15.8K(top 2%)
articles
387K(top 2%)
citations
4,290(top 2%)
★★ articles
42(top 5%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
217(top 2%)
H-Index
358(top 2%)
G-Index
2,216
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhen-Yu Lin 414 335 9,121
Huang-Hao Yang 413 277 16,891
Xinchen Wang 412 389 72,572
Dianping Tang 325 255 15,789
Bin Qiu 239 164 3,694
Mingdeng Wei 212 163 6,060
Yong-Fan Zhang 210 142 4,292
Jibin Song 202 161 10,760
Yi-Jun Xu 196 248 30,922
Li-Long Jiang 190 200 3,884
Longhua Guo 186 205 6,388
Li Jia 贾力 166 218 5,922
ShouTian Zheng 162 246 11,298
Zian Lin 159 90 3,277
FengFu Fu 158 141 4,795
Jinlin Long 157 135 6,806
Juan Li 146 284 7,143
Wenzhong Guo 145 121 1,936
Xuxu Wang 139 120 5,518
Lulu Fan 132 91 6,222
Linxi Hou 124 99 2,222
Huipeng Chen 124 112 1,920
Hongbing Zhan 124 86 2,283
Shaoyun Wang 123 93 1,996
Yan Xia 122 190 3,349
Fang Luo 118 71 1,407
Xin-Xiong Li 117 114 2,765
Zhaohui Li 113 201 14,628
Lan Zhang 110 164 4,150
Mingdong Huang 109 195 6,635
Ximeng Liu 109 285 5,085
Chuanglong He 109 266 9,636
Hao-Hong Li 107 81 1,405
Zhiqiang Weng 106 105 3,022
Yan Yu 106 106 2,567
Sen Lin 102 74 5,214
Shu-Ping Huang 100 114 6,407
Zi-Rong Tang 100 104 10,842
Chun-Hua Lu 99 56 5,402
Yuwu Chi 97 80 5,965
Xucong Lin 93 77 1,345
Baisheng Sa 90 114 3,171
Fang-Xing Xiao 89 85 4,946
Ling Wu 89 103 6,606
Zai-Sheng Wu 88 71 2,016
Yan-Qiong Sun 86 75 2,163
Haijun Chen 85 75 1,909
Liangqia Guo 82 80 3,603
Mei-Jin Lin 82 93 1,612
Yuanxing Fang 81 60 2,539
Shijiang Liang 80 100 4,473
Shuying Cheng 79 64 505
Fu-Shan Li 78 92 2,504
Yu Gao 78 56 1,546
Bruno Briseghella 76 101 980
Jian-Dong Huang 76 74 2,745
Bingwei He 76 57 336
Lichao Su 74 45 614
Wei Lin 74 71 1,685
Yuying Zheng 71 62 1,067
Yingguang Zhang 71 68 3,212
Zai-Lai Xie 70 77 2,475
Zhengxin Ding 70 77 6,424
Jinshui zhang 70 86 15,291
Tao Jin 68 146 1,980
Yidong Hou 67 77 7,036
Yongqiang Dong 65 46 6,523
Yuzhen Niu 65 58 781
Longguang X Jiang 64 58 538
Li Ni 63 41 832
Zhong Chen 62 613 27,003
Nan Zhang 62 136 17,574
Xiuyun Wang 62 34 635
Yi Li 62 41 609
Wenxing Zhu 61 46 265
Yihong Xiao 61 49 785
Yue-kun Lai 61 198 15,179
Jinyu Li 60 42 561
Lihua Lin 60 41 7,267
Xianchai Jiang 59 46 1,351
Danzhen Li 59 99 6,023
Haifeng Zheng 59 33 574
Cai Yuan 58 54 990
Saihu Liao 58 54 2,169
Qiao-Hua Wei 57 45 1,332
Chaoxing Wu 57 107 2,429
Yan-Hui Chen 57 88 1,734
Wen-Zhong Guo 56 62 800