu-Sarkodie 3,113 124 6,656
Rune Dietz 3,099 345 11,965
Adrian Covaci 3,013 695 34,691
Guang-Guo Ying 2,932 353 20,728
Andres Alastuey 2,910 441 26,493
Dana W Kolpin 2,892 127 16,388
Kevin C Jones 2,875 194 17,235
Xiangdong Li 2,870 244 21,731
Artemi Cerdà 2,861 351 17,169
John G. Watson 2,816 801 39,543
Armando C. Duarte 2,793 561 19,205
Amadeu Soares 2,781 752 20,039
Violette Geissen 2,729 98 6,932
Miren López de Alda 2,717 216 14,442
Despo Fatta-Kassinos 2,679 165 16,651
Kurunthachalam Kannan 2,646 858 53,524
Xiaochang C Wang 2,638 243 7,794
Robie W Macdonald 2,612 250 17,640
Nanthi Bolan 2,601 487 28,498
Lena Q 2,587 325 21,315
Sixto Malato 2,559 318 23,577
Henner Hollert 2,486 399 12,027
Gan Zhang 2,433 349 11,069
Lidia Morawska 2,429 509 79,323
Jan Vymazal 2,420 160 10,509
Faisal I Hai 2,405 192 10,135
Jian Zhang 2,396 211 10,026
Shuxiao Wang 2,331 372 18,495
Terry F Bidleman 2,321 218 14,576
Jun Li 2,311 358 12,762
Shuang Liang 2,285 66 5,039
Ki-Hyun Kim 2,266 913 35,505
Luigi Rizzo 2,260 106 7,672
Jochen F Mueller 2,253 299 10,652
Hafiz M N Iqbal 2,244 514 12,624
Lei Huang 2,232 60 4,704
Claus Svendsen 2,213 150 8,592
Yunlong Luo 2,176 30 2,579
Sergi Sabater 2,168 314 12,192
Yolanda Pico 2,164 338 15,919
Jian Zhang 2,156 5 2,271
David J Spurgeon 2,149 123 7,312
Sara Rodriguez-Mozaz 2,142 155 10,243
Khabat Khosravi 2,104 193 12,304
Teresa A P Rocha-Santos 2,094 202 9,316
Angel Borja 2,090 273 16,634
Jochen Bundschuh 2,090 131 6,454
Elena Zambello 2,089 12 2,156
Christian Sonne 2,064 388 10,649
Gary Stern 2,055 124 7,987
Wei Chen 2,035 196 16,854
Mark R Servos 2,015 174 9,519
Warish Ahmed 2,008 157 6,175
Saskia Keesstra 1,998 153 8,447
Armando C Duarte 1,992 166 9,438
Filip M G Tack 1,965 194 9,759
Jianmin Chen 1,956 514 18,403
Jun Wang 1,937 196 7,235
Knut Breivik 1,911 82 6,654
Muhammad Bilal 1,876 721 13,138
José Antonio Sánchez Pérez 1,873 177 8,965
Kevin C Jones 1,873 109 9,149
Luis F O Silva 1,865 200 6,529
Marta Schuhmacher 1,862 256 9,482
Ravi Naidu 1,857 468 21,152
Chen-Wuing Liu 1,834 146 5,177
Zengwei Yuan 1,822 82 4,594