24.3K(top 2%)
articles
353.3K(top 3%)
citations
4,569(top 2%)
★★ articles
33(top 5%)
★★★ articles
2.7(top 17%)
Avg IF
154(top 4%)
H-Index
233(top 5%)
G-Index
2,095
journals

Most published authors in 2015

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Shuangfang Lu 44 170 3,112
Zi-Feng Yan 20 405 14,042
Quan Xu 19 125 4,844
Cai li Dai 17 210 3,299
Weishan Zhang 16 83 868
Mingbo Wu 15 155 5,025
Qingzhong Xue 15 236 8,681
Xiaoqing Lu 15 184 3,093
Hai Xu 14 95 3,199
Mingwei Zhao 14 113 2,076
Liang-Liang Zhang 13 111 5,596
Daofeng Sun 13 293 15,229
Zhen Zhao 10 210 6,624
Wendong Wang 10 154 2,862
Mingyong Du 10 26 365
Liqiang Zhang 9 149 6,585
wenyue Guo 9 61 1,745
Fang Huang 8 92 2,007
Rongming Wang 8 81 3,136
Qinghua Lu 8 64 1,171
Jiqian Wang 8 91 2,000
Dong Liu 8 71 1,078
Limin Yang 8 28 923
Yuan Pan 8 96 6,995
Wenting Wu 8 95 4,740
Aijun Duan 8 113 2,511
Yan-Jun Zheng 7 30 379
Zijun Xiao 7 28 1,090
Guang-Jin Chen 7 181 5,432
Quan Shi 7 250 5,707
Lianming Zhao 7 55 698
Fangwen Chen 7 16 384
Zhaomin Li 7 105 2,017
Yakang Jin 7 26 655
Bao-ping Cai 6 112 2,919
Guangxu Yan 6 37 1,021
Kun Zhao 6 148 1,795
Songyan Li 6 61 1,398
Yuliang Su 6 49 837
Yuyang Li 6 28 650
Kaiyuan Yu 6 52 1,723
Cunhui Lin 6 36 375
Nan Gui 6 137 1,385
Honglei Zhan 6 70 607
Wenjuan Gong 6 27 243
Yifei Liu 6 24 507
Dong-Zhi Zhang 6 140 6,919
Zhongtao Li 6 46 1,730
Zengkai Liu 6 56 1,167