93.6K(top 1%)
articles
1.8M(top 1%)
citations
15,189(top 1%)
★★ articles
416(top 1%)
★★★ articles
2(top 32%)
Avg IF
314(top 1%)
H-Index
478(top 2%)
G-Index
7,227
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Jian Ping Gong 18,331 423 24,762
Jinhua Ye 12,739 653 52,198
Hajime Ito 12,071 229 10,061
Takayuki Kurokawa 11,591 194 13,649
Akio Kihara 10,321 151 15,421
Kimitaka Kawamura 9,735 457 22,413
Tasuku Nakajima 8,393 83 6,465
Satoshi Okabe 7,736 181 10,377
Masaya Sawamura 7,194 194 11,399
Bunsho Ohtani 6,851 262 14,224
Atsushi Fukuoka 6,704 249 10,371
Kazunori Yoshizawa 6,182 124 4,186
Ryu Abe 5,587 175 14,397
Ken-ichi Shimizu 5,421 326 12,907
Toshifumi Satoh 5,371 326 6,990
Tetsuya Taketsugu 5,348 268 6,713
Kei Murakoshi 5,326 245 8,411
Kazuo K Miyashita 5,321 237 8,420
Hideaki Oikawa 5,253 208 6,655
Satoshi Maeda 5,250 208 6,105
Andrei R Akhmetzhanov 4,978 48 3,642
Tetsuro Hirose 4,902 104 6,961
Natalie M Linton 4,781 26 3,464
Tomohiro Seki 4,651 93 4,038
Shigeki Matsunaga 4,651 196 14,457
Masatoshi Maeki 4,429 128 3,710
Tatsuhiko Yoshino 4,421 75 5,022
Makoto Ubukata 4,367 138 6,725
Mayumi Ishizuka 4,367 236 4,107
Kosei Ueno 4,346 163 5,483
Yoshihiro Sato 4,300 179 6,187
Ryo Kinoshita 4,285 29 2,922
Hirohisa Ohmiya 4,276 135 5,936
Carlito Baltazar Tabelin 4,191 150 4,019
Sung-mok Jung 4,186 30 2,738
Kiyotaka Asakura 4,106 400 11,617
Hiroaki Misawa 4,101 403 14,480
Tetsuro Kobayashi 4,097 11 2,638
Yichi Yang 4,085 14 2,634
Gaku Kudo 4,065 120 4,354
Baoyin Yuan 3,891 14 2,543
Toyoji Kakuchi 3,838 178 4,218
Hironori Tsunoyama 3,779 82 6,870
Honglei Guo 3,769 30 3,633
Shoshiro Minobe 3,745 85 5,114
Masako Kato 3,711 230 5,948
Masatoshi Osawa 3,684 79 7,773
Hirokazu Kobayashi 3,621 80 3,738
Jun-ya Hasegawa 3,617 125 3,378
Ryouichi Tanaka 3,616 72 5,291
Kohei Uosaki 3,590 526 14,596
Tatsuya Tsukuda 3,555 238 15,836
Shin-ichiro Noro 3,512 166 18,423
Masashi Hosokawa 3,495 97 4,588
Yasuchika Hasegawa 3,254 172 5,031
Yoshinori Ikenaka 3,231 202 3,014
Hiroto Hatakeyama 3,064 53 3,354
Satoshi Shuto 3,054 299 5,998
Ewa Kowalska 3,035 102 3,650
Toshihiro Watanabe 3,015 96 2,176
Li Shi 3,004 48 5,701
Atsushi Kobayashi 2,986 127 3,689
Toshio Yamagishi 2,941 110 9,182
Hisashi Satoh 2,936 85 4,472
Jun Minagawa 2,838 99 5,229
Abu Bin Ihsan 2,836 24 2,346
Tomoyuki Akutagawa 2,828 202 4,590
Gui-Gao Liu 2,806 66 6,188
Liang Chen 2,797 37 1,992
Chikashi Obuse 2,796 73 4,876
Hiroshi Hara 2,793 224 5,612
Hidemichi Watari 2,772 99 4,813
Satoru Konnai 2,761 188 2,807
Katsuhiro Tomioka 2,757 74 3,075
Hiroyoshi Ariga 2,693 197 9,012
Yuichi Yamaura 2,689 202 3,769
Masataka Kinjo 2,689 197 5,942
Takashi Toyao 2,676 126 3,411
Takeharu Nagai 2,673 210 14,701
Toru Miura 2,669 143 4,429
Tomohiro Iwai 2,660 74 2,601