93.6K(top 1%)
articles
1.8M(top 1%)
citations
15,189(top 1%)
★★ articles
416(top 1%)
★★★ articles
2(top 32%)
Avg IF
314(top 1%)
H-Index
478(top 2%)
G-Index
7,227
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Takahiro Ogawa 373 199 676
Jian Ping Gong 360 423 24,762
Hajime Ito 331 229 10,061
Tatsuya Atsumi 320 252 4,741
Toshifumi Satoh 302 326 6,990
Norimasa Iwasaki 300 196 1,146
Mayumi Ishizuka 278 236 4,107
Tetsuya Taketsugu 273 268 6,713
Satoshi Maeda 252 208 6,105
Masatoshi Maeki 251 128 3,710
Satoshi Shuto 251 299 5,998
Ken-ichi Shimizu 249 326 12,907
Osamu Ichii 243 143 1,039
Yoshinori Ikenaka 236 202 3,014
Yoshihiro Sato 225 179 6,187
Takayuki Kurokawa 219 194 13,649
Satoru Konnai 214 188 2,807
Masaya Sawamura 213 194 11,399
Yasuchika Hasegawa 212 172 5,031
Kimitaka Kawamura 212 457 22,413
Shu-Ping Hui 210 94 920
Satoshi Okabe 204 181 10,377
Tetsu Yonezawa 195 198 5,616
Hirofumi Sawa 195 326 10,692
Yoshihiro Sakoda 192 122 2,315
Takanori Suzuki 192 278 4,481
Hideaki Oikawa 191 208 6,655
Hajime Igarashi 190 210 2,163
Kunimasa Saitoh 189 284 8,008
Ryosuke O Suzuki 186 238 4,678
Masako Kato 179 230 5,948
Kazuo K Miyashita 179 237 8,420
Yuichi Yamaura 179 202 3,769
Atsushi Fukuoka 178 249 10,371
Yuichi Kitagawa 177 121 1,445
Yasuhiro Kon 176 129 1,304
Hiroki Habazaki 175 593 13,487
Toyoji Kakuchi 172 178 4,218
Toshihisa Anzai 170 269 5,320
Kiyotaka Asakura 169 400 11,617
Kei Murakoshi 169 245 8,411
Ryo Nakao 168 117 1,120
Susumu Ishida 167 142 2,880
Hiroto Tachikawa 165 240 3,092
Hiroaki Misawa 163 403 14,480
Mitsuyoshi Takiguchi 161 102 855
Bunsho Ohtani 160 262 14,224
Masami Morimatsu 160 192 4,738
Atsushi Kobayashi 159 127 3,689
Naoya Sakamoto 155 363 9,249
Shin-ichiro Noro 154 166 18,423
Takashi Toyao 154 126 3,411
Hiroshi Kajihara 153 140 1,124
Akira Miura 152 168 2,563
Akira Kitamura 150 80 1,404
Koji Fushimi 150 192 3,083
Keiji Tanino 148 146 2,411
Hiromichi Ohta 148 265 20,465
Kohei Uosaki 147 526 14,596
Reiko Kishi 147 176 5,219
Yuji Tasaka 146 165 1,015
Shigeru Tadano 145 127 1,030
Hiroki Shirato 144 312 12,232
Yuichi Murai 144 200 1,874
Akira Kakugo 143 130 2,422
Carlito Baltazar Tabelin 139 150 4,019
Manabu Tokeshi 138 255 8,559
Ryusuke Hatano 138 182 4,147
Hiroshi Hara 137 224 5,612
Takaaki Kubota 137 125 3,339
Munekazu Ohno 137 176 3,194
Kosei Ueno 136 163 5,483
Jinhua Ye 133 653 52,198
Takuya Isono 133 104 1,708
Futoshi Nakamura 131 169 2,923
Akihiro Ishizu 131 129 2,382
Masaki Yoshida 130 86 1,818
Satoshi Konno 129 149 2,508
Akiko Tamakoshi 129 207 6,187
Toshihiro Watanabe 128 96 2,176
Kazuki Sada 128 106 2,614
Atsuko Araki 128 128 2,443
Akio Kihara 128 151 15,421
Masahiko Watanabe 127 623 35,978
Satoshi Ichikawa 127 100 2,105
Ayato Takada 127 169 7,204
Kenji Monde 126 155 4,615
Kodai Watanabe 125 106 2,256
Masataka Kinjo 125 197 5,942
Shige Koseki 124 129 2,104