24.3K(top 2%)
articles
353.3K(top 3%)
citations
4,569(top 2%)
★★ articles
33(top 5%)
★★★ articles
2.7(top 17%)
Avg IF
154(top 4%)
H-Index
233(top 5%)
G-Index
2,095
journals

Most published authors in 2019

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Quan Shi 55 250 5,707
Daofeng Sun 42 293 15,229
Xiang Feng 33 128 2,088
Jixing Liu 33 82 2,188
Quan Xu 32 125 4,844
Fangna Dai 25 66 2,366
Xin Zhang 25 86 3,289
Bohong Wang 24 108 1,424
Tongtao Yue 22 73 1,211
Weidong Fan 22 56 1,454
Mingbo Wu 21 155 5,025
Yutong Wang 20 37 892
Chao-he Yang 19 110 1,374
Xiaoping Dai 19 73 2,368
Chaocheng Zhao 19 44 466
Jiqian Wang 19 91 2,000
Honglei Zhan 18 70 607
Weidong Fan 18 40 2,077
Zhen Zhao 18 210 6,624
Wendong Wang 17 154 2,862
Baojiang Sun 17 151 1,907
Ben Xu 17 33 1,295
Wenzheng Yue 17 54 234
Jing Gong 17 63 1,010
Yongfeng Li 16 94 2,864
Hui Sun 16 25 851
Shang-Xu Wang 16 80 1,202
Hai Xu 15 95 3,199
Wang Yang 15 22 618
Meiwen Cao 15 90 1,989
Dong-Zhi Zhang 15 140 6,919
Xiaokang Wang 15 27 534
Zi-Feng Yan 15 405 14,042
Lizhi Xiao 13 66 529
Xin Jin 13 67 1,066
Chen Yanli 13 93 2,181
Yanli Chen 13 101 2,482
Xi-You Li 13 113 2,710
Bin Dong 13 223 7,930
Xun Wang 13 34 349
Zhen-Xing Li 12 45 1,094
Yawei Sun 12 32 483
Sanyi Yuan 12 58 1,206
Yang Liu 12 127 1,875
Songyan Li 12 61 1,398
Wenpei Kang 12 48 2,406
Jing-Bin Zeng 12 79 2,671
Youguo Yan 12 49 707
Xiao-Fei Xing 12 19 364
Jun Zhang 12 68 1,223
Given Names Deactivated Family Name Deactivated 12 40 622
Pengzhao Wang 12 39 700
Shanchen Pang 12 45 331
Xiaobo Chen 11 54 715
Xiaogang Deng 11 53 817
Yongqiang Wang 11 43 587
Songqing Hu 11 59 884
Aijun Duan 11 113 2,511
Yao Wang 11 56 1,348
Yuechang Wei 11 69 3,414
Kaiqiang Zhang 11 67 1,637
Rongming Wang 11 81 3,136
Kun Zhao 11 148 1,795
Yanjiang Wang 10 47 403
Zhaomin Li 10 105 2,017
Liqiang Zhang 10 149 6,585
Yuanyuan Pan 10 40 1,719
Shuangfang Lu 10 170 3,112
Xiaoqiang Wang 10 41 373
Honghong Dong 10 20 277
Zhe Li 9 61 1,106
Xiaoqing Lu 9 184 3,093
Yang-Yang Wen 9 34 1,522
Li Sheng 9 53 696
Jun Yao 9 42 743
Rongrong Li 9 96 2,307
Zhenjie Wang 9 25 155
Hai-Mu Ye 9 68 1,201
Keliu Wu 9 143 3,893
Han Jia 9 62 852
Fang Huang 9 92 2,007
Shaoran Ren 9 72 1,553
Yurong Zhao 9 41 854
Yuchuan Chen 9 69 1,044
Fang Liu 9 58 787
Limin Yang 9 28 923
Jun Zhang 9 70 1,085
Weijun Li 9 9 428
Yibin Liu 9 60 706
Guancheng Jiang 9 60 1,027
Keyu Liu 8 118 2,540
Zhen Yang 8 13 85
Xiao-Ming Tang 8 63 762