45.5K(top 1%)
articles
668.9K(top 2%)
citations
9,734(top 1%)
★★ articles
297(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
227(top 2%)
H-Index
341(top 3%)
G-Index
3,424
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Lei Jiang 883 1,262 93,463
Xiaoyu Liu 675 388 6,787
Xiaotian Wang 469 304 13,844
Yubo Fan 443 335 7,637
Wei-Sheng Zhao 323 299 6,799
Yubo Fan 287 269 9,715
Lijun Xu 251 229 2,319
Weisheng Zhao 250 281 7,257
Kexin Guo 232 328 9,702
Lin Guo 231 157 7,734
Deyuan Zhang 222 190 3,958
Weihai Chen 221 161 2,142
Li-Dong Zhao 218 267 24,463
Deming Zhang 218 139 2,355
Yanming Sun 210 130 14,719
Chenyang Yang 195 156 3,548
Tian-Miao Wang 190 144 1,791
Wang Kang 190 140 4,313
Zhang Ren 189 102 1,875
Shaoping Wang 187 106 628
Jin-Bin Cao 176 162 4,029
H S Fu 173 154 4,319
Zongxia Jiao 171 104 2,479
Yingmin Jia 168 204 6,241
Xi-Wang Dong 167 139 3,647
Qingdong Li 166 86 1,111
Shu-Bin Yang 162 142 19,947
Jin Zhai 157 111 4,124
Weichang Hao 155 149 5,081
Jianwei Niu 150 154 3,191
Yunhong Wang 148 137 3,130
Jie Tian 148 982 28,005
Qianfan Zhang 144 120 9,476
Qunfeng Cheng 143 105 6,624
Zhi-Mei Sun 141 257 10,570
Cunjun Ruan 139 79 585
Hua Wang 138 133 6,416
Su Donglin 137 60 376
Peng-Gang Yin 136 133 3,568
Jun-Ying Zhang 134 187 7,573
Wenhong Fan 133 111 2,930
Mingjie Liu 131 102 9,012
Songmei Li 131 77 2,422
Haibin Duan 130 200 4,067
Yongmei Zheng 129 96 7,989
Shanfu Lu 126 140 4,247
Yongji Gong 124 150 17,469
Jinping Sun 124 84 791
Rui Kang 123 76 652
Fei Tao 121 234 13,195
Jinkun Liu 121 107 1,682
Yuan Zhang 121 97 4,388
Jiancheng Fang 120 106 2,275
Yi Ren 120 73 757
Yu Zhang 119 95 14,529
Shichao Zhang 119 97 2,951
Guang-Sheng Wang 117 98 5,114
Huan Liu 117 98 4,538
Jungang Miao 116 70 398
Lijun Huo 115 119 14,380
Zhenwei Shi 114 122 2,992
Yan Zhao 113 87 1,868
Lin Bai 113 98 889
Yong Zhao 113 170 12,031
Zhang 112 110 1,351
Liu Jianhua 111 107 3,155
H-N Wu 111 175 6,071
Rongke Liu 111 95 633
Jian Zhou 110 162 7,481
Qinglei Hu 110 139 3,946
Jin Wei Yang 109 122 3,425
Yuan Deng 109 203 5,209
Yan Xiang 109 85 1,893
Mai Xu 108 111 2,144
Xiaoming Li 107 97 3,316
Xiaopeng Li 106 108 727
Jin-Jun Wang 106 129 2,134
Zhang Xiong 104 84 1,483
Bo Sun 104 67 953
Dongkai Yang 103 64 366
Huawei Chen 102 52 1,740
Denggui Fan 101 78 1,125
Yan Shi 99 101 925
Xilun Ding 99 85 818
Xiao-Wei Li 98 174 869
Masao Doi 97 101 3,354
Ronghai Yu 96 62 3,189
Jianhua Wang 95 50 303
Wei Xia 95 64 2,057