10.1(top 1%)
Impact Factor
10.4(top 1%)
extended IF
289(top 1%)
H-Index
36.2K
authors
54K
papers
1.4M
citations
14.4K
citing journals
294.2K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Damiá Barceló 116 623 40,662
Daniel C.W. Tsang 106 787 37,834
Amadeu Soares 86 752 20,048
Xavier Querol 84 742 41,249
Derek C G Muir 79 599 37,411
John G. Watson 76 801 39,570
Junji Cao 72 711 34,079
Baoshan Xing 71 541 29,179
Adrian Covaci 67 695 34,728
Huu Hao Ngo 66 400 15,833
Kurunthachalam Kannan 66 858 53,559
Guang-Guo Ying 65 353 20,761
Henner Hollert 65 399 12,039
Wenshan Guo 63 448 20,876
Yong Sik Ok 62 714 44,658
Gan Zhang 60 349 11,075
Jun Li 60 358 12,769
Rune Dietz 58 345 11,975
Roy Harrison 58 693 37,030
Helen P Jarvie 55 140 8,140
Guangming Zeng 55 1,191 89,746
Christian Sonne 52 388 10,662
Jianmin Chen 52 514 18,425
Philip K. Hopke 50 868 33,594
Erik Jeppesen 50 569 30,840
Daniel Cw Tsang 49 295 17,528
Andres Alastuey 48 441 26,512
Sergi Sabater 48 314 12,204
Demetrio Raldua 46 312 7,724
Shi-chang Kang 45 574 18,712
Lekhendra Tripathee 45 386 11,224
Marta Schuhmacher 45 256 9,495
Shuxiao Wang 45 372 18,511
Yuming Guo 44 458 40,197
Kevin V Thomas 44 271 15,045
Armando C. Duarte 44 561 19,266
Maria T Moreira 44 299 10,717
Hai-dong Kan 44 358 29,317
Zhi Dang 43 280 5,434
Guibin Jiang 43 578 18,707
Nanthi Bolan 43 487 28,586
Guohe Huang 43 1,041 24,687
Irma Chacón 43 1,040 24,634
Lidia Morawska 43 509 79,412
Mohamed Gamal El-Din 42 205 6,198
Hafiz M N Iqbal 42 515 12,756
Paulo Pereira 42 152 3,955
Mika Sillanpää 41 972 39,876
Paco Bustamante 41 280 7,806
Kin Fai Ho 41 317 17,002
Miren López de Alda 41 216 14,461
Mira Petrovic 41 256 19,827
Yolanda Pico 40 338 15,935
Kyungho Choi 40 215 8,809
Hailong Wang 40 335 13,367
Xiangliang Pan 40 140 3,595
Artemi Cerdà 39 351 17,188
Evgenios Agathokleous 39 159 2,710
Sara González-García 39 140 4,007
Jochen F Mueller 39 299 10,660
Gumersindo Feijoo 39 309 10,374
José L. Domingo 38 626 23,512
Zongwei Cai 38 617 14,775
Bi-Xian Mai 38 221 6,975
Yuesi Wang 38 324 12,659
Ouyang Wei 37 172 3,731
Jörg Rinklebe 37 369 15,022
Clemens Reimann 37 135 8,529
Xinbin Feng 37 413 15,811
Yakov Kuzyakov 37 633 33,021
Octavio P Luzardo 36 137 3,017
Carlos Barata 36 209 6,920
John Giesy 36 820 39,465
Pingqing Fu 36 340 10,084
Yong-Guan Zhu 35 632 44,302
Fal Pacheco 35 117 3,063
Guilherme Malafaia 35 143 1,348
Martyn N. Futter 35 249 10,560
Ralf B Schäfer 35 136 5,845
Hongwen Sun 35 256 6,412
Godwin A Ayoko 35 357 11,468
Ming-Hung Wong 35 213 7,862
Ru-Jin Huang 35 212 9,426
Wei Ouyang 35 160 3,205
Jianming Xu 34 296 10,324
Xin-Ming Wang 34 438 16,320
Wenxiong Wang 34 459 14,991
Xiaohu Dai 34 250 6,612
Muhammad Bilal 33 721 13,296
Ravi Naidu 33 468 21,202
Tong Zhu 33 403 17,225